Pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ieteikuma pirms gada visās 12 lielajās valsts kapitālsabiedrībās tika izveidotas padomes.

Padomes izveidotas uzņēmumos AS "Latvijas valsts meži", AS "Latvenergo", VAS "Valsts nekustamie īpašumi", VAS "Augstsprieguma tīkls", VAS "Latvijas Loto", VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", VAS "Latvijas Pasts", VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", VAS "Latvijas dzelzceļš", VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija", VAS "Latvijas gaisa satiksme" un VAS "Pasažieru vilciens".

Vērtējot minēto valsts kapitālsabiedrību padomju darbu šī gada laikā, Grafs sacīja, ka pārvaldības ieviešana uzņēmumos norit veiksmīgi, jo ir sakārtoti kapitālsabiedrību pamata procesi, kas atbilst labas pārvaldības principiem.

Tajā pašā laikā Grafs pauda pārliecību, ka padomju prakse ir paplašināma, ieviešot padomes arī pašvaldību kapitālsabiedrībās, jo tādējādi tiktu stiprināti šo uzņēmumu pārvaldes principi.

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) rīko konferenci labas pārvaldības veicināšanai publiskajās kapitālsabiedrībās, atskatoties uz paveikto reformas īstenošanā, identificējot vēl darāmo kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības uzlabošanā un novērtējot pagājušā gadā sasniegto.

PKC norādīja, ka ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi kopš uzsākta publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības reforma, nedaudz vairāk kā divi gadi kopš PKC uzticēti koordinācijas institūcijas uzdevumi un atbildība, kā arī vairāk nekā gads kopš Latvija iestājusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), turpinot pilnveidot valsts aktīvu pārvaldību atbilstoši attīstīto valstu atzītajai korporatīvās pārvaldības praksei.

Būtiskākie ieguvumi, īstenojot reformu, ir vienota publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldība, atklāta un mērķtiecīga to darbības plānošana un rezultātu novērtēšana. Pēdējo gadu laikā PKC ir veidojis ietvaru labākai un atvērtākai kapitālsabiedrību pārvaldībai, organizējis dažādas mācības valdes un padomes locekļiem, kapitāla daļu turētājiem, konsultējis valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, to vadībai pieņemot lēmumus un izstrādājot darbības stratēģijas, piedalījies nominācijas procesos valdes un padomes locekļu atlasē, kā arī ik gadu publiskojis valstij piederošo kapitālsabiedrību darbības rezultātus apkopotā pārskatā un vienotā datu bāzē " http://www.valstskapitals.gov.lv".