Nav iespējams izsniegt atļauju Okupācijas muzeja piebūves celtniecībai, atzīst būvvalde
Foto: LETA

Rīgas pilsētas būvvaldei pašlaik nav tiesiska pamata izdot būvatļauju Latvijas Okupācijas muzeja piebūves celtniecībai, teica Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Ilze Žūka.

Būvvalde nevar izsniegt atļauju, jo nav saņēmusi ne koriģētu būvprojektu, ne pozitīvu Rīgas pilsētas arhitekta biroja atzinumu.

Žūka stāstīja, ka koriģēta projekta dokumentācijas iesniegšanas termiņš bija 6. janvāris, kuru nepieciešamības gadījumā bija iespējams pagarināt, par to informējot līdz 11. janvārim. Paralēli, lai būvvalde varētu pieņemt objektīvu lēmumu, koriģētajam būvprojektam bija jābūt no jauna saskaņotam ne tikai ar visiem inženierkomunikāciju turētājiem, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un citām nepieciešamajām institūcijām, bet pirms iesniegšanas būvvaldē tam bija jāveic arī pilna ekspertīze, jo iepriekšējie saskaņojumi un veiktā ekspertīze attiecas uz ieceri, kurā nav ietvertas prezentētās izmaiņas.

Tā kā būvvaldē nav iesniegts iesniegums, ar kuru būtu lūgta procesuālā termiņa pagarināšana vai atjaunošana, būvvalde lēmumu pieņems izvērtējot to dokumentāciju, kas ir tās rīcībā, norādīja Žūka.

Tas nozīmē, ka būvvalde vadīsies pēc tai saistošā 2015. gada 11. maijā iesniegtā negatīvā Rīgas pilsētas arhitekta biroja atzinuma. "Ņemot vērā, ka ēkai noteikts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss un jāsaglabā tās vērtības, kas padara to kultūrvēsturiski vērtīgu, kas atbilstoši arhitekta atzinumam netiek respektēts iecerē, un risinājumi neveicina Rīgas vēsturiskās centra kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm, būvvaldei nav tiesiska pamata izdot būvatļauju ar nosacījumiem un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi," skaidroja Žūka.

Būvvaldei lēmums par būvatļaujas izsniegšanu ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi Okupācijas muzeja rekonstrukcijai ir jāpieņem līdz šī gada 25. janvārim, jo objekta attīstītāji vērsās Administratīvās rajona tiesā, kurā apstrīdēja termiņu, kas bija noteikts līdz šī gada 11. maijam.

Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas arhitekta birojs Latvijas Okupācijas muzeja biedrības priekšsēdētāja Valtera Nollendorfa izteikumu dēļ, ka muzeja piebūves projekta autors Gunārs Birkerts neatbalsta projektā veiktās korekcijas, atlicis atzinuma sniegšanu par muzeja piebūvi, lai noskaidrotu radušos situāciju - uzzinātu, kas ir prezentēto projekta uzlabojumu autors un vai pasūtītājs tos virza kā potenciāli īstenojamus un Birkerta koncepcijai atbilstošus arhitektūras risinājumus.

Nollendorfs skaidroja, ka Birkerts nav apmierināts ar ieteiktajiem alternatīviem risinājumiem būvlaidē un melnbaltajā fasādē un nevēlas saistīt savu vārdu ar šādu izpildījumu. Okupācijas muzejs kā ēkas lietotājs gan vēlas turpmāku projekta virzību, pat ja tas nozīmēs to, ka Birkerts savu vārdu ar piebūvi nevēlēsies saistīt.

Rīgas pilsētas arhitekta birojs savu atkārtoto atzinumu par muzeja piebūves projektu plānoja sniegt līdz 15. janvārim, lai iekļautos termiņā līdz 25. janvārim, līdz kuram Rīgas pilsētas būvvalde var piešķirt būvatļauju darba sākšanai.

Tajā pašā laikā Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) pagarinājusi konkursa par par Okupācijas muzeja rekonstrukciju termiņu, par iesniegšanas termiņu nosakot 25. janvāri.

Kā ziņots, 20 Latvijas arhitekti izplatījuši vēstuli Kultūras ministrijai ar aicinājumu saglabāt Okupācijas muzeja ēku Strēlnieku laukumā esošā veidā un necelt pie tās arhitekta Birkerta iecerēto piebūvi "Nākotnes nams", jo tā sabojāšot ēkas izskatu.

Tags

Gunārs Birkerts Kultūras ministrija Okupācijas muzejs

Comment Form