VNĪ piektdien VARAM iesniedza Okupācijas muzeja pārbūves būvniecības ieceres iesniegumu
Foto: LETA

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) piektdien Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai (VARAM) iesniedza Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves būvniecības ieceres iesniegumu, informēja VNĪ pārstāve Jolanta Grāmatniece.

"Pateicoties sadarbībai ar Kultūras ministriju un projekta autoru, operatīvā kārtā tika veiktas izmaiņas Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves būvniecības ieceres dokumentos, paredzot tikai vienu tehnisku izmaiņu, kas saistīta ar ieejas vestibila konfigurācijas maiņu," skaidroja Grāmatniece.

Viņa piebilda, ka visas iesaistītās puses atbalsta projekta tālāko virzību un realizāciju līdz 2018. gada nogalei

Ceturtdien VNĪ pauda bažas – ja tiks lūgts būtiski mainīt projekta risinājumus, tad pastāv ļoti augsta riska iespējamība, ka projekts "Latvijas Okupācijas muzejs" un pārbūves projekts "Nākotnes nams" netiks īstenoti likumā noteiktajā termiņā līdz 2018. gada 1. oktobrim, kā arī iespējams būs nepieciešams papildus finansējums.

VNĪ informēja, ka projekts "Nākotnes nams" šobrīd norit atbilstoši noteiktajam laika grafikam un tika izpildītas visas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izdotajā administratīvajā aktā noteiktās prasības, lai jau 1. aprīlī varētu iesniegtu ar Latvijas Okupācijas muzeju saskaņotu muzeja pārbūves būvniecības ieceres iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

Šā gada 29. martā Kultūras ministrijā (KM) notika sanāksme, piedaloties VNĪ, Latvijas Okupācijas muzeja biedrības, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un VARAM pārstāvjiem, kuras laikā KM pārstāvis arhitekts Jānis Dripe ierosināja izskatīt un nodrošināt atsevišķu grozījumu iestrādāšanu projektā.

Ņemot vērā, to, ka KM pārstāvji sanāksmē vienojās tikties ar projekta autoru "5.Iela" un izvērtēt minēto izmaiņu veikšanas iespējamību, tika atlikta muzeja pārbūves būvniecības ieceres iesniegšana VARAM līdz brīdim, kad KM izteiks savu viedokli par Dripes ierosināto izmaiņu veikšanu.

KM pārstāve Lita Kokale informēja, ka 29. marta sanāksmē KM Investīciju un projektu nodaļas eksperta Dripes rosinātās tehniskās izmaiņas Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvē neietekmē precizētā būvniecības ieceres iesnieguma un to pavadošo dokumentu (atbilstoši šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu prasībām) izstrādi, pie kuriem šobrīd strādā VNĪ. Šie dokumenti VNĪ ir jāiesniedz VARAM līdz šā gada 7. aprīlim.

KM sagaida, ka VNĪ noteiktajā termiņā – 7. aprīlī – iesniegs precizēto būvniecības ieceres iesniegumu un to pavadošos dokumentus VARAM, un Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve tiks pabeigta likumā noteiktajā termiņā līdz 2018. gada 1. oktobrim. KM un VARAM pastiprināti sekos līdzi tam, kā VNĪ ievēro termiņus Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves procesā, piebilda Kokale.

Jau ziņots, ka VNĪ lūguši VARAM pagarināt Okupācijas muzeja būvniecības ieceres un to pavadošo dokumentu iesniegšanas termiņu.

VNĪ jau bija iesniegusi būvprojektu un būvniecības iesniegumu, kā arī Okupācijas muzeja ēkas tehnisko apskates atzinumu par 2016. gada 15. aprīlī notikušo ugunsgrēku. Tomēr VARAM konstatēja nepilnības iesniegtajos dokumentos un lūdza VNĪ iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu un to pavadošos dokumentus atbilstoši pašreiz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām līdz šī gada 3. aprīlim.

VARAM nav saņēmusi VNĪ precizēto būvniecības ieceres iesniegumu un to pavadošos dokumentus atbilstoši pašreiz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ministrija ir saņēmusi VNĪ vēstuli, kurā lūgts pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu. Šobrīd VARAM izvērtē saņemto vēstuli un tuvākajā laikā pieņems lēmumu par turpmāko rīcību.

Ministrija uzsver, ka par dokumentācijas atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām būvatļaujas izdošanai atbildīga ir VNĪ, kas ir Finanšu ministrijas pakļauta institūcija.

VARAM atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likumam pilda būvvaldes funkcijas (regulē būvniecības procesus konkrētā teritorijā, pārzina būvniecību visās tās stadijās – projekta izstrādes un akceptēšanas, tehnisko noteikumu un būvatļauju izsniegšanas stadijā, kā arī noslēdzošā kārtā, kad objekts tiek pieņemts ekspluatācijā) un neīsteno Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projektu.

Kā ziņots, Saeima rudenī pieņēma Latvijas Okupācijas muzeja likuma grozījumus, nosakot, ka Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projekts tiek īstenots līdz 2018. gada 1. oktobrim. Tāpat piemiņas memoriāla kompleksam noteikts nacionālo interešu objekta statuss.

Šīs likuma izmaiņas tika veiktas arī tāpēc, lai novērstu iespējamo kavēšanos ar šī projekta īstenošanu.

Projektu plānots īstenot divās kārtās, par katru kārtu iesniedzot noteiktajai ministrijai atsevišķu būvniecības ieceres iesniegumu.

Tags

Okupācijas muzejs Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Comment Form