Kopumā EM pārbaudījusi 341 komersantu. Brīdinātajiem uzņēmumiem nodokļu parāds jānomaksā līdz šā gada septembrim – trīs mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas datuma. Ja tas netiks izdarīts, komersants zaudēs tiesības tirgot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

Jau ziņots, ka šī gada aprīlī valdība apstiprināja izmaiņas regulējumā, pastiprinot uzraudzību pret krāpniecību ar obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atļaujām. Cita starpā grozījumi paredz, ka no šā gada nodokļu parādi tiek pārbaudīti divas nevis vienu reizi gadā, un parāda apmaksa komersantam jāveic trīs nevis deviņu mēnešu laikā.

Kā vēstīts, jautājums par OIK aktualizējās pēc tam, kad izskanēja ziņas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību Ministru kabineta (MK) noteikumiem. Pēc tam EM veica ne vien normatīvās bāzes pilnveidošanu, bet arī auditu sēriju, lai analizētu un vērtētu visu iesaistīto iestāžu un uzņēmēju rīcību un pieņemto lēmumu leģitimitāti.

EM veic pārbaudes atjaunojamo energoresursu koģenerācijas elektrostacijās, kas sākušas darbību ar pazeminātu jaudu, tostarp stacijās, kas vēl nav noslēgušas līgumu par OIK. Līdz šim atļauja pārdot elektroenerģiju OIK ietvaros atcelta 21 koģenerācijas stacijai.