Reiz pastaigājās Skolotājs ar skolnieku. Skolnieks jautāja: "Skolotāj, kas ir Dievs?" "Dievs – tas ir tavas dvēseles kliedziens! Vārds, kas mūžīgi skan tevī, vārds, ar kuru tu mosties un ar kuru uz lūpām tu aizmiedz!" Pie šiem vārdiem skolotājs negaidīti aizlika skolniekam kāju priekšā. Kādu vārdu skolnieks krītot izrunāja, tu vari nojaust... "Skolotāj, par ko?" Skolotājs atbildēja: "Es vienkārši gribēju dzirdēt, kāds vārds mājo tavā sirdī!"

Tāpēc, pirms lasi tālāk, – ieklausies, kāds vārds skan tavā sirdī, kā sauc tavu Dievu?