Foto: DELFI

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja šonedēļ apstiprināja jauno Rīgas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju 2022.-2025. gadam, kurā izvirzīti trīs mērķi – efektīva iekšējās kontroles sistēma neatbilstību identificēšanai, cilvēkresursu vadības pilnveidošana, veicinot ētiskumu un mazinot interešu konflikta un korupcijas riskus, kā arī atvērtās pārvaldības principu iedzīvināšana pašvaldības darbā.

Komitejas vadītāja Linda Ozola (K) skaidroja, ka pašvaldības darbā vēlas īpaši izcelt un iedzīvināt tādas vērtības kā atvērtību, atbildību un godīgumu.

Tādēļ, pēc viņas teiktā, domes vīzija paredz, ka augstākā politiskā un izpildvaras vadība "demonstrē apņēmību savā darbā iedzīvināt ētikas standartus, ievieš caurskatāmību un atklātumu lēmumu pieņemšanā, nodrošina profesionālu pārvaldi, kā arī rūpīgi pārbauda un izmeklē visus pārkāpumus un neatbilstības".

Pašvaldība arī ņēmusi vērā 2021. gada nogales socioloģisko aptauju rezultātus – tie ataino iedzīvotāju apmierinātības indeksu ar korupcijas risku mazināšanu pašvaldības darbā. No šiem rezultātiem izriet, ka indekss uzlabojies no – 40,4 2020. gadā, kas ir bijusi vēsturiski zemākā vērtība kopš 2011. gada, līdz – 22,7 2021. gada nogalē.

Jaunajā Rīgas attīstības programmā, savukārt, iecerēts, ka līdz 2027. gadam apmierinātības indeksa sagaidāmā vērtība būs 0.

Vienlaikus domē norāda, ka sabiedrība korupcijas mazināšanu ir ierindojusi kā vienu no mazāk aktuālajām problēmām, un tikai 2% iedzīvotāju ir norādījuši to kā problēmu.

Neraugoties uz iedzīvotāju vērtējumu par zemo korupcijas problēmas aktualitāti, dome vērš uzmanību, ka korupcija un labas pārvaldības trūkumi var būt sistēmiski saistāmi ar attīstības kavēšanos iedzīvotājiem nozīmīgās pilsētas pārvaldības jomās.

Rīgas pašvaldības pretkorupcijas darbā vispārējais stratēģiskais mērķis esot nodrošināt pašvaldības darbu sabiedrības interesēs atbilstoši labas pārvaldības principiem.

Pašvaldības misija ir veicināt sabiedrības uzticēšanos pašpārvaldei, "nodrošinot godīgu un profesionālu darbu iedzīvotāju labā".

Stratēģijas izpildē paredzēts iesaistīt visas pašvaldības institūcijas un to padotībā esošās iestādes.

Atbildīgā institūcija par stratēģijas īstenošanu un pārraudzību pašvaldībā ir Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.

Paredzēts, ka komiteja vismaz reizi ceturksnī izskatīs pašvaldības institūciju korupcijas risku iedarbīguma vērtēšanas pasākumus, plānojot, ka trīs gadu ietvarā katra no pašvaldības institūcijām sniegs informatīvu pārskatu par paveikto iekšējās kontroles sistēmas pamatprasību īstenošanā korupcijas un interešu konflikta riska novēršanā.

Tāpat stratēģijas ieviešanas uzraudzības gaitā paredzēts komitejā izskatīt ikgadēju ziņojumu par tās ieviešanu, pieaicinot nozares ekspertus un sniedzot vērtējumu par nepieciešamību izdarīt izmaiņas stratēģijā.

Stratēģija izstrādāta sadarbībā ar pašvaldības institūciju pārstāvjiem un komiteju.

Sagatavošanas periodā saņemts vērtējums par stratēģijas projektu no nozares ekspertiem, kas pārstāv nevalstisko organizāciju "Sabiedrības par atklātību – Delna", domnīcu "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS", uzņēmumu "PricewaterhouseCoopers", kā arī no valsts pārvaldes iestādes – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts kancelejas.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!