"Labdien. Vai es varu filmēt sevi skaistumkopšanas salonā, kad man sniedz pakalpojumu, un vēlāk to publicēt? Svarīgi, ka video nebūs redzama persona (redzamas būs rokas), kas sniedz pakalpojumu, bet būs dzirdama tās balss," pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā vaicā Kristīne.

Atbild jurists Jānis Frīdmanis: "Sākotnēji vēršam uzmanību, ka fizisko personu datu apstrādi Latvijā reglamentē Vispārīgā datu aizsardzības regula un Latvijas nacionālie tiesību akti. Jautājumā minēts, ka jūs vēlaties veikt personas datu apstrādi (balss ieraksts) privātajā sektorā (skaistumkopšanas salonā). Lai veiktu datu apstrādi kādā privātā uzņēmumā, sākotnēji jums ir jāsaņem šī uzņēmuma atļauja, jo uzņēmums ir tiesīgs noteikt arī aizliegumu šādām darbībām. Bez minētā, ja jūs vēlaties šos datus publiskot, tad tas visnotaļ nav saistīts ar datu apstrādi personīgajām vajadzībām un šādā kontekstā ir precīzi jādefinē datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats.

Tā kā plānotā datu apstrāde skars skaistumkopšanas salona darbinieku, tad pēc atļaujas saņemšanas būtu jāpārliecinās, vai darba devējs ir informējis šo darbinieku par plānoto datu apstrādi un datu izmantošanu (publiskošanu). Saņemot skaistumkopšanas salona vadības atļauju, pirms datu apstrādes uzsākšanas jums ir pienākums sniegt datu subjektam regulas 13. pantā noteikto informāciju."

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !