Padomes lēmumā par RMS braukšanas maksu ir uzlikts pienākums tarifu noteikt neatkarīgi un objektīvi, pamatojoties uz uzņēmuma individuālajām izmaksām. Tas nozīmē, ka RMS ir aizliegts saskaņot cenas un vienoties ar ''Rīgas satiksmi'' par zemāko cenu robežu, zem kuras sniegt pakalpojumus un patērētājiem, iespējams, nodrošināt iespējas izvēlēties cenas ziņā atbilstošāko pakalpojumu sniedzēju.

''Rīgas dome, apzinoties, ka KP nav pilnvaru vērsties pret pašvaldību radītiem konkurences kropļojumiem, kas ir viena no aktuālākajām konkurences tiesību problēmām Latvijā, faktiski plāno legalizēt konstatēto konkurences kropļojumu. Tādējādi pašvaldība plāno liegt saviem iedzīvotājiem un ikvienam pilsētas viesim izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus par godīgi aprēķinātu un konkurētspējīgu braukšanas maksu,'' uzsvēra KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Pēc padomē vēstītā, vienlaikus Rīgas domes plānotā rīcība apstiprina jau iepriekš KP paustās bažas par konkurences neitralitātes principa ignorēšanu - pašvaldība nevar būt regulators, apstiprināt braukšanas maksas tarifus un vienlaikus darboties tirgū ar savas komercsabiedrības starpniecību. Nedeleģējot regulatora funkciju neatkarīgai iestādei, tiek negatīvi ietekmēta konkurence pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgū un radīta labvēlīga vide aizliegtām vienošanām.

Tā kā KP šādu publisku personu - valsts un pašvaldību - konkurenci ierobežojošu lēmumu gadījumos var izteikt tikai rekomendējošus atzinumus, kuriem nav saistoša spēka, KP plāno vērsties Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā, kas ir atbildīga par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem.

KP atgādināja, ka pašlaik Ministru kabinetā ir iesniegti grozījumi Konkurences likumā, kas iestādei sniegtu tiesības vērsties arī pret šādiem publisku personu konkurences ierobežojumiem.

Zināms, ka Rīgas dome plāno mainīt 2015. gada domes lēmumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, nosakot, ka mikroautobusos darbojas pašvaldības ''Rīgas satiksmes" noteiktais tarifs.

Vēstīts, ka KP nolēmusi sodīt ''Rīgas satiksmi'' un RMS, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus ar mikroautobusiem atbilstoši iepirkuma līgumam par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu Rīgas pilsētas maršruta tīkla daļā, par konkurences ierobežošanu, vienojoties par to, ka RMS braukšanas maksa nedrīkst būt zemāka par "Rīgas satiksmes" tarifu.

Par konkurences kropļošanu KP piemērojusi "Rīgas satiksmei" naudas sodu 2 163 046,63 eiro apmērā, bet RMS - 87 948,40 eiro apmērā. Vienlaikus uzlikts tiesiskais pienākums pārtraukt aizliegtās vienošanās īstenošanu, kā arī RMS noteikt braukšanas maksu neatkarīgi, balstoties uz objektīviem aprēķiniem par viena pasažiera brauciena pašizmaksu.