Klēpis ir vieta, kurā mēs uzņemam un uzkrājam enerģiju, un tur glabājas arī apspiestās dusmas, niknums un citas toksiskas emocijas, ko neesam spējuši atzīt, transformēt un atbrīvot.

Visas tavas dzīves

Šajā dzīvē vien tev ir izveidojies vesels fiziskās spriedzes un emocionālo ievainojumu uzkrājums, kurā var ietilpt dzemdību traumas, klēpja sēras un vainas sajūta (par tīšajiem un spontānajiem abortiem), seksuāla trauma no izvarošanas un negribētiem intīmajiem sakariem (šādas traumas "iesēžas" arī vīriešu klēpja centros).

Ja apzinies savu "multi-dzīvju" dabu (man labāk patīk šis termins, nevis "iepriekšējās dzīves", jo mēs taču zinām, ka laiks nav vis lineārs, kā mēs to uztveram no šīs dimensijas realitātes), tu tāpat spēj pieņemt iespēju, ka tevī mīt atmiņas arī ne no šā konkrētā iemiesojuma.

Tās var iekļaut izvarošanu, verdzību (īpaši – seksuālo verdzību), spīdzināšanu, karadarbību (un ievainojumus klēpja rajonā), fiziskus sodus (sitienus šajā apvidū), seksuālās kontroles mehānismus (nevainības jostas) un nāvi dzemdībās. Tie ir tikai daži motīvi, ar ko savā praksē esmu saskārusies.

Citu cilvēku enerģijas

Tā kā klēpis ir sievišķais centrs, kas uztver un glabā enerģiju un informāciju, tas uztver arī ievērojamu daudzumu citu cilvēku ievainotās un neatrisinātās enerģijas. Piemēram:

  • pagātnes un šābrīža seksuālie partneri, kas ir ienākuši mūsos un neviļus atbrīvojuši tur savu izkropļoto enerģiju (pat ļoti mīlošs partneris var neapzināti izmantot seksu kā ievainotas enerģijas atbrīvošanu);
  • izvarotāju toksiskā un invazīvā enerģija (tiem no mums, kam bijusi šāda pieredze);
  • citu cilvēku ievainotā enerģija, ko tu neapzināti uzņēmi savā klēpī mēģinājumā dziedināt vai glābt kādu citu (tas ir ļoti izplatīts scenārijs starp dziedniekiem).

Senču ievainojumi

Tavs klēpis glabā arī senču atmiņas par grūtiem un nežēlīgiem laikiem, kad viņu klēpja enerģija tika grauta, ievainota un apspiesta un kur attiecības starp vīrieti un sievieti iekrāsoja patriarhāli reliģiskie un sociālie paterni.

Darbā ar senču enerģijām ir svarīgi atlaist arī vienošanās par senču karmas un ciešanu tālāk nešanu, ko esam noslēguši apzināti vai neapzināti.

Kā to izdarīt – praktiskus vingrinājumus sniegsim nākamajā sarunā.