Šobrīd "Altum" garantijas nekustamā īpašuma iegādei var saņemt ģimenes, kurās ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Grozījumi paredz paplašināt mājokļu garantiju programmas mērķagrupu ar personām, kuras ieguvušas vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un kuras nav vecākas par 35 gadiem, kā arī ar personām, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens bērns, ietverot nosacījumu, ka bērns ir persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu.

Kā iepriekš informēja grozījumu izstrādātāja Ekonomikas ministrija (EM), šobrīd ir secināts, ka lielākais īpatsvars personu, kurām nepieciešams atbalsts mājokļa iegādei, vidū ir personas līdz 35 gadiem, kuru rīcībā ir nelieli finanšu uzkrājumi.

Atbalsta nosacījumi mājokļa iegādē ir jāskata kontekstā ne vien ar sociālo pamatvajadzību nodrošināšanu un iekļaušanos sabiedrībā, bet arī ar valsts ekonomisko izaugsmi, veicinot kvalificēta darbaspēka izaugsmi un piesaisti reģioniem, tādā veidā uzlabojot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, uzsvēra EM.

Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Vēstīts, ka Saeima trešdien sanākusi uz ārkārtas sēdi, lai galīgajā lasījumā lemtu par nākamā gada valsts budžeta likumprojektu, vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam un 28 likumprojektiem, kas saistīti ar valsts budžetu.