Partiju saraksti - DELFI
Informācija
Dzimšanas gads 1952
Pilsonība Latvija
Tautība Latvietis/latviete
Latviešu valodas līmenis izcili
Latviešu valodas līmenis 1952
Izglītība
Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2007 skolvadības maģistrs
Latvijas Universitāte 1997 izglītības darba kvalifikācija
Rīgas Politehniskais institūts Inženierceltniecības fakultāte 1980 ūdensapgādes un kanalizācijas katedra- inženieris celtnieks
Rīgas Elektromehāniskais tehnikums 1972 Vadu sakaru aparatūras būves specialitāte- tehniķis elektriķis
Darba vietas
Darba vieta Ieņemamais amats