Tāpat šajā laika periodā VID pieprasījis uzlikt lietošanas tiesību nodošanas liegumu 29 domēna vārdiem. VID pieprasījums apmierināts 27 gadījumos, bet divos noraidīts.

NIC ir saīsinājums jeb pakalpojumu zīme, ko lieto, lai apzīmētu Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļas pakalpojumus. Saīsinājums apzīmē angļu valodā lietoto nosaukumu "Network Infomation Centre", kas ir izplatīts visā pasaulē un vēsturiski tiek lietots, lai apzīmētu augstākā līmeņa domēnu turētājus.