Valsts izglītības attīstības aģentūra trešdien, 8. augustā, paziņoja par papildu uzņemšanu 22 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā "Jauniešu garantijas" projektā, kas noritot "jau ceturto gadu ciešā sadarbībā ar darba devējiem". Profesiju klāsts pirms katras uzņemšanas esot saskaņots ar uzņēmējiem, tādējādi pēc iespējas ātrāk sagatavojot darba tirgum nepieciešamos speciālistus. Šis esot viens no sekmīgākajiem projektiem Eiropas Savienībā, jo šogad iekļuvis Eiropas Komisijas konkursa "Regio Stars 2018" finālā, kurā apbalvo veiksmīgākos ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu īstenotos projektus.

Uz šodienu NVA reģistrētas 4662 vakances, no kurām 660 ir tirdzniecības darbinieki (15%). Patiesībā darba tirgū ir vismaz divtik lielāks pieprasījums pēc tirdzniecības darbiniekiem. Tajā pašā laikā "Jauniešu garantijas" projektā no 32 profesijām iekļauta tikai viena tirdzniecības profesija (pārdevējs) un izdalītas 25 vietas no 1500 (1,5%). Turklāt piedāvātā pārdevēju apmācības programma Daugavpils tirdzniecības profesionālā vidusskolā nav saskaņota ar nozares darba devēju organizāciju.

Projektu "Jauniešu garantijas ietvaros" finansē ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta. Atgādinām, ka tirdzniecības nozare dod vairāk nekā 33% no valsts budžeta ieņēmumiem nodokļos.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Latvijas Tirgotāju asociācija vērsusies valdībā ar aicinājumu sniegt skaidrojumu par šādu ačgārnu valsts atbalsta politiku nodarbinātības un profesionālās apmācības jomā.