Fото: Jānis Deinats

Atklātajā konkursā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" valdes locekļa amatu Kultūras ministrijas (KM) nominācijas komisija starp 14 pretendentiem par spēcīgāko atzinusi kādreizējo izglītības un zinātnes ministru, biedrības "Latvijas Kultūras projekti" direktoru Māri Vītolu.

Jaunais teātra direktors amata pienākumus uzsāks pildīt šā gada 24. jūlijā, portālu "Delfi" informēja Kultūras ministrijas pārstāvji.

"Nominācijas komisija augstu novērtēja gan Māra Vītola redzējumu Latvijas Nacionālā teātra attīstībai turpmākajos piecos gados, kas balstīts rūpēs par Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu un jaunu nacionālo kultūras vērtību radīšanu," atzīmē nominācijas komisijas priekšsēdētāja, KM valsts sekretāre Dace Vilsone.

Vilsone uzsver: "Teātris tiks virzīts uz izcilību, saglabājot Nacionālā teātra tradīcijas – goda vietā celt latviešu autoru darbus, jaunu oriģināldramaturģiju, kvalitatīvus režisoru darbus un izcilo aktieru ansambli. Pretendents konkursā demonstrēja pārliecinošas finanšu, administratīvās un personāla vadības kompetences. Tāpat uzteicama ir Vītola kunga pieredze starptautisku kultūras projektu vadīšanā, spēja koordinēt dažādu jautājumu izskatīšanu valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī starptautiski."

Savukārt jaunais teātra vadītājs Māris Vītols saka: "Latvijas Nacionālo teātri nākotnē redzu kā izcilībā balstītu, Baltijas jūras reģionā atpazīstamu teātri, kas piedāvā augstākās raudzes mākslas pieredzi iespējami plašai auditorijai, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un attīstībā. Jau šobrīd šī mērķa sasniegšanai teātrī ir viss nepieciešamais – talantīgs mākslinieciskais vadītājs Elmārs Seņkovs un izcils aktieru ansamblis. Teātra turpmākajā attīstībā izmantošu līdzšinējā darbībā un studijās iegūto starptautisko pieredzi kultūras, uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes organizācijās Latvijā un ārzemēs. Teātra vadībā likšu lietā arī iegūto pieredzi, strādājot ar finanšu līdzekļu piesaisti kultūras projektu īstenošanā, kā arī ilgākā laika posmā izveidoto, profesionālo kontaktu tīklu starptautiskajā kultūras vidē."

Māris Vītols absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu filozofijā un bakalaura grādu politikas zinātnē, savukārt Biznesa augstskolā "Turība" iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Māris Vītols bijis Izglītības un zinātnes ministrs, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, Latvijas Republikas 6. un 7. Saeimas deputāts, šobrīd ir biedrības "Latvijas Kultūras projekti" direktors un nekustamo īpašumu attīstības uzņēmuma SIA "Ultimo Investment" valdes loceklis.

Pieteikumus Nacionālā teātra valdes locekļa amatam izvērtēja speciāli izveidota nominācijas komisija, kuras priekšsēdētājas pienākumus pildīja KM valsts sekretāre Dace Vilsone, komisijas priekšsēdētājas vietnieces – KM valsts sekretāres vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica, komisijas locekļi bija VSIA "Valmieras drāmas teātris" valdes locekle Evita Ašeradena, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas konsultante Kristīne Priede, neatkarīgā eksperta statusā komisijā tika pieaicināts biedrības "ASSITEJ Latvijas Nacionālais centrs" valdes loceklis, Latvijas Teātra padomes loceklis Jānis Znotiņš.

Pieteikšanās termiņš uz Latvijas Nacionālā teātra valdes locekļa amata atklāto konkursu tika pagarināts līdz 9. jūnijam, jo sākotnēji dalību konkursā bija pieteikuši tikai divi pretendenti.

Jau ziņots, ka pretendentiem izvirzītās prasības bija nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), vismaz divu gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, kas iegūta pēdējo spetiņu gadu laikā, valsts valodas prasmes C1 līmenī un vismaz vienas svešvalodas (kas ir ES oficiālā valoda) zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Europass sistēmai, zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par teātra nozari, zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, t.sk. finanšu vadību, prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli.

Tāpat konkursā tika vērtētas likumdošanā noteiktās valdes locekļu amata pretendentu kompetences, no kurām kā būtiskākās noteiktas: komandas vadīšanas, stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu un lēmumu pieņemšana un atbildība; konkursa noslēdzošajā kārtā arī pretendentu pašu izstrādāts Latvijas Nacionālā teātra turpmākās darbības attīstības piedāvājums pieciem gadiem.

Atbilstoši likumdošanā noteiktajam Latvijas Nacionālā teātra valdes locekļa atalgojums paredzēts 3 677 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Jau ziņots, ka KM īpaši izveidotā komisija šopavasar izvērtēja VSIA "Latvijas Nacionālais teātris" iepriekšējā valdes locekļa Jāņa Vimbas līdzšinējā pilnvaru termiņā, kas ir pieci gadi, paveikto. Tika atzinīgi novērtēta spēja nodrošināt stabilu finanšu situāciju teātrī visā Covid-19 ierobežošanai noteikto drošības pasākumu laikā, kā arī sakārtotie teātra iekšējie, saimnieciskie procesi.

Tomēr, pēc KM iepriekš paustā, lai nodrošinātu atklātu, godīgu un profesionālu valdes locekļu izvēles procesu kultūras nozares kapitālsabiedrībās, komisija lēma uz Nacionālā teātra valdes locekļa amatu izsludināt atklātu konkursu, kurā dalību pieteikt varēja arī tā brīža teātra vadītājs Vimba.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !