Emocionāli inteliģentu cilvēku īpašības, ko attīstīt ieteicams ikvienam
Foto: Shutterstock

Kontrolēt savas emocijas un to izpausmes un ātri atrisināt jautājumus, kas saistīti ar emocijām, – tās ir prasmes, kas piemīt emocionāli inteliģentiem cilvēkiem. Viņu dzīve var šķist mierīga un laimīga, bet tas ir arī viņu pašu nopelns. Emocionālā inteliģence nav rakstura īpašība vai talants, bet gan māka, ko izkopt var ikviens.

Emocionālā inteliģence ir spēja spriest un padziļināti domāt par emocijām un emocionālu informāciju, skaidro "Psychology Today". Cilvēki ar augstu emocionālo inteliģenci spēj ātri atrisināt jautājumus, kas saistīti ar jūtām un emocijām. Tāpat viņi spēj izmantot savu pieredzi un emocijas, lai rosinātu noteiktu domāšanas veidu, piemēram, apzinoties, ka skumjas viņiem palīdz veikt labāku analīzi, sarežģītus uzdevumus viņi veic tad, kad ir skumji. Viņi izprot ne tikai savas, bet arī citu cilvēku emocijas un māk atbilstoši rīkoties, piemēram, nekaitināt cilvēku, kas ir dusmīgs.

Atceries, ka emocionālā inteliģence nav tas pats, kas spēja piekāpties. Tā nav laime, optimisms vai miers. Visas šīs lietas laimīgai cilvēka dzīvei ir nozīmīgas, bet to saistība ar emocionālo inteliģenci ir visnotaļ neliela.

Emocionālo inteliģenci ir iespējams attīstīt, piekopjot noteiktus ieradumus. "Live Strong" piedāvā iepazīties ar deviņām lietām, kas raksturīgas emocionāli inteliģentiem cilvēkiem.

Sevis apzināšanās

Cilvēki, kam ir augsta emocionālā inteliģence, atšķir emocijas no prāta spējām. Viņi izmanto spēju kritiski domāt, lai pārraudzītu savas emocijas, tās neierobežojot un neignorējot. Emocionāli inteliģenti cilvēki uzlūko sevi godīgi un reālistiski, apzinās savas vājības un stiprās puses, viņiem ir reālistisks un pozitīvs pašvērtējums.

Paškontroles attīstīšana

Sevis kontrolēšana vai regulēšana ir spēja kontrolēt savas emocijas un impulsus. Cilvēki, kas sevi spēj regulēt, neļaujas nekontrolējamiem emociju uzplūdiem un izpausmēm, nekrīt histērijā un nepieņem bezrūpīgus lēmumus. Emocionāli inteliģenti cilvēki domā pirms viņi rīkojas. Paškontroles trenēšana un attīstīšana emocionāli inteliģentiem cilvēkiem palīdz gūt panākumus karjerā, kā arī uzlabo viņu sociālo dzīvi.

Uzmanības pievēršana visam, kas notiek apkārt

Emocionāli inteliģenti cilvēki ļoti labi apzinās cilvēkus sev apkārt. Runājot vai strādājot kopā ar citiem cilvēkiem, viņi nedomā tikai par sevi. Viņi atpazīst un saprot citu cilvēku sajūtas, kā arī apzinās, kad ļaut cilvēkam būt vienam, bet kad atbalstīt un mierināt. Par apkārtējiem cilvēkiem uzkrāto informāciju viņi spēj izmantot emocionāli nokaitētās vai riskantās situācijās.

Empātijas spēju attīstīšana

Emocionāli inteliģentu cilvēku īpašības, ko attīstīt ieteicams ikvienam
Foto: Shutterstock


Empātija nozīmē spēju izprast un iedziļināties līdzcilvēku domās, sajūtās un viedoklī. Empātiski cilvēki atpazīst citu emocijas pat brīžos, kad tās nešķiet acīmredzamas. Viņi parasti izprot līdzcilvēkus un spēj izveidot labas attiecības. Viņi cenšas neļauties stereotipu valgiem un nenosodīt līdzcilvēkus. Empātiski cilvēki parasti ir atvērti un godīgi. Līdz cilvēku izprašana palīdz labāk un precīzāk izanalizēt ar arī sevi pašu.

Zinātkāre

Emocionāli inteliģenti cilvēki ir zinātkāri. Viņi uzdod jautājumus, lai varētu palīdzēt sev un līdzcilvēkiem. Piemēram, esot darbā, emocionāli inteliģenti cilvēki vispirms noskaidro, kuru darbu veikšana ir vissvarīgākā, un tad pilda savus pienākumus prioritārā secībā. Zinātkāre palīdz viņiem ieklausīties līdzcilvēkos – viņi grib klausīties, un viņi to dara. Viņi ir kā ikviena profesionāļa studenti – santehniķa, kas ieradies pie viņiem kaut ko salabot, filozofa, kas ballītē dalās ar savām zināšanām. Viņi cenšas izmantot katru iespēju, lai uzzinātu kaut ko jaunu.

Motivācija un motivēšana

Pateicoties izpratnei par emocijām, emocionāli inteliģenti cilvēki var pastiprināt un rosināt dažādas spējas, piemēram, interesi, entuziasmu, optimismu un lojalitāti. Turklāt viņi spēj motivēt ne tikai sevi, bet arī apkārtesošos cilvēkus. Šī spēja viņus padara produktīvākus.

Robežu uzturēšana

Emocionāli inteliģenti cilvēki ļoti labi saprot, kā nospraust robežas, lai veidotu veselīgas, stabilas un laimīgas attiecības darbā un privātajā dzīvē. Viņi spēj analizēt situācijas un izlemt, kā rīkoties atbilstoši notiekošajam.

Nevairīšanās no sarežģītām emocijām

Emocijas, ieskaitot sarežģītās un smagās, nav svešas arī emocionāli inteliģentiem cilvēkiem. Viņi atpazīst bažas, satraukumu, nogurumu un spēj atlikt nopietnus lēmumus līdz brīdim, kad to pieņemšanai jutīsies pietiekami atpūtušies un mierīgi. Emocionāli inteliģenti cilvēki nepatīkamas un sarežģītas emocijas pieņem kā dzīves daļu gan tad, ja tās izjūt paši, gan tad, ja to dara līdzcilvēki.

Spēja tik galā ar savām emocijām

Ņemot vērā, ka emocionāli inteliģenti cilvēki atpazīst un pieņem savas emocijas, viņi ar tām arī spēj tikt galā. Ļoti bieži nepatīkamu cilvēku uzvedību izraisa tieši nespēja tikt galā ar savām emocijām, kas rada stresa ēšanu, neapdomīgu ielaišanos nedrošos seksuālajos sakaros, pastiprinātu alkohola lietošanu un citas problēmas. Emocionālās inteliģences attīstīšana palīdz pasargāt gan sevi, gan līdzcilvēkus.

Tags

Psiholoģija

Comment Form