Foto: DELFI

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks tikai otrdienas rītā Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim (V) nosūtījis dokumentus lēmuma pamatošanai par viņa vietnieces Juras Strīķes atbrīvošanu no amata, portāls “Delfi” uzzināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).

Atsaucoties uz publiski  izskanējušo informāciju par to, ka Ministru prezidents, iespējams, atcels KNAB priekšnieka  2013.gada 20.decembra  rīkojumu par Strīķes atbrīvošanu un kas  stājās  spēkā  2013.gada  20.decembrī,  Streļčenoks "pauž neizpratni par šādas informācijas  nonākšanu  publiskajā  telpā, jo tikai vakar 6.decembrī KNAB, izpildot  Ministru  prezidenta  steidzamo rezolūciju, sagatavoja dokumentus iesniegšanai  Ministru  Prezidentam par Strīķes atbrīvošanas tiesiskajiem un  faktiskajiem apstākļiem".

Jau vēstīts, ka LTV, atsaucioties uz tās rīcībā esošo informāciju, vēstīja, ka premjers varētu atcelt rīkojumu par Strīķes atbrīvošanu, jo tas neesot biji pietiekami juridiski pamatots.

Minētie dokumenti ar apjomīgiem pielikumiem, kas  satur  informāciju  par  Strīķes pieļautajiem pārkāpumiem, Ministru prezidentam  tika  nogādāti  tikai  šorīt,  tāpēc  KNAB priekšnieka ieskatā "plašsaziņas   līdzekļu   rīcībā   esošā   informācija  par  iespējamo  KNAB priekšnieka  lēmuma  atcelšanu  nevarētu būt pamatota ar secinājumiem, kuri izrietētu no dokumentiem, kurus KNAB tikko ir nosūtījis premjeram".

Nosūtot minētos dokumentus, Ministru prezidentam tika lūgts  ņemt vērā, ka lēmums par Strīķes atbrīvošanu no ieņemamā amata, atzīstot, ka viņa ir zaudējusi   darba  devēja uzticību,  bija  pamatots  ar  šajos  dokumentos fiksētajiem pārkāpumiem Strīķes darbībā. Pārkāpumu ilglaicīgais raksturs, sistemātiskums  un  kopskaits liecināja ne tikai par Strīķes nihilistisko attieksmi   pret  iestādes  vadītāja rīkojumiem (darba uzdevumiem), bet arī par šādu attieksmi pret iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām, teikts KNAB paziņojumā presei.

Ņemot  vērā  to,  ka  līdz Strīķes atkārtotai novērtēšanai viņai tika doti  seši mēneši,  lai  novērstu nepilnības un pārkāpumus savā darbībā, taču viņa šo  laiku  izmantoja  nevis darba  uzlabošanai,  bet  neproduktīvai komunikācijai,  tai  skaitā plašsaziņas līdzekļos, Streļčenoks secinājis, ka Strīķe "nevēlējās  vai  nespēja  veikt  savus amata pienākumus atbilstoši valsts pārvaldē pieņemtajiem darbības principiem".

Tādējādi  Strīķes   "ilglaicīgā  prettiesiskā rīcība, tai skaitā sistemātiski neievērojot  hierarhiski  augstākas  amatpersonas  rīkojumus, atsevišķos  gadījumos  pat  rīkojoties  pretēji tiem, tai skaitā, pārkāpjot savas  pilnvaras,  bija  pretrunā  gan tiesību normām, gan valsts pārvaldes principiem un tiesību sistēmai kopumā".

Šādas  rīcības kaitīgās sekas Streļčenokam kā iestādes vadītājam bija jānovērš  un  jāpārtrauc   "Strīķes  ilgstošā  prettiesiskā  rīcība,  lai nodrošinātu  iestādes tiesisku un efektīvu darbu sabiedrības interesēs, tai skaitā  novēršot  kaitējumu  iestādes  uzticamībai  un  atjaunotu  iestādes prestižu,  kas  ilglaicīgi  publiski  tika grauts, iestādes iekšienē veicot konfliktus  provocējošu  darbību, izplatot plašsaziņas līdzekļiem nepatiesu un tendenciozu informāciju par iestādē notiekošiem procesiem".

Paziņojumā norādīts, ka atsevišķi  Strīķes neizpildītie  darba  uzdevumi, darbības un to radītās prettiesiskās sekas  vēl  tiek  vērtētas  un  šiem  apstākļiem  bija nozīmīga loma lēmuma pieņemšanā par Strīķes atbrīvošanu no ieņemamā amata nekavējoties, teikts KNAB paziņojumā presei.

Tāpat tiek atzīmēts, ka Streļčenoks lūdzis Ministru   prezidentam pārliecināties,  vai  minētā  rīkojuma  tiesiskuma  pēcpārbaude ir Ministru prezidenta kompetencē, vai arī šis rīkojums ir tāds pārvaldes lēmums, kura pēcpārbaude ir piekritīga pārraudzības amatpersonai.

Streļčenoka ieskatā gan KNAB  priekšnieka izdotie administratīvie akti, kas izdoti publisko tiesību sfērā, gan viņa lēmumi (rīkojumi), kas izdoti privāto tiesību sfērā ir pakļauti tiesu kontrolei - administratīvo aktu tiesiskumu pārbaude ir  pakļauta  administratīvās  tiesas  kontrolei, savukārt visi strīdi, kas saistīti lēmumiem vai rīkojumiem, kas izdoti privāto tiesību sfērā pakļauti vispārējās jurisdikcijas tiesai.

Savukārt Strīķe vērsusies sabiedrībā par atklātību "Delna", lūdzot izskatīt dokumentus, kas sagatavoti personas atlaišanas pamatojumam. "Delnas" rīcībā esošā informācija liecina, ka rīkojuma pieņemšanas process ir bijis neatbilstošs un tas nesatur objektīvu pamatojumu.

"Delnas" Juridiskais atbalsta centrs sniedz juridiskas konsultācijas ikvienam Latvijas iedzīvotājam, aizstāvot tiesiskuma un atklātības, kā arī godaprāta principus, teikts "Delnas" paziņojumā presei.

"Delna" norāda, ka pats personas vērtēšanas process ir bijis neatbilstošs, jo, piemēram, nav veidota vērtēšanas komisija, kas izskata personas atlaišanas pamatojumu, kaut gan normatīvie akti to paredz.

Rīkojuma pārsūdzībai tiek norādīta Administratīvā rajona tiesa, kaut gan normatīvie akti un tiesu prakse liecina, ka KNAB amatpersonu atbrīvošanas lietas ir skatāmas vispārējas jurisdikcijas tiesā. Tāpat normatīvie akti tiek šauri interpretēti, proti, netiek piedāvāts cits amats, ko pamato ar to, ka visi amati ir tieši vai netieši pakļauti biroja priekšniekam.

Minētie pārkāpumi ir tikai daļa no tiem, kuri ir konstatējami, vērtējot Streļčenoka parakstīto rīkojumu par Strīķes atbrīvošanu. Tādēļ "Delna" vēlas vērst atbildīgo institūciju uzmanību uz šiem pārkāpumiem un ievērot tiesiskumu personas atlaišanas procesā.

Tiek norādīts, ka tiesiskums ir jānodrošina arī situācijās, kad tiek gatavota atlaišana sabiedrības un politiķu neviennozīmīgi vērtētām personām.

Iespējams KNAB vadītājam ir būtiski iemesli, kādēļ vēlas atlaist Strīķi, bet tie netiek minēti iesniegtajos dokumentos.

Rīkojumā ir minēti nebūtiski iemesli un tie nav noformulēti juridiski korekti, savukārt Streļčonoka rīcība norāda uz tām vadītāja darbības nepilnībām, par kurām līdz šim "Delna" ir paudusi viedokli.


Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!