Projekts paredz iesaistītajiem skolniekiem katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu trīs fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu, papildus tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā. Projekta otrajā sezonā piedalīsies jau 43 3.klases un 6 4.klases, kas dalību projektā uzsāka 2014./2015.mācību gadā.

"Izsaku gandarījumu, ka projekts "Sporto visa klase" pēc pirmās sezonas ir radījis tik plašu interesi sabiedrībā", atzīst LOK prezidents Aldons Vrubļevskis. "Vēlamies aktualizēt jautājumu par mūsu bērnu veselību un fizisko sagatavotību. Projekta realizācija pierādīs, ka papildus sporta stundas nepalielina noslodzi, bet gan tas ir ieguldījums bērnu attīstībā un veselībā, kā arī uzlabo viņu spējas darīt ikdienas lietas."

Projekta "Sporto visa klase" nolikums


Projekta idejas autors, Olimpiskais vicečempions un LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers akcentē, ka projekts plānots četrus gadus un tajā brīvprātīgi iesaistīsies ne mazāk kā 120 klases un 3000 bērnu. "Šis nav projekts Olimpiešu sagatavošanai, tas paredzēts bērnu veselības nostiprināšanai, viņu stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties ar sportu. Ceru, ka projekta laikā izdosies pārliecināt izglītības politikas veidotājus par sporta stundu skaita palielināšanas nepieciešamību."

Veicot projekta pirmās sezonas dalībnieku atptauju, 92% skolēnu atzina, ka viņiem patīk piedalīties projektā "Sporto visa klase"; 91% vecāku ļoti pozitīvi novērtēja projektu; savukārt skolotāji projektu kā ļoti pozitīvi novērtēja 94%.

"Vēlamies, lai sabiedrībā rastos diskusija par nepieciešamību skolās ieviest papildus sporta stundas, kas daļēji jau ir piepildījies pēc pirmās projekta sezonas," turpina Tikmers. "Otrajā sezonā mēs vēlamies iet vēl tālāk un panākt, ka ar sabiedrības, skolu un pašvaldību atbalstu mēs spētu uzrunāt un pārliecināt lēmumu pieņēmējus, ka šis solis ir jāsper un tas nemaksā tik daudz, cik par to runā atbildīgās amatpersonas. Diskusijas un intereses rašanās apliecinās, ka papildus sporta stundas ir gan pieejamas, gan vitāli nepieciešamas veselu, izglītotu un attīstītu Latvijas bērnu nākotnes vārdā."

Projekta "Sporto visa klase" mērķi un uzdevumi ir uzlabot skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, nodrošināt nepieciešamās fiziskās slodzes apjomu skolniekiem un noteikt nepieciešamo finanšu resursu apjomu projekta īstenošanai vienai klasei mācību gada laikā. Iegūt objektīvus datus par iesaistīto skolnieku fizisko attīstību un veselību nolūkā izdarīt secinājumus par projekta lietderību, kā arī noskaidrot iesaistīto pašvaldību, sporta pedagogu, bērnu un viņu vecāku viedokli par projektu un tā norises veidu un formu.

Nodarbības projekta ietvaros notiks saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu. Projekts "Sporto visa klase" paredz 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā, papildus tām dienām, kad notiek 2 noteiktās obigātās sporta stundas. Viena papildus nodarbību būs peldēšanā, otra būs sporta spēles un aktivitātes svaigā gaisā, savukārt trešā nodarbība būs vispārējā fiziskā sagatavotība un vingrošana.

Projekta pirmais posms tika aizvadīts jau iepriekšējā mācību gadā un tajā piedalījās 164 3.klašu skolēni no Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rīgas, Valmieras un Ventspils. Šīs klases turpinās dalību projektā kā 4.klases.

Savukārt projekta "Sporto visa klase" otrajā sezonā iesaistīsies jaunas 43 3.klases no visas Latvijas, kas kopumā pulcēs vairāk kā 1000 bērnu. Projekta klases ir sadalītas sešos reģionos pa 7-8 klasēm. Katrā reģionā, projekta gaitā, tiks rīkotas draudzības sacensības un tiks vērtētas arī skolēnu sekmes. Labākai klasei no katra reģiona būs jāpiedalās fināla sacensībās, kas maija mēnesī notiks Rīgā.