Nē, es nesaku, ka iesnu izārstēšanai tev derēs ēdamkarote superlīmes. Tas uztverams daudz tēlaināk. Tas, ko iezemiešu dziednieki ar to domā, ir – viss, kas ar tevi dzīvē notiek, ikviens mirklis, labs vai slikts, ir mācībstunda, kas tev jāapgūst.

Pat tad, ja tu no šīs grāmatas nepaņemtu neko citu, es uzskatītu, ka mans darbs ir paveikts, ja tu uztvertu un integrētu savā dzīvē šo vienu sapratni. Tā pārvērtīs pasauli ap mums no vietas, kur valda labais, sliktais un ...nez..., neizmērojami bagātīgā personīgās evolūcijas inkubatorā.

Viss, kas jebkad noticis ar tevi un jebkad gadīsies tavā ceļā, var tikt uzlūkots caur vienu no divām lēcām: zāles vai inde. Tā ir tikai un vienīgi tava izvēle, bet tava prāta struktūra noteiks, ko tu izvēlēsies. Kā sengrieķu filosofa Epiktēta novērojumā – nav tik svarīgi tas, kas ar tevi notiek, bet gan tas, kā tu uz to reaģē.

Džungļos ir vispārīga pieeja kaites dziedināšanai, kas, manuprāt, var tevi interesēt. Daudzas ciltis Amazones augšteces baseinā uzskata kaites par "mātēm". Kad kāds sasirgst un sāk savu izdziedināšanās ceļojumu, šamaņi tic, ka slimības gars jeb māte ir stāvoklī ar šo cilvēku. Šīs grūtniecības laikā slimības mātei ir tev daudz kas iemācāms caur tās ietekmi uz ķermeni un prātu: fiziskais vājums, sāpes, nepieciešamība būt atkarīgam no citiem, uzticēties citiem, atlaist savus priekšstatus par to, kādai jābūt tavai dzīvei, sastapties ar paša mirstīgumu. Šīs paļaušanās un samierināšanās iespējas ir perfekti sapakotas vienā nopietnā saslimšanā un pasniegtas kā mācībstundas dvēselei.

Šamaņi māca: ja mēs, cilvēki, varam sadarboties ar "kaites māti" atvērtām acīm un apgūt slēptās mācībstundas, ko tā piedāvā, mēs piedzimsim no jauna no tās klēpja kā veselas, garīgi harmoniskākas būtnes, paņemot sev līdzi vezumu vieduma, kas gūts šajā pieredzē. Tie, kas noslēdzas un pretojas kaitei, norobežojoties no šīs pieredzes, var tikpat labi piedzimt no jauna – bet citā eksistences plānā – nākamajā dzīvē. Ikvienu dzīves izaicinājumu var uzlūkot šādā veidā. Vai nu kā zāles (māti) vai kā indi...

Šamaņu "lēca" slimību atklāšanai un pārvarēšanai var tikt pielietota ikvienām grūtībām, ko mēs sastopam savā dzīves ceļā. Dziednieki jebko, ko dzīve viņiem nes, uztver ar tajā ietvertajam viedumam atvērtu sirdi. Gluži kā mūsu imūnsistēma, mūsu dvēseles un psihe kļūst spēcīgākas un elastīgākas, sastopot ārēju uzbrukumu. Šādā veidā šamaņi un viņu ciltis nepārtraukti spēcina un stiepj savus iekšējos apzinātības muskuļus, bez izvairīšanās pieredzot visu, kas notiek, – lai mācītos un augtu.

Kāds dzīves izaicinājums – slimība vai kaut kas cits – pliķē pa tavu plecu, paģērot tapt pārskatīts kā tavas garīgās izaugsmes katalizators?