Kā uzsver satiksmes ministrs Uldis Augulis: "Transporta nozarei ir vajadzības attiecībā uz zinātni, bet universitātei ir iespējas palīdzētās tās atrisināt. Līdz ar to mums ir ļoti daudz kopīgu jautājumu, kas nākotnē var veicināt tautsaimniecības attīstību. Šis memorands ir labs piemērs, kad valsts pārvalde vienojas par sadarbību ar augstākās izglītības un zinātnes nozares pārstāvjiem."

LU rektors Indriķis Muižnieks savā prezentācijā uzsvēra, ka ļoti nozīmīga sadarbība ar Satiksmes ministriju ir LU Akadēmiskā centra Torņakalnā attīstībā. Viņš prezentēja LU fakultāšu un institūtu sagatavotos piedāvājumus sadarbībai ar satiksmes nozares uzņēmumiem. Piemēram, sociālajās zinātnēs kompetences Satiksmes ministrijas darbības virzienos ir iedzīvotāju migrācijas un ģeogrāfiskās mobilitātes pētījumi, pēc kuriem var noteikt transporta tīklu attīstību, apdzīvotības un mobilitātes pārmaiņas. Savukārt sadarbībā ar Datorikas fakultāti būtu iespējams modelēt procesus, testēt un izmantot mākoņdatošanas pakalpojumu projektēšanu un īstenošanu. Kā vēl vienu piemēru var minēt LU materiālzinātni, ar kuras palīdzību būtu iespējams izstrādāt konkurētspējīgus jaunus materiālus un pārklājumus transporta jomā.

Arī vairāki Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību vadītāji uzsvēra, ka LU sagatavotie piedāvājumi ir ļoti noderīgi un jau tagad viņi saskata jomas, kurās varētu sadarboties un aicināt LU studentus praksēs.

"Nākotnē dzelzceļam ir jābūt ātrākam, drošākam, videi draudzīgākam, un to visu mums var palīdzēt īstenot jaunās tehnoloģijas. Soli pa solim mums jau norit sadarbība ar augstākās izglītības un pētniecības institūcijām, piemēram, aktīvi domājam par iespējām kombinēt apmācības atbilstoši nozares nākotnes perspektīvai, plānojam tehnoloģisko attīstību, virzoties uz "viedo dzelzceļu". Un mums, protams, būs vajadzīgi speciālisti, kuri mācēs strādāt ar jaunajām tehnoloģijām," par sadarbības iespējām stāsta VAS "Latvijas dzelzceļš" viceprezidents Ainis Stūrmanis.