Piecas no sešām personām bija nepilngadīgas meitenes.

Minētajos gadījumos kriminālprocesi tika pabeigti prokuratūrā uz personu nereabilitējošā pamata, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības un personām nosakot pārbaudes laiku. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normām informācija par kriminālprocesa pabeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, tiek saglabāta Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā.

Vienlaikus, Prokuratūra kārtējo reizi brīdina, ka personas saukšana pie kriminālatbildības un sodīšana par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nepilngadīgajiem var radīt tālejošas nelabvēlīgas sekas, kas cita starpā nākotnē var liegt šīm personām ieņemt noteiktus amatus.