Viņš atgādināja, ka 2011.gadā apstiprinātie "Latvenergo" tarifi patlaban ir apstrīdēti tiesā un vēl ir priekšā vairāku mēnešu tiesāšanās.

Žīgurs atzina, ka nezina, kāds būs tiesas rezultāts, taču viņš pauda pārliecību, ka uzņēmuma "piedāvājums atbilst likumam". Ja tiesa lems citādi, tad "Latvenergo" būs jāpieņem citi lēmumi un jāiesniedz "pilnasinīgs, pamatots tarifs" un šādā situācijā tarifi varētu pieaugt daudz ātrāk, nekā atbrīvoties elektrības tirgus.

Patlaban tiek plānots, ka mājsaimniecībām brīvais tirgus tiks atvērtsnākamā gada rudenī, taču precīzs datums vēl nav noteikts.

Žīgurs arī atzina, ka parādi par elektroenerģiju šā gada decembra sākumā bijuši par apmēram 20% mazāki, nekā šajā laikā pērn, taču samazinājuma apjomu naudas izteiksmē viņš neatklāja, sakot, ka tā ir komercinformācija.

Jau vēstīts, ka kopš pagājušā gada aprīļa lielāki elektroenerģijas tarifi tiek piemēroti tām mājsaimniecībām, kuras gada laikā patērē vairāk elektroenerģijas.

Par pirmajām 1200 kilovatstundām visiem jāmaksā iepriekšējais tarifs - 8,25 santīmi par kilovatstundu, bet, kad šis limits tiek pārsniegts, par katru nākamo kilovatstundu jāmaksā augstāks tarifs - 10,74 santīmi.

Šie tarifi patlaban apstrīdēti tiesā un spriedums gaidāms 2013.gada sākumā.