Turismagids.lv
Projektas sukurtas remiant „Live Riga“
ru lv ee
Turismagids.lv Projektas sukurtas
remiant „Live Riga“

Rygos pilis jau beveik 700 metų yra neatskiriama miesto panoramos dalis. Pilį, o kartu su ja ir Rygos raktus norėjo gauti daugelis. Praktiškai visą jos egzistavimo laikotarpį joje buvo valdovų ir valdžios turėtojų rezidencija. Bėgant laikui Rygos pilis išgyveno įdomius įvykius ir posūkius. Sakoma, kad pilyje gyvena vaiduoklis, tiesa, niekas jo nematė, tačiau kartais girdėti, kaip jis stumdo baldus. Daugelis net ir nežino, kad iki XVIII a. antrosios pusės čia buvo ypatingas apsauginis griovys, ir tik po to, kai jį užpylė, prieš pilį atsirado aikštė, kurios pavadinimas buvo tris kartus keičiamas. Štai didžiosios Rygos pilies istorija! 


Rygos istorijos: 
rygos pilis

Pirma Rygos pilis buvo maždaug ten, kur dabar yra Konvento kiemas. Ją sugriovė XII–XIII a. eilinio konflikto tarp rygiečių ir ordino metu, tačiau šioje kovoje vis dėlto laimėjo ordino riteriai, todėl miestiečiams teko statyti jiems naują pilį. 1330 m. birželio 15 d. ordino magistras Mečenoscevas Eberhardas von Monheimas padėjo akmenį į dabartinės pilies Dauguvos pakrantėje pamatus. Su pertraukėlėmis pilis buvo magistrų rezidencija iki XV a. pab., tačiau amžina kova tarp arkivyskupo, ordino ir miestiečių tęsėsi. 1484 m. magistrui ir pilies gynėjams po ilgos apsupties ir bado teko pasiduoti, ir jų priešininkai, valdomi neapykantos, išvogė ir sunaikino jo pilį. Po šių audringų įvykių iš pilies liko tik Šventosios Dvasios bokštas ir nedidelė išlikusi pastato dalis šalia jo. Paskui Livonijos ordino magistras Valteris von Pletenbergas, puikus politikas, galiausiai susitarė su miestiečiais ir vyskupu dėl taikos sutarties ir net padarė taip, kad miestas atstatytų jo pilį.

Rygos pilis 1515 m. Jubiliejinės monetos „Rygos piliai – 500“, kurią išleido Latvijos bankas 2015 m., reversas. Atvaizdas: Latvijos bankas
Averse matyti akmeniniai Rygos pilies Konvento vartų horeljefai – Madonos ir Livonijos ordino magistro Valterio von Pletenbergo figūros. Atvaizdas: Latvijos bankas

Manoma, kad Marijos (Ordino gynėjos) ir paties magistro Pletenbergo figūros yra virš šiaurinių vartų, kurie buvo užmūryti XX a. 5 dešimtmetyje. Horeljefai ten buvo pastatyti 1515 m. pilies statybų baigimo proga pagal Valterio von Pletenbergo planą. Dievo Motinos statulą pagamino Vokietijoje ir paskui atvežė į Rygą, o paties magistro horeljefą galėjo iškalti koks nors vietinis meistras.

bokštai

Pilies branduolys, pastatytas Pletenbergo laikais, nors ir ne kartą buvo perstatomas, gerai išliko ir iki mūsų dienų. Tais laikais Rygos pilis buvo keturkampė tvirtovė su bokštu kiekviename kampe. Pagrindiniai bokštai – Švininis ir Šventosios Dvasios buvo įstrižai vienas kitam, pastarajame buvo magistro butas ir brangenybių saugykla. Mažą bokštelį pavadino „Piperio“ bokštu, jame, ko gero, buvo sargas trimitininkas, o įstrižai buvo perstatant 1938 m. panaikinta varpinė. Už šiaurinių pilies sienų esančios nedidelės priekinės pilies dalies kontūrus dar šiandien galima pamatyti pirmame pilies kieme. Šiaurinėje sienoje yra ir pagrindinis įėjimas.

Šalia pilies sienos galima pamatyti atminimo lentą, skirtą Rygos išlaisvino mūšiams 1919 m. lapkričio 11 d. Mūsų laikais kasmet šią dieną sieną apšviečia tūkstančiai rygiečiams paliktų žvakių.

Varpinė, arba antras laiptinės bokštelis, kuri 1938 m. buvo sutrumpinta.

Zviedru laikā celts erkera tornītis pie priekšpagalma. 

Švininis bokštas. Jis gavo savo pavadinimą dėl to, kad čia liejo švino kulkas.

"Piperio" bokštas – senais laikais joje budėjo sargas, kuris iškilus pavojui turėdavo pūsti trimitą.

Šventosios Dvasios bokštas, savo pavadinimą gavęs nuo anksčiau čia buvusio Šventosios Dvasios konvento, yra seniausia pilies dalis. Jame plazda Latvijos vėliava ir jeigu pilyje yra prezidentas, ir jo štandartas. Kažkada bokšte buvo lobynas.

4 dešimtmetyje perstatoma pilis gavo Trijų žvaigždžių bokštą. Tarybiniais laikais žvaigždės buvo nuimtos, tačiau dabar vėl ryškiai švyti virš Dauguvos.

Riterių laikais akmenimis grįstas kiemas anksčiau buvo metru žemiau nei dabar, rašoma žodyne Latviešu konversācijas vārdnīcа. Iš pradžių pilyje buvo trys aukštai ir erdvūs rūsiai po jais. Pilies sienos buvo tvirtos, apie 3 m storio, o nuo miesto ją skyrė apsauginis griovys.

Iki mūsų dienų išlikusius kryžminius skliautus galima pamatyti rūsiuose ir pirmuose pastato aukštuose. Rūsyje ir pirmame aukšte buvo sandėliuojami riterių ordino ginklai, o antrame aukšte buvo įrengtos vadinamosios konvento patalpos, jos buvo kur kas prašmatnesnės. Ten buvo įsikūrę riteriai. Trečias aukštas nebuvo užstatytas, sienose padarė angeles, iš kurių buvo galima atremti puolėjų atakas. Šį aukštą taip pat vadino ginklų aukštu.

Tačiau riterių epocha visame pasaulyje greitai baigdavosi, buvo suskaičiuotos ir jos dienos Rygoje. 1562 m. paskutinis ordino landmeisteris Gothardas Ketleris vienoje iš pilies salių davė ištikimybės Lenkijos karaliui Žygimantui Augustui priesaiką, kuriam atstovavo didysis Lietuvos kancleris ir Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila. Pats Ketleris tapo Kuršo hercogu, taip pat Latgalos gubernatoriumi. 

1562 m. ordino landmeisteris vienoje iš pilies salių perdavė
lenkijos valdytojui ordino kryžių, privilegijas ir miesto raktus,
mainais gavo kurŠO hercogo karūną. 

Su tuo laikotarpiu galima susieti ir vieną legendą. Senais laikais Rygos pilyje pasirodęs ženklas nuspėjo liūdną Livonijos ordino likimą. 1579 m., kai Lenkų karalius Steponas Batoras apgulė Polocką, į pilį atskrido gandras ir išvijo varną, kuris ten gyveno ilgus metus. Šis ženklas buvo paaiškintas kaip vokiečių valdymo pabaiga, į vokiečių vietą atėjo lenkai. Ženklų aiškintojas tada paaiškino – varnas įkūnija vokiečių dominavimo laikus, jį išvijęs gandras – tai lenkai, kurie Livonijoje užėmė vokiečių vietą, rašoma „Live Rīga“. 

Įdomu, kad dar XVII–XVIII a. paveiksluose matyti vadinamasis danskeris, arba specialus medinis statinys, kuris vedė iš pilies prie Dauguvos. Mūsų dienomis mes jį tiesiog pavadintume išviete.

XVI a. nuo Rygos pilies link Dauguvos vedė specialus priestatas, arba danskeris, kurį mūsų dienomis tiesiog pavadintų išviete.

XVI ir XVII a. pilį pradėjo perstatyti, tuo užsiėmė švedai. XVIII a. Rygą užėmė rusai, kurie taip pat ėmėsi remonto ir statybos, tačiau jų veiksmai nebuvo iki galo apgalvoti, todėl dirbdami sunaikino daug viduramžių laikų detalių, taip pat pasikeitė senovės pilies išvaizda.

Pergalės kolonos atidengimas 1817 m.

Tuo metu (1785–1787 m.) pagal P. I. Boko projektą pastatė naują korpusą ir faktiškai padarė aikštę prieš jį. Pilies ir prie pastato prisišliejusias patalpas naudojo Vidžemės gubernijos valdybos reikmėms, o prieš pilį įrengė patalpas generalgubernatoriaus reprezentacinėms reikmėms. XIX a. pr. tarp pilies ir apsauginio griovio, kuris buvo iš Valdemara g. pusės, atsirado augalų.

Rygos pilies interjeras. Didelė svetainė Vidžemės gubernatoriaus patalpose. Apie 1904 m. VRVM archyvas.
Rygos pilies interjeras. Kabinetas Vidžemės gubernatoriaus darbo patalpose. Apie 1904 m. VRVM saugykla.

Kai rusų armija sunaikino Napoleono pulkus, šiems istoriniams įvykiams atminti buvo pastatytas paminklas. Rygoje, kaip viename iš didelių miestų, netrukus po karo taip pat buvo nuspręsta pastatyti Pergalės koloną. Ją sukurti patikėjo žymiam Džakomui Antonino Dominykui Kvarnegui. Jis buvo italų architektas, persikraustęs į Peterburgą ir projektavęs daugelį visuomeninių pastatų. Tačiau ne viskas vyko sklandžiai. Darbus pradėjo dar 1814 m., tačiau pakeliui į Rygą kolona spėjo nuskęsti jūroje. Kol ją pristatė iki paskirties punkto, atėjo 1817 m.

Aikštė prie Rygos pilies, XX a. pr. Centre – Pergalės kolona. „Hebensperger & Co.“, VRVM nuotr.Viktorijos statula nuo Pergalės kolonos Zudusī Latvija nuotr.

Paminklas buvo didžiulis, ant granitinio pagrindo buvo didžiulė kolona, jos pabaigoje – paauksuotas rutulys, ant kurio gracingai stovėjo deivė Viktorija su laurų vainiku ir alyvos šakele. Paminklas čia stovėjo beveik 100 metų, iki Pirmojo pasaulinio karo, kol jį demontavo ir išsiuntė į Rusijos gilumą jo metalines detales. Paminklo postamentas ir kolona Pilies aikštėje stovėjo iki 1938 m. Paskui buvo keli bandymai atstatyti Aleksandro I koloną priešais parodų salę, esančią Jokūbo aikštėje, tada net pastatė postamentą, ant kurio ją būtų galima grąžinti, tačiau ši idėja nebuvo įgyvendinta, ir granitinės detalės ne pačiomis geriausiomis sąlygomis buvo saugomos po atviru dangumi Paminklų valdybos sandėliuose. 
Praėjusių metų rudenį Rygos paminklų agentūros (RPA) vadovas Guntis Gailytis papasakojo, kad Pergalės kolonos atstatymo planas niekur nebuvo dingęs, ir RPA ilgai ieškojo kolonos elementų Sankt Peterburge ir kitose vietose, kur jos teoriškai galėjo būti saugomos. Šiuo metu kolona yra Varoņu g., šalia krematoriumo – ten numatoma statyti Paminklų restauravimo centrą.

Atvirukas – Pilies aikštė Rygoje. XX a. pr. Pašto antspaudas 1907 m. Leidėjas „Hebensperger & Co“. VRVM saugykla.

Latvijai atgavus nepriklausomybę, pilį perdarė valstybės vadovui – prezidentui – kaip reprezentacines patalpas. Praėjusio amžiaus 3–4 dešimtmetyje ten buvo prezidento sekretoriatas, Lačplėsio karinio ordino dūma, Trijų žvaigždžių ordino, Viesturos ordino ir Pripažinimo kryžiaus kapitulos, Brolių kapinių komitetas, Invalidų paramos fondas ir kitos institucijos. Pietinė Rygos pilies dalis skirta Valstybės istorijos muziejui, Valstybiniam dailės muziejui ir Paminklų valdybai.

pilies aikštė

Pirmojo Latvijos prezidento ir žymaus valstybės veikėjo garbei 1928–1940 m. aikštė prieš Rygos pilį buvo pavadinta Janio Čiakstės vardu. Įdomu, kad 2013 m. Seimo deputatas Karlis Engelis pasiūlė Rygos Dūmai atkurti šį pavadinimą, tačiau šiam pasiūlymui nebuvo pritarta.

Rygos pilies aikštė su Pergalės kolona centre. J. D. Gotfrydo nuotr. Iš Rygos istorijos ir laivininkystės muziejaus archyvo.

Nepriklausomybės laikais pilis įgavo daug nacionalinio romantizmo elementų ir fasade, ir interjere. Pavyzdžiui, Ambasadorių akreditavimo salė, kurią 3 dešimtmetyje sukūrė Ansis Cyrulis ir kurios interjeras įtrauktas į Latvijos kultūrinio kanono architektūros ir dizaino skyrių, taip pat gražūs kaltiniai įėjimo vartai su Latvijos herbu, 1939 m. (tarybiniais metais vietoj herbo vartus puošė žvaigždė). 

Pagrindiniai vartai su Latvijos herbu, pagaminti pagal Ansio Cyrulio piešinius. 2002 m. lapkričio 11 d. į pilį vėl grįžo garbės sargyba. Shutterstock nuotr.

1938 m. vadovaujant Eiženui Laubei pilies ketvirtame aukšte buvo pastatyta Švenčių salė, Karlio Ulmanio darbo patalpos ir naujas bokštas – Trijų žvaigždžių bokštas. Ant Švenčių salės lubų tuo metu žinomi dailininkai pavaizdavo romantizuotus Latvijos istorijos paveikslus – Augustas Anusas pavaizdavo valdžiusį Ersikį Visvaldį, Voldemaras Vimba – Visvaldžio mūšį 1219 m., Otas Skulmė – latgaliečių pergalę prie Klangių, Ludorfas Libertas – hercogą Jokūbą, Janis Tilbergas – nacionalinio atgimimo dalyvius, Gedertas Eliasas – 1905 m. revoliuciją. Kitose patalpose galima rasti ir kitų meistrų darbų.

Atėjus tarybų valdžiai, 1940 m. valstybės vadovo rezidenciją ir valstybės simbolį – Rygos pilį – perdavė pionieriams, o Janio Čiakstės aikštę pervadino Pionierių aikšte. Vokiečių okupacijos metais ją vėl vadino Pilies aikšte. Daugelis dar pamena vaikiškų kojų trepsėjimą Pionierių rūmų koridoriuose ir salėse, kur vykdavo repeticijos ir užsiėmimai įvairiuose būreliuose ir saviveiklos kolektyvuose. Tada aikštėje pastatė Lėjos Davidovos-Medenės sukurtą gipsinį pionierės paminklą. Pilies sode, kažkada buvusiame Horno bastione, buvo skulptūrų paroda.

Pionierių aikštė. Nuotraukos autorius nežinomas. VRVM 5063
Paminklas Pėteriui Stučkai Pionierių aikštėje. 1966 m. Alisė Iljina, VRVM 122522/2 nuotr.

Vėliau prie pilies pastatė paminklą socialistui Pėteriui Stučkai, kurį daugelis juokdamiesi lygino su paminklu Stalinui, tik su kita galva. Jis dingo iš aikštės tik 1991 m., kai Latvija vėl atgavo nepriklausomybę. Netrukus po to šalia pilies vėl buvo pastatyta garbės sargyba, o aikštė, neskaitant kavinės ir gėlių klombų, kurias, vadovaujamos Ievos Buondarės, pastatė gražiausios ištekėjusios moterys, mūsų dienomis yra tuščia. Tik Kalėdoms prezidentas su žmona ir daugiavaikėmis šeimomis įžiebia čia ugnis ant šventinės eglės.

Kalėdų eglės įžiebimas šalia Rygos pilies 2017 m. F64 nuotr.

Dar vienas žymus ir simbolinis įvykis, kurio negalima nepaminėti kalbant apie Rygos pilį, tai tas faktas, kad būtent čia 1988 m. lapkričio 1 d. buvęs latvių šaulys ir liaudies numylėtinis – aktorius Evaldas Valteris kartu su rašytoju Albertu Belu pirmą kartą po 1940 m. iškėlė Šventosios Dvasios bokšte raudoną-baltą-raudoną vėliavą. Nuo tada ji nuolat plazda ant stiebo, o tuo metu, kai pilyje yra prezidentas, bokšte atsiranda ir prezidentinis štandartas.

1988 m. lapkričio 1 d. buvęs latviJOS šaulys ir liaudies
numylėtinis – aktorius evaldas valteris kartu su rašytoju albertu Belu
pirmą kartą po 1940 m. šventosios dvasios bokšte iškėlė raudoną-baltą-raudoną vėliavą

Visai neseniai (2013 m. birželio 20 d.), prieš pat Jonines, remonto metu Rygos pilyje kilo rimtas gaisras. Liepsna labai apgadino pastatą, todėl stogą ir patalpas teko atstatyti iš naujo. Pilies reikmėms taip pat buvo naudojamos Latvijos nacionalinio istorijos muziejaus, kuris dabar yra Brīvības bulvare, patalpos, tačiau žadama, kad 2019 m. jis galės grįžti į ankstesnes istorines patalpas.

UGaisras pilyje 2013 m. birželio 20 d. f64 nuotr.

2015 m. pab. buvo baigta trejus metus trukusi dalies Rygos pilies ir rytinio priestato restauracija. 2016 m. rugpjūčio 22 d. Latvijos prezidentas Raimondas Vėjuonis grįžo į atstatytą darbo vietą.

sopulingosios dievo motinos bažnyčia

Iš šalia Rygos pilies esačių namų negalima nepaminėti Sopulingosios Dievo Motinos (Mater doloresa) bažnyčios. Anksčiau jos vietoje buvo medinė bažnyčia, kurią išstūmė statydami aikštę, ir tik 1785 m. jos vietoje pastatė medinę bažnyčią su kupolo formos bokšteliu, kurį XIX a. vid. perstatė, ir ji liko tokia, kokią mes įpratę ją matyti dabar. Istorijos specialistas Aleksandras Fridrikas Neilandas savo Rygos kelionių vadove rašo, kad bažnyčios statybai tais laikais aukojo iš karto trys valdovai – Rusijos imperatorius, Lenkijos karalius ir Austrijos valdytojas. 1780 m. liuteroniškoje Rygoje buvo sustojęs Austrijos erchercogas Josifas II, naujos Habsburgų-Lotaringų dinastijos atstovas, kuris vyko pas imperatorienę Jekateriną. Čia jis ir pamatė nepastebimą katalikų bažnyčią. Jis išreiškė savo nuostabą ir nepasitenkinimą dėl prastos statinio kokybės ir vargingumo įforminant interjerą. Erchercogas dosniai paaukojo ir pakvietė sekti jo pavyzdžiu. Kilniam tikslui stambias sumas paaukojo Stanislavas Augustas Poniatovskis, paskutinis Lenkijos ir Lietuvos Sandraugos karalius, taip pat caraitis Pavelas Petrovičius, būsimas Rusijos imperatorius, imperatorės Jekaterinos Didžiosios sūnus.

Sopulingosios Dievo Motinos bažnyčia (pastatyta 1785 m.) ir pastoratas (pastatytas iki 1765 m.). Zudusī Latvija nuotr.

Taip ir pastatė bažnyčią, o šalia atidarė mokyklą. Tarp kitko, kaip rašo aktorė Muditė Šneiderė savo knygoje apie režisierių, čia krikštijo Eduardą Smilgį, čia žiedus sumainė jo tėvai, ir būtent šią bažnyčią Rygos senamiestyje dažniausiai lankė žymus latvių teatro veikėjas, kai jis būdavo kūrybinėje kryžkelėje ir ieškodavo atsakymų.

Buvusi vienuolyno bažnyčia, globojama Marijos Magdalietės. Čia buvo ir katalikų bažnyčia, ir stačiatikių cerkvė, ir jėzuitų auklėjimo įstaiga. Rašytoja Astrida Beinarė parašė apie šį vienuolyną romaną „Rygos Dievo Motinos bažnyčia“, pagal kurį režisierius Aloizas Brenčas nufilmavo savo filmą „Ana“. Priešingoje aikštės pusėje buvo Rygos imperatoriškojo (carinio) licėjaus (po 1804 m. – Rygos gubernijos gimnazijos) pastatas, kurį statė 1785–1787 m. pagal architekto Matijo Šono projektą. Jame dabar yra Literatūros ir muzikos muziejus (dabar remontuojamas). Šalia įsikūręs istorinis viešbučio „Peterburg“ pastatas, pastatytas 1750 m. Kadangi pilyje šeimininkavo generalgubernatorius, jį dažnai lankė aukščiausi asmenys, todėl buvo svarbu, kad jie galėtų apsigyventi kažkur kuo arčiau. Būtent svarbiems svečiams – pasiuntiniams, karaliams ir dailininkams – priimti ir buvo skirtas viešbutis „Peterburg“. Įdomi istorija apie tai, kad kažkada čia gyveno Albanijos karalius. 1939 m. jis pabėgo į Rygą, nes jo gimtinę okupavo fašistai. Ir nors iš pradžių karaliui rezervavo viešbutį „Roma“, jis atsisakė jame apsigyventi, nes italai okupavo jo gimtinę. Taip ir gyveno karalius kurį laiką viešbutyje „Peterburg“, tiesiai priešais Rygos pilį.

Kairėje matyti Carinio licėjaus pastatas (po 1804 m. – gubernijos gimnazijos), kur dabar įsikūręs Literatūros ir muzikos muziejus, o dešinėje – viešbučio „Peterburg“ pastatas, kurį pastatė 1750 m. ir vėliau ne kartą perstatinėjo. Šiandien ten įsikūrusi Latvijos nacionalinė komisija UNESCO, Latvijos nacionalinis kultūros centras, Teisinės pagalbos centras, taip pat profesionalios studijos „Citadele“ mokykla. Zudusī Latvija nuotr.

PROJEKTO EKSPERTAS

Gunaras Armansas

Nuostabus pasakotojas, gerai išmanantis Rygos namų ir gatvių istoriją. Anksčiau – Paminklų apsaugos agentūros inspektorius.

RAKŠU AUTORIUS

Andra Briekmane

Žurnalistas, ''Tūrisma Gids'' redaktorius.

VIDEO AUTORIUS

Maija Kuznecova

Vaizdo žurnalistas, "DELFI TV".