Foto: Shutterstock

Rūpējoties par to, lai vasaras periodā pašmāju zemniekiem un lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem nerastos nevienlīdzīga konkurence, un tiktu novērsti likumpārkāpumi tirdzniecībā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) pievērš pastiprinātu uzmanību situācijai Latvijas tirgos. Šā gada jūnijā un jūlijā VID Latvijas tirgos konfiscējis kopumā 1,54 tonnas dārzeņu, augļu zaļumu un ogu.

Lai noskaidrotu vai tirgotāju norādītā informācija par augļu un dārzeņu izcelsmes valsti ir patiesa, kā arī, lai konstatētu vai tirgotāji veic reģistrētu saimniecisko darbību, uzrāda ieņēmumus un nomaksā nodokļus, VID šī gada  jūnijā un jūlijā Latvijas tirgos veica 105 kontroles pasākumus, un kopumā 98 gadījumos jeb 93% no visām veiktajām pārbaudēm konstatēja dažādus tirdzniecības pārkāpumus, portāls „Delfi" uzzināja VID.

Pārbaužu rezultātā minētajā periodā tika pieņemti lēmumi administratīvo pārkāpuma lietās un konfiscēti 1 538 100 kilogrami dārzeņu, zaļumu un ogu. Apsekojot augļu un dārzeņu audzēšanas vietas, tika konstatēts, ka lauksaimniecības produkcija 33 % gadījumos netiek audzēta pārdevēju norādītajās saimniecībās.

VID saistībā ar dažādiem pārkāpumiem konfiscējis 159,50 kilogramus dārzeņu - 7,4 kilogramus sviesta pupiņu, 32,40 kilogramus paprikas, 70,60 kilogramus tomātu, 6,30 kilogramus baklažānu, 43,80 kilogramus gurķu, kā arī 84,55 kilogramus ogu - 4,80 kilogramus kazeņu, 10,10 kilogramus melleņu, 63,75 kilogramus upeņu, 35,4 kilogramus vīnogu, 1,90 kilogramus zemeņu.

Tāpat konfiscēti  1 229, 95 kilogramu augļu - 5,95 kilogrami kivi, 29,40 kilogrami ābolu, 10 kilogrami citronu, 18 kilogrami persiku, 183,80 kilogrami  nektarīnu, 191 kilogrami plūmju, 360,90 kilogrami aprikožu,  121,8 kilogrami ķiršu,  35,10 kilogrami banānu, 102.60 kilogrami meloņu, 46,30 kilogrami mandarīnu, 76,40 kilogrami arbūzu un 80,7 kilogrami bumbieru.

Konfiscētie dārzeņi, augļi, zaļumi un ogas nodoti Rīgas pašvaldības uzņēmumam  SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs".

Vasaras periodā Latvijas tirgos realizēt ievērojamu daudzumu augļu un dārzeņu cenšas gan ārvalstu, gan Latvijas tirgotāji.

Nereti arī Latvijas tirgotāji pārdod no kaimiņvalstīm ievestu preci, uzdodot to par pašu izaudzētu, t.i., tirgojas ar iepirkto produkciju un produkciju, kam ir nezināma izcelsme. Tas rada ne tikai nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem un lauksaimniecības produkcijas audzētājiem, kuri realizē pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju, bet arī norāda uz to, ka dārzeņu un augļu tirgotāji veic nereģistrētu saimniecisko darbību, neuzrāda ieņēmumus un nemaksā nodokļus.

VID šī gada  jūnijā un jūlijā  veica 105 kontroles pasākumus - pārbaudes, tai skaitā,  56 kontroles pasākumus dažādos Rīgas pilsētas tirgos, 20 pārbaudes Rīgā nakts tirgū un  29 pārbaudes veiktas citās Latvijas pilsētās un to tirgos. 

Kontroles pasākumu laikā VID  konstatēja vairākus pārkāpumus  saistībā ar tirdzniecības noteikumu neievērošanu un  98 gadījumos jeb 93% no kopumā veiktajām pārbaudēm konstatēja dažādus tirdzniecības pārkāpumus. Pārbaužu laikā tika konstatēts, ka 31 tirdzniecības vietā Rīgas Centrāltirgū un vienā tirdzniecības vietā „nakts tirgū" netika uzrādīti preču izcelsmes dokumenti.

Veicot pārbaudes un apsekojot augļu un dārzeņu audzēšanas vietas, tika konstatēts, ka lauksaimniecības produkcija 33 % gadījumos netiek audzēta pārdevēju norādītajās saimniecībās un lauksaimniecības produkcijas audzēšanas vietās. Līdz ar to konstatēts, ka liela daļa fizisko personu, kuras tirgoja augļus un dārzeņus,  tirgoja iepirktu vai ievestu preci. Šīs fiziskās personas  nav reģistrējušās kā  saimnieciskās darbības veicējas un darījumu (pārdošanas) reģistrēšanai neizmantoja elektroniskos kases aparātus, kā to nosaka Latvijas likumdošana, un neveic attiecīgo nodokļu maksājumus.

Par konstatētajiem pārkāpumiem augļu un dārzeņu tirdzniecības vietās un tirgos  tika uzsāktas lietvedības administratīvo pārkāpumu lietas. No 70 izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām 52 lietās  ir piemērots administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu  kopā  9,95 tūkstošu eiro apmērā.

Visbiežāk pārkāpumi konstatēti darba tiesisko attiecību nenoformēšanā, preču uzskaites pavaddokumentu aprites kārtības neievērošanā,  elektroniskā kases aparāta lietošanas kārtības neievērošanā un nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtības neievērošanā.

Lai novērstu likumpārkāpumus, īpaši tirgojot no ārvalstīm ievestus lauksaimniecības produktus, kā arī lai novērstu likumpārkāpumus ārvalstu lauksaimniecības produkcijas tirgotāju rīcībā, VID arī  turpmāk pastiprināti kontrolēs augļu un dārzeņu tirdzniecības vietas un tirgus, kā arī apsekos pārdevēju  lauksaimniecības produkcijas audzēšanas vietas, pārliecināsies par zemes platības izmantošanu attiecīgās produkcijas audzēšanai, par pārdevēju piedāvātā sortimenta audzēšanu, kā arī pārbaudīs vai ar esošajiem darba spēka resursiem iespējams nodrošināt realizējamās produkcijas daudzumu. 

VID atgādina, ka, tirgojot tirgū iepirktas lauksaimniecības preces, gan dārzeņus, gan augļus un ogas , ir obligāti jāizmanto elektroniskais kases aparāts.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!