Pievērsies pašanalīzei, domās pārcilā visus labos darbus un arī tos, kas bijuši mazāk veiksmīgi. Pārdomu rezultātā iegūtais kopsaucējs var iedvesmot jaunām aktivitātēm.