Foto: DELFI

Šogad visā Latvijā dabas tūrisma veicināšanai tiks veidotas laipas, tiltiņi, gājēju takas, norobežojumi un veikta skatu platformu būvniecība, informē Dabas aizsardzības pārvalde. Pie atsevišķiem infrastruktūras objektiem tikšot izvietotas atkritumu urnas un tualetes. Taps arī informācijas stendi un norāžu zīmes, tajā skaitā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmes, un tikšot izveidoti stāvlaukumi un sakārtoti piebraucamie ceļi.

Kurzemē


Dienvidkurzemē dabas tūrisma infrastruktūru plānots uzlabot dabas parkos "Embūte", "Pape" un dabas liegumā "Liepājas ezers". Dabas parkā "Embūte" tiks veikta esošo kāpņu, skatu platformas, gājēju tilta demontāža, un to vietā taps jauni objekti. Tikšot uzlabota informācijas infrastruktūra – izvietots jauns informācijas stends. Savukārt dabas parkā "Pape" tapšot putnu vērošanas būve, sezonālās aizlieguma zīmes un informācijas stends. Dabas liegumā "Liepājas ezers" plānoti darbi, kas saistīti ar informatīvās infrastruktūras attīstību.
Darbus uzticēts veikt SIA "S.B.S.".

Vidzeme

Dienvidvidzemē dabas infrastruktūras uzlabojumi tikšot veikti dabas liegumā "Mežmuižas avoti", dabas parkos "Ogres zilie kalni", "Ogres ieleja" un Gaujas nacionālajā parkā. Dabas liegumā "Mežmuižas avoti" labiekārtos atpūtas zonas, izvietojot solus un galdu, jaunas atkritumu urnas un ierīkojot tualeti, kā arī izbūvētas laipas un kāpnes. Tiks uzlabota informācijas infrastruktūra. Dabas parkā "Ogres zilie kalni" tikšot izbūvētas jaunas kāpnes un pontonu laipas. Būšot arī jaunas norādes un aizlieguma zīmes, informācijas stendi, sola Dabas aizsardzības pārvalde. Savukārt dabas parkā "Ogres ieleja" un Vaidavas ezera apkārtnē tiks izvietoti jauni informācijas stendi.

Ievērojami darbi šovasar norisināšoties Gaujas nacionālajā parkā. Pie Āraišu vējdzirnavām taps jauna atpūtas zona ar galdu un soliem, kā arī velonovietni. Sietiņiezī tiks uzlabota pastaigu taka, kā arī labiekārtota atpūtas zona ar jaunu galdu un soliem, jauna nojume un tualete izbūvēta laivu novilkšanas vieta, laipa un kāpnes uz to.

Tikšot atjaunota arī Amatas taka, kur tiks uzlabotas pastaigu iespējas, izbūvējot tiltiņu, laipas, kā arī labiekārtota atpūtas zona u.c. Labiekārtošanas darbi notiks arī Briežu takā, kur tiks atjaunotas kāpnes, izbūvētas laipas, labiekārtota atpūtas zona u.c.

Labiekārtošanas darbi notiks arī Līgatnes pārceltuvē abos Gaujas krastos. Savukārt Līgatnes dabas takās tiks izbūvēta taka no aļņu voljera līdz stāvlaukumam. Tur taps arī jaunas atpūtas vietas ar galdiem un soliem, tiks veikti citi teritorijas uzlabojumi. Briežu aplokā taps jauna taka, skatu platforma un āra dabas klase. Daudzviet Gaujas nacionālā parka teritorijā šī projekta ietvaros tiks uzlabota informācijas infrastruktūra.

Ziemeļvidzemē drīzumā ekspluatācijā tiks nodoti divi jauni skatu torņi. Viens no tiem tapis dabas liegumā "Korneti – Peļli", savukārt otrs - ainavu apvidū "Ziemeļgauja". Skatu tornis dabas liegumā "Korneti – Peļli" ir 27 metru augsts, un Drusku pilskalna dabas takas apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt skaisto skatu gan uz Alūksnes, gan Hanjas augstieni Igaunijā un pat redzēt Munameģi. Jāpiebilst, ka gleznainajā apkārtnē ir četras dabas takas, kas ļauj apskatīt iespaidīgo "Kornetu –Peļlu" gravu, ielejas, ezerus un pakalnus. No otrs torņa, kas tapis aizsargājamo ainavu apvidū "Ziemeļgauja", Valkas novada Zvārtavas pagastā dabas baudītāji varēs redzēt Gauju, tās līkumus un apkārtni – pļavas un mežus. Blakus šim tornim tiks izbūvēts arī stāvlaukums.

Darbus iepriekšminētajos uzticēts veikt SIA "Vidzemes energoceltnieks".

Latgale

Dievidlatgalē dabas tūrisma infrastruktūras uzlabošanas darbi norisināšoties dabas parkos "Sauka", "Kuja", "Daugavas loki", "Dvietes paliene", Teiču dabas rezervātā, Rāznas nacionālajā parkā.

Dabas parkā "Sauka" taps jauns skatu tornis. Savukārt dabas parkā "Kuja"- informācijas stends. Teiču dabas rezervātā ar ES atbalstu tiks izbūvēts Sīksalas ceļš 300 metru garumā. Savukārt Rāznas nacionālajā parkā tiks izbūvēta taka Lūznavas parkā gandrīz kilometra garumā, bet Piļoru ozolu audzē taps pontonu laipa. Mākoņkalnā tiks izbūvēta jauna skatu platforma. Tiks uzlabota informācijas infrastruktūra.

Foto: Publicitātes foto

Dabas parkā "Daugavas loki" tikšot izbūvēta Dinaburgas dabas taka vairāk nekā puskilometra garumā, laipas izbūve uz balstiem, taps kāpnes, tiltiņi un skatu platforma, kā arī tiks izbūvēts stāvlaukums un uzlabota informācijas infrastruktūra. Taps divi jauni skatu torņi. Savukārt dabas parkā "Dvietes paliene" tiks izbūvēts stāvlaukums, uzlabota informācijas infrastruktūra, veikti labiekārtošanas darbi (izzāģēti krūmi, zari u.tml.), ierīkotas tualetes.

Darbus iepriekšminētajos objektos uzticēts veikt SIA "VJM".

Pierīga

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu uzsākti Lielā Ķemeru tīreļa laipas pievadceļa remontdarbi, kuru laikā notikšot ceļa seguma rekonstrukcija un paplašināšana, lai turpmāk Lielā Ķemeru tīreļa laipas apmeklētājiem nodrošinātu ērtu un drošu nokļūšanu līdz takai, tādēļ apmeklētājiem jārēķinās ar neērtībām darbu laikā. Tāpat projekta ietvaros tiks veikta ceļa posma C30 "Antiņciems – Ķemeri" uzlabošana.

Darbus uzticēts veikt SIA "Koger vide".

Plānots, ka visās teritorijās darbi tiks pabeigti līdz 2015.gada 30.novembrim.

Foto: Publicitātes foto

Dabas aizsardzības pārvalde noslēgusi līgumus ar darbu veicējiem par dabas tūrisma infrastruktūras attīstību Latvijas reģionos projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta" ietvaros.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!