Foto: Shutterstock
Pagājušajā gadā par pedagogu ļauts strādāt 38 iepriekš sodītām personām, liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) 2017. gada publiskais pārskats.

Pārskata periodā IKVD saņemti 49 iesniegumi, lūdzot izvērtēt iepriekš sodītu personu. Šajā laikā izsniegtas 38 atļaujas strādāt par pedagogu, tostarp viena atļauja ar ierobežojumiem strādāt par pedagogu atsevišķās mērķgrupās. Tāpat pieņemts viens lēmums par atteikumu izsniegt atļauju.

Deviņus iesniegumus bija iesniegušas personas, kuras sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu. Ņemot vērā 2017. gadā spēkā esošo normatīvo regulējumu, IKVD nebija tiesību lemt par atļaujas izsniegšanu šīm personām.

Vienai personai noteikti ierobežojumi strādāt ar nepilngadīgajiem, proti., izsniegta atļauja, kas paredz ierobežojumu attiecībā uz izglītības programmām, kuru izglītības mērķgrupa ir izglītojamie līdz 18 gadu vecumam. Atļaujas ar šādu ierobežojumu tiek izsniegtas gadījumā, ja persona bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, tomēr no spriedumā minētā var secināt, ka noziedzīgais nodarījums bijis saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu.

Atļauja atteikta personai, kura sodīta par mazāk smagu noziegumu, tomēr no soda dzēšanas bija pagājis pārāk īss laiks, lai varētu secināt, ka personas pedagoģiskā darbība nekaitēs bērnu interesēm. IKVD un Iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisijai neradās pārliecība, ka šāda persona var būt ētisks paraugs izglītojamiem.

Salīdzinot ar 2016. gadu, saņemts mazāks iesniegumu par personas izvērtēšanu skaits, kā arī samazinājies iesniegumu skaits no personām, kas bijušas sodītas par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu.

Arī 2017. gadā IKVD sniedzis skaidrojumus izglītības iestādēm un pašvaldībām par personas ierobežojumiem strādāt par pedagogu un izvērtēšanas procedūru. 2017. gadā viena no personām, kura sodīta par tīšu smagu noziegumu un kuras lūgumu izsniegt atļauju strādāt par pedagogu kvalitātes dienestam nebija tiesību izskatīt, iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā. 2017.gada 24. novembrī Satversmes tiesa atzina Izglītības likuma 50.panta 1.punktu, ciktāl tas nosaka absolūtu aizliegumu personai, kura tikusi sodīta par tīšu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, strādāt par pedagogu, par neatbilstošu Latvijas Satversmei un spēkā neesošu no 2018. gada 1. jūnija. Tas nozīmē, ka 2018. gadā IKVD kompetence iepriekš sodīto personu izvērtēšanā paplašināsies.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!