Foto: Shutterstock
Pagājušajā gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) saņemtas divas sūdzības par vienaudžu seksuālu vardarbību izglītības iestādēs, trīs sūdzības par pavedināšanu internetā, viena sūdzība par vienaudžu savstarpēju seksuālu vardarbību pirmsskolas izglītības iestādē, kas vairāk gan raksturojama kā bērnu devianta uzvedība un viena sūdzība par pedagoga seksuālu vardarbību pret izglītojamo, kas aptiprinājās, minēts inspekcijas 2022. gada pārskatā.

VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamentā pērn par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem kopumā saņemtas 627 sūdzības/iesniegumi/ziņojumi – 2021. gadā to bija 474, bet 2020. gadā – 570.

Lielākā daļa departamentā saņemto sūdzību saistītas ar bērnu tiesību pārkāpumiem izglītības iestādēs, kas izskaidro sūdzību skaita samazināšanos tad, kad izglītības iestādēs skolēniem ir brīvlaiks.

Izskatot saņemtās sūdzības, konstatēts, ka gan 2021. gadā, gan 2022. gadā aktuālākās tēmas, par kurām ziņots, ir:

Foto: Shutterstock


268 sūdzības no visām 627 saņemtajām sūdzībām, kas ir 42,7 procenti no kopējā sūdzību skaita, saistītas ar bērnu tiesību pārkāpumiem iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, ārpusģimenes aprūpes iestādēs, krīzes centos u.c.).

61 sūdzība ir saņemta par vienaudžu savstarpēju fizisku vardarbību, emocionālu vardarbību vai fizisku un emocionālu vardarbību. Salīdzinot ar 2021. gadu, par šādiem gadījumiem saņemts par 13 sūdzībām vairāk. Bieži vien fiziska vardarbība tiek realizēta kopā ar emocionālu vardarbību.

Pedagogs pret bērnu; ģimene pret bērnu


No saņemtajām 627 sūdzībām 89 sūdzības norāda uz iespējamu pedagogu/darbinieku fizisku vardarbību pret izglītojamajiem (29 sūdzības), emocionālu vardarbību pret izglītojamajiem (50 sūdzības) un pedagogu/darbinieku emocionālu un fizisku vardarbību pret izglītojamajiem (10 sūdzības).

222 sūdzības, kas ir 35,5 procenti no kopējā sūdzību skaita, saistītas ar situācijām ģimenēs, visbiežāk norādot bērnu nepietiekamu aprūpi, vecāku pienākumu nepildīšanu, nelabvēlīgu vidi bērna attīstībai, emocionālu un/vai fizisku vardarbību pret bērnu u.c.

137 sūdzības jeb 21,8 procenti no sūdzību skaita, neiezīmē konkrētu grupu, piemēram, sūdzības par kaimiņu bērnu uzvedību, bērnu tiesību pārkāpumiem sabiedriskās vietās, interneta vidē, pie ārstniecības personām, televīzijas reklāmās, interešu izglītības pulciņos utt.
Foto: Shutterstock

Pēc apkopotajiem sūdzību rezultātiem secināms, ka bieži saņemto sūdzību izskatīšana bijusi piekritīga citām institūcijām. Šādos gadījumos saņemtā informācija tiek nosūtīta atbilstoši kompetentām iestādēm. VBTAI secina, – iespējams, iedzīvotājiem nav pietiekamas informācijas par iestāžu kompetenci.

Kad inspektori pārsteidz iestādes ar savu ierašanos


No visām 627 saņemtajām sūdzībām 237 gadījumos veiktas neplānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, ārpusģimenes aprūpes iestādēs, krīzes centos u.c.):

 • vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes skolās (mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās, sporta centros, tehnikumā) – 125 pārbaudes;
 • pirmsskolas izglītības iestādēs – 57 pārbaudes;
 • bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 33 pārbaudes;
 • pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, sociālās korekcijas iestādēs, bērnu un jauniešu centros, bērnu un jauniešu nometnēs – 16 pārbaudes;
 • speciālās izglītības iestādēs – sešas pārbaudes.


Pārbaudes veiktas gan klātienē, gan attālināti, iestādēm pieprasot paskaidrot sūdzībā norādītos apstākļus.

Skolās veiktas 125 pārbaudes, kas ir 53 procenti no visu gada pārbaužu skaita. Pirmsskolas izglītības iestādēs veiktas 57 pārbaudes, kas ir 24 procenti no visu gada pārbaužu skaita.

Tēmas, par kurām visbiežāk tiek saņemtas sūdzības:

 • pedagogu nepietiekama sadarbība ar izglītojamo vecākiem;
 • pedagogu fiziska un/vai emocionāla vardarbība pret bērnu;
 • vienaudžu savstarpējā vardarbība;
 • iestāžu darbinieku neatbilstošu disciplinēšanas un nepedagoģisku metožu pielietošana saskarsmē ar skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;
 • apdraudēta bērnu drošība izglītības iestādē;
 • riski, kas saistīti ar izglītojamo ilgstošām uzvedības problēmām (piemēram, nav izstrādāti rīcības plāni saistībā ar izglītojamo destruktīvu/agresīvu uzvedību, nepietiekama atbalsta personāla iesaistīšanās problēmsituāciju risināšanā vai atbalsta personāla trūkums).


Bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs veiktas 33 pārbaudes, kas ir 14 procenti no visu gada pārbaužu skaita.

Tēmas, par kurām visbiežāk tiek saņemtas sūdzības:

 • vienaudžu savstarpējā vardarbība;
 • institūcijas bezdarbība.


Sociālās korekcijas iestādēs, bērnu un jauniešu centros, pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, bērnu nometnēs veiktas 16 pārbaudes, kas ir septiņi procenti no visu gada pārbaužu skaita.

Tēmas, par kurām visbiežāk tiek saņemtas sūdzības:

 • darbinieku nepietiekama sadarbība ar izglītojamo vecākiem;
 • pedagogu fiziska un/vai emocionāla vardarbība pret bērnu, neatbilstošu disciplinēšanas un nepedagoģisku metožu pielietošana saskarsmē ar bērniem.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!