"Reiz jau valdība strādājošajiem pensionāriem atņēma viņiem pienākošās pensijas. Un zaudēja Satversmes tiesā, kā rezultātā pensijas strādājošajiem pensionāriem tika atjaunotas. Vai valdība un Saeima nesaprot, ka lēmums par pensiju samazināšanu strādājošajiem pensionāriem tiks apstrīdēts Satversmes tiesā?" neizpratni pauž SCP ģenerālsekretārs Aleksejs Loskutovs.

2002. gada 19.martā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā, kurā noteica: "Apstrīdētā norma piespiež nodarbinātos pensionārus izvēlēties - vai nu saņemt pilnu pensiju, vai arī turpināt strādāt. Tas savukārt nonāk pretrunā ar pensijas vecumu sasniegušu personu tiesībām iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Jau 1990. gada 4.maijā pieņemtās deklarācijas "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" 8. punktā tika noteikts, ka valsts apņēmusies garantēt Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, kuras atbilst vispāratzītām starptautiskām cilvēktiesību normām."