Fоtо: Arnis Balčus

Vācijas neatkarīgā izdevniecība "Brave Books" sadarbībā ar Mūsdienu kultūras centru KultKom plaidusi klajā mākslinieka, fotogrāfa Arņa Balčus grāmatu "Victory Park" ("Uzvaras parks"), kuras centrā likti latviešu sabiedrībai neērti temati – valsts vēsture, politika, krievu un latviešu attiecības –, un tā fonā ir pretrunīgais Uzvaras parks Rīgā.

Grāmatas prezentāzijas pasākums notiks 1. decembrī plkst. 18.00 grāmatnīcā "Robert's Books", Dzirnavu iela 51, Rīgā.

Arnis Balčus pazīstams kā mākslinieks, kuru interesē problemātiski jautājumi, kas skar personīgo un kolektīvo identitātāti, atmiņas un vēsturi. Projekts "Victory Park" uzsākts 2008. gadā, kad Balčus savā radošajā darbībā pievērsa uzmanību 9. maija svinībām Uzvaras parkā. Latvijas sabiedrībā pretrunīgi vērtētais parks kļuva par fonu mākslinieka radošajai improvizācijai, centrā izvirzot Uzvaras parka pretrunīgo dabu gan valsts vēstures aspektā, gan mūsdienu sabiedrības redzējumā, gan arī katra indivīda personīgās dzīves perspektīvā. Rezultātā izdotā fotogrāmata ir daudz abstraktāka par projekta sākotnējo ievirzi un atvērtāka dažādām interpretācijām un diskusijām.

Rīgas Stradiņa Universitātes asoc. profesors, semiotiķis Sergejs Kruks par grāmatu saka: ""Victory Park" fotogrāfijas vieno vieta – tās visas ir tapušas Uzvaras parkā un tā tuvumā. Grieķu valodā vārds vieta ir topos, savukārt retorikā šis jēdziens tiek lietots kā argumentācijas ietvars. Mākslas foto žanrs zināmā mērā pieprasa vietu uztvert kā šo argumentācijas ietvaru – topos, kurā būtu meklējama arī attēlu nozīme. Tomēr Arnis Balčus nepieprasa raudzīties uz realitātes attēliem kā simboliem, kuriem fotogrāfs būtu apzināti piešķīris papildu jēgu. Balčus šajā albumā ir ne tikai apvienojis jēdzieniski nesaistītas zīmes, bet ļauj vērotājam pašam pārveidot attēlu secību, lai pēc tam lauzītu galvu par radīto nozīmi. Par zīmi var kļūt jebkas, tomēr reizēm ir veselīgi priekšmetus un cilvēkus uztvert tikai kā priekšmetus un cilvēkus, nemokot sevi ar simboliskā vēstījuma dešifrēšanu."

Būtiska nozīme ir arī fotogrāmatas iekārtojumam un dizainam, ko radījis Berlīnē dzīvojošais lietuviešu mākslinieks Toms Mrazausks. Izdevuma vizuālais un funkcionālais izpildījumus ir izaicinošs un neērts, tāpat kā projektā skartās tēmas, savukārt attēlu secīgums, ko raksturo nelineārais naratīvs, sasaucas ar to neviennozīmīgo un pretrunīgo pasauli, ko reprezentē Uzvaras parks.

Grāmata izdota ekskluzīvā tirāžā un Latvijā būs pieejama Jāņa Rozes grāmatnīcās, kultūrpreču mājā "Nice Place Mansards", grāmatnīcā "Robert`s Books", Latvijas Fotogrāfijas muzejā, kā arī interneta vietnē balcus.lv. To varēs iegādāties arī prezentācijas pasākumā 1. decembrī plkst. 18.00 grāmatnīcā "Robert's Books".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !