Pozitīvu ieguldījumu izaugsmē pērn novembrī gada griezumā veidoja gandrīz visas apstrādes rūpniecības apakšnozares.

Lielākais devums apjomu pieaugumā bija gatavo metālizstrādājumu ražošanai (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri par 26,8%), kura straujos tempos aug jau pēdējos sešus mēnešus, informē Ekonomikas ministrija.

Ievērojams devums rūpniecības izaugsmē bija arī otrai lielākajai rūpniecības apakšnozarei – pārtikas produktu ražošanai (+6,8%), kā arī pēdējos mēnešos strauji augošajām nemetālisko minerālu ražošanai (+19,2%) un automobiļu un piekabju ražošanai (+38,5%).

Pozitīvs devums izaugsmē bija arī lielākajai rūpniecības apakšnozarei – kokapstrādei (+2,2%), mašīnu un iekārtu ražošanai (+30,2%), kā arī citām apakšnozarēm. Ražošanas apjomi samazinājās vienīgi papīra ražošanas un poligrāfijas nozarē (-1%).

Pērn novembrī nozares apgrozījums faktiskajās cenās pieauga nedaudz straujāk nekā izlaides apjomi – par 14,5%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi pieauga par 10,1%, savukārt eksportētajai produkcijai – par 17,8%.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka arī 2018. gadā apstrādes rūpniecībā turpināsies stabila izaugsme. Tempus noteiks gan uzņēmēju spēja palielināt konkurētspēju, gan pieprasījuma dinamika lielākajos eksporta tirgos – Eiropas Savienībā un NVS valstīs.