Foto: Publicitātes foto

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) klienti par vairākiem direkcijas pakalpojumiem samaksā būtiski vairāk, nekā ir minēto pakalpojumu pašizmaksa, revīzijā "Vai Satiksmes ministrija pārvalda kapitālsabiedrības atbilstoši normatīviem aktiem un labai praksei?" secinājusi Valsts kontrole.

Revīzijā Valsts kontrole skaidroja, vai CSDD noteiktās pakalpojumu cenas ir ekonomiski pamatotas un samērīgas jeb sabiedrības interesēm atbilstošas. Revidenti izveidoja izlasi, kurā tika iekļauti 39 pakalpojumi, kas kopumā veido 95% no CSDD ieņēmumiem 2020. gadā. Tika vērtēts CSDD sniegto pakalpojumu cenu veidošanās mehānisms.

Ņemot vērā direkcijas 2019. un 2020. gada faktiskās pakalpojumu sniegšanas tiešās un netiešās izmaksas, tika modelēta izlasē iekļauto pakalpojumu pašizmaksa. Revidenti konstatēja, ka direkcijas sniegto pakalpojumu pašizmaksa būtiski atšķiras no Ministru kabinetā apstiprinātā pakalpojumu cenrāža.

"Tas nozīmē, ka par vairākiem pakalpojumiem CSDD klienti samaksā būtiski vairāk, nekā ir minēto pakalpojumu pašizmaksa, ieskaitot plānoto peļņu 10% apmērā. Tajā pašā laikā ir vairāki pakalpojumi, kuru faktiskās izmaksas pārsniedz pakalpojuma cenu, ko ir noteicis Ministru kabinets, proti, pakalpojumu sniegšana rada kapitālsabiedrībai zaudējumus," teikts revīzijā.

Tā 2019. gadā, norēķinoties par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem, klienti kopumā ir pārmaksājuši 484 600 eiro.

Vienlaikus, mainoties sniegto pakalpojumu struktūrai un netiešo izmaksu apjomam, 2020. gadā CSDD ir saņēmusi no klientiem par 15 500 eiro mazāk, nekā bija aprēķinātā pakalpojumu pašizmaksa, iekļaujot 10% peļņu.

"Tātad 2019. gadā CSDD no pakalpojumu sniegšanas ir guvusi lielāku peļņu, nekā ierēķināts pakalpojumu pašizmaksā, savukārt 2020. gadā netika sasniegta 10% peļņa no pakalpojumu sniegšanas," secina revidenti.

Revīzijā norādīts, ka no 39 izlasē iekļautajiem pakalpojumiem septiņu pakalpojumu cena vairāk nekā par 5% pārsniedza pakalpojuma pašizmaksu, savukārt 20 pakalpojumiem cena bija vairāk nekā par 5% zemāka nekā pakalpojuma pašizmaksa. Tāpat konstatēts, ka daļa pakalpojumu ir sadārdzināti pamatoti, jo vērsti uz ekskluzīvu pakalpojumu saņemšanu pēc klientu brīvas izvēles, tomēr atsevišķos gadījumos pakalpojumu sniegšanas zaudējumi tiek kompensēti no nepamatoti sadārdzināto pakalpojumu ieņēmumiem.

No izlasē iekļautajiem 39 pakalpojumiem, revidentu ieskatā, četru pakalpojumu cena sadārdzināta nepamatoti un noteiktā cena neatbilst CSDD sniegtajam skaidrojumam par pakalpojumu cenu veidošanas principu, jo pakalpojumu cena būtiski pārsniedz pakalpojumu sniegšanas pašizmaksu, lai gan direkcijai ar valsts deleģējumu ir nodrošināts monopolstāvoklis attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un klientam nav iespējas minēto pakalpojumu neizmantot.

Revidenti skaidroja, ka atsevišķu pakalpojumu augstā cena, salīdzinot ar pakalpojuma pašizmaksu, ir pamatota, un pakalpojuma cenas aprēķinā CSDD ir ierēķinājusi virspeļņu, kas tiek atspoguļota arī pakalpojuma tāmē. Piemēram, pakalpojumam "Valsts reģistrācijas numura izvēle mehāniskajam transportlīdzeklim" pašizmaksas kalkulācijā ir ierēķināta 120 eiro peļņa, kas tiek izmantota direkcijas funkciju finansēšanai, kuras saistītas ar bērnus izglītojošiem pasākumiem, velosipēdu vadītāju apliecību izsniegšanai bez maksas, ceļu satiksmes negadījumu profilakses pasākumiem, kā arī izdevumu segšanai, kas saistīti ar CSDD bezmaksas pakalpojumu sniegšanu.

"Ņemot vērā, ka minētais pakalpojums nav obligāts, tas ir, tā ir klientu brīva izvēle, šāda pieeja ir atbalstāma un ļauj CSDD iegūt papildu līdzekļus svarīgu funkciju nodrošināšanai," pauž revidenti.

Tomēr vienlaikus Valsts kontrole konstatējusi, ka Ministru kabineta apstiprinātajā cenrādī norādītā cena būtiski pārsniedz pakalpojuma pašizmaksu arī tādiem pakalpojumiem, no kuriem klienti atteikties nevar, un par tiem ir jāsamaksā, ja klients vēlas piedalīties ceļu satiksmē. Piemēram, maksa par teorētiskā eksāmena kārtošanu transportlīdzekļu vadītājiem pašizmaksu pārsniedz par 72%, bet atļaujas piedalīties ceļu satiksmē cena ir par 27% augstāka nekā CSDD aprēķinātā minētā pakalpojuma pašizmaksa.

Saskaņā ar revidentu aplēsi par šiem diviem pakalpojumiem klienti 2019. gadā pārmaksāja 845 000 eiro, bet 2020. gadā – 707 000 eiro.

"Tādējādi CSDD nav nodrošinājusi pakalpojumu cenu savlaicīgu aktualizēšanu un Ministru kabineta apstiprinātais cenrādis nesniedz objektīvu informāciju par pakalpojumu faktiskajām izmaksām," norāda revidenti.

"Ir saprotams, ka CSDD jānodrošina arī to klientu apkalpošana, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no maksājuma veikšanas, kā arī direkcija saskaņā ar deleģējumu nodrošina nozīmīgu objektu uzturēšanu un attīstību. Šo funkciju īstenošanai nepieciešamo finansējumu CSDD gūst no sniegto pakalpojumu ieņēmumiem, tādējādi gan nodrošinot stratēģijā definēto nefinanšu mērķu sasniegšanu, gan pildot sociāli svarīgas funkcijas. Tomēr esošā pieeja nav caurskatāma," uzsver Valsts kontrole.

Satiksmes ministrija informējusi Valsts kontroli, ka CSDD turpmākajā darbībā ņems vērā revidentu secinājumus un veiktos aprēķinus par pakalpojumu izcenojumu atbilstību vai neatbilstību to pašizmaksai.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!