Partiju saraksti - DELFI
Informācija
Dzimšanas gads 1976
Pilsonība Latvija
Tautība Nav norādīta
Latviešu valodas līmenis dzimtā
Latviešu valodas līmenis 1976
Izglītība
Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Latvijas Universitāte 2005 maģistra grāds tiesību zinātnē
Rēzeknes Augstskola 2004 augstākā profesionālā izglītība - jurista kvalifikācija
Rēzeknes Augstskola 2002 maģistra grāds vadības zinātnē
Rēzeknes Augstskola 2000 augstākā profesionālā izglītība – ekonomista kvalifikācija komercpakalpojumu vadībā
Ernsta Glika Alūksnes 1.vidusskola 1993 vidējā izglītība
Darba vietas
Darba vieta Ieņemamais amats
SIA “Biznesa vadības serviss” valdes loceklis
SIA “Loredana” valdes loceklis
SIA “Meža zemes” prokūrists
Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” valdes loceklis
Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” revidents