Foto: Rīgas dome

Lai uzlabotu civilās aizsardzības sistēmas efektivitāti galvaspilsētā, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja trešdien lēma veidot Civilās aizsardzības un pilsētvides uzraudzības pārvaldi Rīgas pašvaldībā.

Domē skaidro, ka aizsardzības sistēmas efektivitātes izvērtēšana Rīgā tika sākta šī gada pavasarī, pēc gūtās pieredzes gan Covid-19 pandēmijas laikā, gan sākoties karadarbībai Ukrainā. Pašlaik Rīgā civilās aizsardzības plānošana un rīcība krīzes situācijās ir viena no Rīgas pašvaldības policijas funkcijām.

Civilā aizsardzība un ar tās nodrošināšanu saistītie izaicinājumi ir starpnozaru jautājums, kas sniedzas ārpus pašvaldības policijas kompetences. Turklāt civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā iesaistās daudzas pašvaldības institūcijas.

Lai efektīvi koordinētu pašvaldības iestāžu sadarbību un pārziņā esošos resursus, kā arī stiprinātu pašvaldības kapacitāti novērst civilās aizsardzības riskus un reaģēt krīzes situācijās, paredzēts izveidot jaunu pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību – Civilās aizsardzības un pilsētvides uzraudzības pārvaldi.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece un Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Linda Ozola (K) uzsver, ka šī brīža saspringtā situācija Eiropā skaidri parāda nepieciešamību novirzīt vairāk resursu civilajai aizsardzībai.

Viņas vārdiem, civilās aizsardzības atbildības sfēra šobrīd pašvaldībā ir sadrumstalota. Proti, pašvaldības policijai nav tiesību dot uzdevumus citām pašvaldības struktūrvienībām vai lemt par resursu sadali un izlietojumu, tādēļ krīzes situāciju vadība ir tieši atkarīga no domes politiskās vadības izpratnes un gatavības rīkoties.

"Taču, tā kā politiķi un to prioritātes regulāri mainās, efektīvas civilās aizsardzības nodrošināšanai ir nepieciešama noturīga un izpildvarai, nevis politiķiem pakļauta ekspertu komanda, kas ikdienā spētu veikt risku izvērtēšanu, nodrošināt apmācības, bet krīzes situācijās vadītu un koordinētu sadarbību starp dažādām pašvaldības iestādēm un valsts dienestiem," uzskata Ozola.

Jaunā pašvaldības struktūrvienība būs tieši pakļauta Rīgas pilsētas izpilddirektoram, un varētu tikt izveidota līdz šī gada novembrim. Kopējais darbinieku skaits šajā pārvaldē varētu sasniegt 12.

Pārvaldes komanda tiks veidota, gan pārceļot no Rīgas pašvaldības policijas tos darbiniekus, kuri jau šobrīd strādā ar civilās aizsardzības jautājumiem, gan piesaistot jaunus jomas ekspertus.

Jaunās pārvaldes galvenie darbības virzieni būs civilās aizsardzības sistēmas uzturēšana, krīzes situāciju vadība, pilsētvides un kritiskās infrastruktūras monitorings, līdzdalība viedās pilsētas risinājumu ieviešanā, digitalizācijas procesu sekmēšanā, lēmumu pieņemšanas procesa automatizācijā, kā arī sadarbības veicināšana civilās aizsardzības ietvaros.

Sākotnēji paredzēts, ka Civilās aizsardzības un pilsētvides uzraudzības pārvaldes prioritāte būs civilās aizsardzības kapacitātes celšana. Ar laiku pārvaldes pārziņā esošo funkciju klāstu paredzēts papildināt ar pilsētvides pakalpojumu uzraudzību.

Par Civilās aizsardzības un pilsētvides uzraudzības pārvaldes izveidošanu vēl būs jālemj domei.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!