Politiskā partija “KPV LV” Valmierā pašvaldību vēlēšanās izvirza 4 prioritātes. Pirmā prioritāte saistās ar regulāro maksājumu nekontrolēto pieaugumu. Daudzi iedzīvotāji ir sašutuši par NĪN un komunālo maksājumu apjomu. Pašvaldība neskaidro maksājumu palielināšanas iemeslus un nesniedz informāciju par līdzekļu izlietojumu. Tādēļ "KPV LV" izveidos atklātu regulāro maksājumu analīzes procesu. Šī procesa ietvaros pašvaldība sniegs informāciju par nodokļiem un tarifiem, kura tiks izvērtēta, lai noteiktu un pamatotu nākamā gada regulāro maksājumu apmēru. Otrā prioritāte saistās ar izšķērdību, kuras rezultātā trūkst līdzekļu sociālo jautājumu risināšanai. Tādēļ "KPV LV" izveidos (1) pašvaldības uzņēmumu pārvaldības kontroles sistēmu, (2) mainīs pašvaldības iepirkumu noteikumus un (3) auditēs pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldības praksi. Ar iegūtajiem līdzekļiem tiks veidotas sekojošas sociālās programmas. Brīvpusdienas skolās un atbalsts ģimenēm ar bērniem. Atbalstīsim jaunās ģimenes, piešķirot pašvaldības īpašumā esošos neapsaimniekotos zemesgabalus ģimenes māju būvniecībai. Pārskatīsim jauno celtniecības projektu lietderīgumu. Vienkāršosim būvatļaujas saņemšanas procesu. Piešķirsim lielāku atbalstu senioru klubiem un iniciatīvām. Trešā prioritāte saistās ar pašvaldības sniegtās informācijas nekvalitatīvo saturu. Iedzīvotājiem netiek dota ticama informācija par pakalpojumu izmaksām, prasības un noteikumi ir sarežģīti un nepārdomāti. Tādēļ "KPV LV" mainīs pašvaldības budžeta skaidrojumus, kā arī vienkāršos dažādu atļauju saņemšanas procesus. Ceturtā prioritāte saistās ar pašvaldības nespēju komunicēt ar sabiedrību un iesaistīt to lēmumu pieņemšanā par attīstību. Tādēļ "KPV LV" izveidos sabiedrības informēšanas un iesaistes praksi, kuras ietvaros pārskatīs attīstības plānus prioritārās jomās – labvēlīgas uzņēmējdarbības vide un jaunu uzņēmumu veidošana; tūrisma sadarbības iespējas ar tuvākajiem Igaunijas reģioniem. Lūdzu apskatiet partijas izvērsto programmu www.kpv.lv.