Ūdensvīrs (20. janvāris–18. februāris)
Pirmdiena, 19. februāris
Šodien plānotās lietišķās tikšanās palīdzēs sakārtot daudzus jautājumus. Sarunas raisīsies nepiespiesti, sarunu biedri ieklausīsies cits citā, apliecinādami vēlmi gūt maksimālu labumu no savstarpējas vienošanās.

Astrologs Didzis Šķila
e-pasts: didzis.skila@gmail.com