"Lielākais Latvijas ieguvums ir tas, ka Latvija nevis stāv malā un vēro, kā Eiropas lielākā daļa risina šodienas un nākotnes problēmas, bet piedalās šajā procesā ar savu balsi, ar savu viedokli un ar savu prognozi," sacīja eksperte.

Šodien neviena valsts vienatnē pasaulē nevar tikt sadzirdēta, un ar iestāšanos ES Latvija sevi ir pievienojusi ietekmīgo un attīstīto valstu grupai. Tas gan, pēc politoloģes vārdiem, uzliek lielu atbildību par iekšpolitisko jautājumu risināšanu, jo valstij ir jābūt ne tikai formāli, bet arī reāli vienai no turīgākajām un stabilākajām valstīm pasaulē.

"Iestāšanās ES ir saistīta ar virkni pienākumu, kas Latvijai ir jāveic pašai," sacīja Ozoliņa un piebilda, ka līdz ar iestāšanos ES nevar "gulēt un atlikt jautājumu risināšanu uz vēlāku laiku", jo jau šodien pieņemtie jautājumi attiecoties uz vakardienu.

Latvijai, pēc ekspertes domām, pietrūkst spējas ieskatīties nākotnē un pieņemt lēmumus ar nākotnes sapratni.

1.maijā aprit trīs gadi, kopš Latvija ir ES dalībvalsts. Latvija kļuva par ES dalībvalsti 2004.gada 1.maijā.