Šodien ir pieeja informācijai vai zināšanām, kuras sen jau esi meklējis. Pat tad, ja tās pagaidām nav pierādāmas, ir slepenas vai šķiet bīstamas.

Diena, kurā labāk ir informēt, nevis mācīt. Padomu šodien labāk dot tikai tad, ja paprasa.