Jeļena savā vēstulē portālam "Delfi" klāsta, ka parāds parādījies piepeši. Sieviete līdz tam visus rēķinus esot nomaksājusi. "Konsultējos pa telefonu par parāda rašanos, saņēmu skaidrojumu. Tomēr ne atbildi uz jautājumu, kāpēc "Latvenergo" gaidījis tik ilgi, lai par parādu paziņotu?" vēsta sieviete.

Parāda rašanās iemeslus uzņēmums Jeļenai skaidrojis ar to, ka rēķini netika nomaksāti pilnībā, tādējādi summa auga, jo klāt skaitīti arī procenti par nokavētajām dienām. "Vispirms man sastādīja grafiku, taču vienu maksājumu es izlaidu, jo vīram aizkavējās alga," klāsta Jeļena. Kopumā no parāda viņa sedz 140 eiro. Tomēr "Latvenergo" viņa joprojām esot parādā 250 eiro. "Grafiku no jauna stādīt man uzņēmumā atteicās. Paziņoja, ka parāds jādzēš līdz augusta beigām un, ka manu lietu nodos parādu piedziņai," apgalvo Jeļena.

Sieviete ir noraizējusies, ka, ja neizdosies naudu atdot, viņas mājoklī elektrību atslēgs. "Man ir trīs bērni, aiz loga rudens un atsākas skola. Ko lai es daru?" izmisumu neslēpj lasītāja.

Uzņēmumā "Latvenergo" radušos situāciju skaidro ar to, ka kliente informāciju par parādu saņēma uzreiz pēc skaitītāja rādījuma paziņošanas, proti, tikai pēc gada. "Ja klients neziņo skaitītāja rādījumus, tad nav iespējams pārskatīt, vai samaksātais apjoms atbilst reālajam patēriņam," teic "Latvenergo" preses sekretāre Ivita Bidere. "Klients rādījumu darīja zināmu pēc gada. Tad arī saņēma aprēķinu par patērēto, bet neapmaksāto elektroenerģiju."

Gada laikā, kamēr rādījumi no Jeļenas nebija saņemti, rēķini izrakstīti pēc vēsturiski vidējā patēriņa. Vēlāk izrādījies, vidējais aprēķins ir zemāks nekā faktiskais.

Pretēji Jeļenas apgalvotajam, uzņēmumā arī klāsta – klientei izrakstītie rēķini netika apmaksāti laikus. Arī šis apstāklis ietekmējis parāda apmēru. "Klients par nenomaksātiem rēķiniem tika brīdināts. Nācām klientam pretim, martā piedāvājām parādu sadalīt. Arī šo apņemšanos klients nepildīja," informēja Bidere. Kliente esot kavējusi kā pirmo tā arī nākamos grafikā norādītos maksājumus, par ko viņu informēja, sūtot īsziņas, e-pastus, atgādinot portālā "elektrum.lv", ko kliente izmantojot.

Jeļenas gadījumā "Latvenergo" atkārtoti sazināsies ar klienti un piedāvās parādu apmaksāt pa daļām, sacīja preses sekretāre.

Uzņēmumā "Latvenergo" akcentē, ka lēmumu par elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu pieņem vien gadījumos, ja klients ilgstoši patērē elektroenerģiju, bet nenorēķinās vai tikai daļēji apmaksā izrakstītos rēķinus.