Fоtо: Shutterstock
Saskaņā ar 23. novembrī Saeimas atbalstītajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, turpmākajos gados pakāpeniski pieaugs dabas resursu nodokļa likme, kā rezultātā arī Rīgā palielināsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Jau no 2021. gada 1. janvārī par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem galvaspilsētā nāksies maksāt vairāk.

Rīgas domes (RD) Mājokļu un vides departamenta direktora biroja vadītāja Inga Gulbe, atsaucas uz Vides un reģionālās aizsardzības ministrijas skaidrojumu par nodokļu paaugstināšanu, proti, augstāka cena par sadzīves atkritumu nodošanu noglabāšanai poligonos vairāk pievērsīs iedzīvotājus atkritumu šķirošanai un veicinās lielāku sašķiroto atkritumu nodošanu un otrreizēju pārstrādi.

"Nešķiroto sadzīves atkritumu nodošanas izmaksu palielinājums ir vēl viens iemesls pašvaldībai beidzot nodrošināt ērtas atkritumu šķirošanas iespējas. Atsevišķi nodalot plastmasu, papīru, stiklu un bioloģiskos atkritumus, varam samazināt izdevumus un risināt vides problēmas. Tāpat jau meklējam veidus, kā pašvaldības iestādēs samazināt atkritumu rašanos un šādi rādīt piemēru sabiedrībai," norāda RD Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Paredzēts, ka no šobrīd esošajiem 50 eiro par tonnu, 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā būs 65 eiro, 2022. gadā – 80 eiro, bet no 2023. gada 1. janvāra – 95 eiro par tonnu.

Kā sola Gulbe, poligona "Getliņi" pamatizmaksa par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paliks nemainīgas, taču dabas resursu nodokļa likmes pieauguma dēļ kopējais tarifs (ar dabas resursu nodokli) ar katru gadu pieaugs proporcionāli likmes pieaugumam. No 2021. gada 1. janvāra kopējais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs 66,55 eiro bez PVN pašreizējo 60,81 eiro par tonnu vietā.

Dabas resursu nodokļa paaugstināšana ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu izvešanu iedzīvotājiem, un tā no 1. janvāra Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonās būs šāda:

  • 1. zona, kuru apsaimnieko SIA "Clean R" – 13,87 eiro bez PVN (16,78 eiro ar PVN) par 1 m3;
  • 2. zona, kuru apsaimnieko SIA "Clean R"– 14,11 eiro bez PVN (17,07 eiro ar PVN) par 1 m3;
  • 3. zona, kuru apsaimnieko PS "Lautus vide" – 10,51 eiro bez PVN (12,72 eiro ar PVN) par 1 m3;
  • 4. zona, kuru apsaimnieko SIA "Eco Baltia vide" – 14,24 eiro bez PVN (17,23 eiro ar PVN) par 1 m3.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka no 20. maija Rīgā ir spēkā jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība, un turpmāk pilsēta būs sadalīta četrās zonās, kurās pakalpojumus nodrošinās uzņēmumi SIA "Clean R", SIA "Eco Baltia vide" un pilnsabiedrība "Lautus vide", ko veido atkritumu apsaimniekotāji "Lautus" un "Pilsētvides serviss". Jauno līgumu slēgšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tika uzsākta šā gada 10. martā. Uzņēmums "Clean R" nodrošinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pirmajā zonā un otrajā zonā – Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā. Savukārt uzņēmums "Eco Baltia vide" šos pakalpojumus sniedz ceturtajā zonā – Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā, bet personu apvienība "Lautus" un "Pilsētvides serviss" apsaimnieko trešo zonu – Zemgales priekšpilsētas administratīvo teritoriju.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !