Ministru kabinets atļāvis Valsts policijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalības maksu šajās organizācijās 2017. gadā un turpmāk katru gadu. Dalība CORTE policijai izmaksās 2500 eiro, bet TISPOL – 5000 eiro gadā.

Iepriekš 2017. gada budžetā Valsts policijai iemaksām starptautiskajās organizācijās plānotie izdevumi bija 28 224 eiro. Maksājumiem nepieciešamos izdevumus Valsts policija segs no tai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, pārdalot tos. Savukārt 2018.-2020. gadam nepieciešams precizēt bāzes izdevumus.

Rīkojuma projektā norādīts, ka CORTE aizmetņi radušies jau 1997. gadā, kad nodibināta neformāla autopārvadājumu uzraudzības ekspertu grupa "EU Enforcers group". Apvienojot dalībvalstis, 2005. gadā šī ekspertu grupa Beļģijā nodibināja nevalstisku bezpeļņas organizāciju CORTE, lai sāktu formālu sadarbību ar Eiropas Komisiju (EK) un Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO).

Iekšlietu ministrija norādījusi, ka CORTE mērķis ir veicināt autopārvadājumu politikas attīstību, uzlabot starptautiski saistošo normatīvo aktu ieviešanu Eiropas Savienībā, uzlabot satiksmes drošību, kā arī veicināt taisnīgu konkurenci. Kopš autopārvadājumu uzraudzības funkciju pārņemšanas no Autotransporta inspekcijas 2011. gadā Valsts policija ir CORTE biedrs un regulāri piedalās tās darba grupu sanāksmēs. CORTE organizē autopārvadājumu uzraudzības darba grupas sanāksmes divas līdz četras reizes gadā. Valsts policijas ieguvumi no dalības šajā organizācijā ir platforma, kur autopārvadājumu kontrolējošās institūcijas tiekas ar EK pārstāvjiem, industrijas pārstāvjiem, autopārvadājumu nozares pārstāvjiem. Tāpat Valsts policijai ir iespēja piedalīties kādā no septiņām darba grupām, kā arī piekļuve CORTE dokumentiem, informācijas apmaiņa un piekļuve CORTE Autopārvadājumu likumu žurnālam.

No 2014. gada CORTE ir ieviesusi dalības maksu, lai nodrošinātu biroja darbību, sanāksmju organizēšanu, dokumentu sagatavošanu un mājas lapas uzturēšanu. CORTE biedra dalības maksa ir 2500 eiro gadā. Valsts policija, kā jaunais CORTE biedrs, līdz 2016. gada beigām varēja nemaksāt dalības maksu. Sākot ar 2017. gadu, tā maksājama ik gadu.

Savukārt no 2010. gada Valsts policija ir TISPOL biedre. TISPOL sastāvā ir jau 30 dalībvalstis un tā izveidota ar mērķi uzlabot ceļu satiksmes drošības stāvokli Eiropā, samazinot ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo un cietušo personu skaitu.

Lai sasniegtu mērķi, TISPOL organizē starptautiskas apmācības un seminārus. Valsts policijai ir iespēja izmantot TISPOL platformu gadījumos, kad tiek izstrādāti nacionālie normatīvie aktu projekti, lai ātri uzzinātu citu valstu pieredzi. Tāpat TISPOL organizē pieredzes apmaiņas programmas, piemēram, par tahogrāfu manipulācijām, kā arī citus seminārus, kuros ir iespēja iepazīties ar citu valstu darba metodēm, izmantojamo tehniku un normatīvo regulējumu.

TISPOL biedra dalības maksa ir 5000 eiro gadā.