Nāgels nolēmis pamest Latvijas Okupācijas muzeja direktora amatu
Foto: LETA

Nedēļas nogalē no amata atkāpies Latvijas Okupācijas muzeja direktors Gunārs Nāgels, informēja Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (LOMB) valde.

Muzeja biedrības valde izteikusi Nāgelam pateicību par darbu muzeja labā un atlūgumu pieņēmusi. Valde piedāvājusi direktoram atstāt amatu nekavējoties, bet Nāgels šo piedāvājumu nav pieņēmis un posteni pametīs 20. augustā.

"Mans darba līgums, Latvijas Okupācijas muzeja biedrības statūti un Latvijas Okupācijas muzeja nolikums uzliek lielu atbildību direktoram. Nolikumā rakstīts, ka muzeja Direktors ir atbildīgs par līdzekļu racionālu izmantošanu, regulāri atskaitoties valdei. Šādu smagu atbildību es varu uzņemties tikai tad, ja man ir arī iespēja valdes pārraudzībā pēc saviem uzskatiem rīkoties ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrības līdzekļiem," atlūgumā rakstījis Nāgels.

"Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valde ir iejaukusies muzeja operatīvajā darbībā, un stingri ierobežojusi manas tiesības līdzekļu izmantošanā," turpinājis Nāgels, "es uzskatu, ka šī iejaukšanās novedīs vai ir jau novedusi pie līdzekļu neracionālas izmantošanas. Es izjūtu lielu atbildību pret ziedotiem un valsts piešķirtiem līdzekļiem, un neuzskatu, ka es varu piedalīties to neracionālā izmantošanā."

Valde par direktora vietas izpildītāju līdz jauna direktora iecelšanai apstiprinājusi muzeja Krājuma glabātāju Taigu Kokneviču, kura kā direktora vietniece direktoru aizstājusi arī agrāk. Lai nodrošinātu labu muzeja funkcionēšanu, par Koknevičas vietnieci apstiprināta ilggadējā muzeja direktore Gundega Michele.

Valde drīzumā plāno izsludināt konkursu uz direktora vietu. Muzeja direktors Latvijas Okupācijas muzeju vada kā LOMB pilnvarota persona.

Nāgels direktora amatā bijis piecus gadus – kopš 2014. gada 1. jūlija.

Latvijas Okupācijas muzejs ir Latvijas Okupācijas muzeja biedrības struktūrvienība - tas ir nevalstiskas organizācijas pārvaldīts privāts muzejs. Biedrības augstākais lēmējorgāns ir biedrības pilnsapulce, kas ievēlē valdi no pieciem locekļiem. Valde pārrauga muzeja darbu, pieņem no direktora atskaites. Biedrība arī apstiprina amatā muzeja direktoru.

Līdz šim spēkā esošajos statūtos bijis noteikts, ka muzeju direktors vada patstāvīgi. Statūtu grozījumos, kas pieņemti 2019. gada 20. jūnijā, vārds "pastāvīgi" izņemts. Jaunais pārvaldības modelis paredz, ka direktors ir starpnieks starp biedrības valdi un muzeja algotajiem darbiniekiem, kas muzeju vada uz biedrības pilnvaras pamata valdes pārraudzībā. Visi svarīgākie muzeja darbības virzieni ir jāsagatavo direktoram, bet apstiprinājumu tiem dod valde. Savukārt direktoram ir jānodrošina valdes pieņemto lēmumu izpilde.

Tags

Okupācijas muzejs

Comment Form