Foto: "Shutterstock"

Palīgs, nevis konkurents – kā darbiniekiem skaidrot mākslīgā intelekta lomu
Viens no karstākajiem tematiem pēdējā laikā ir mākslīgais intelekts un tā plašais potenciāls. Daudzi uzņēmumi steidz apgūt tā iespējas un prāto, kā izmantot mākslīgo intelektu ikdienas procesos. Tikmēr darbinieku prātos var pavīdēt doma – vai mākslīgais intelekts darīs manu darbu un kas notiks ar manu amatu?

Pieņēmumu ir daudz, tādēļ uzņēmumu vadītājiem un personāldaļas speciālistiem ir uzdevums kliedēt darbinieku stereotipus un šaubas. Tehnoloģijas nemitīgi tiek pilnveidotas, un ir skaidrs, ka izvairīties no tām nav iespējams, tādēļ jāapgūst, kā likt tām strādāt cilvēku labā, un soli pa solim jāizskaidro, ka mākslīgais intelekts jāuztver kā palīgs, nevis konkurents.
 • Sagatavojies sarunai
  Jau pirms sarunas jāmēģina paredzēt, kādi varētu būt darbinieku jautājumi par mākslīgo intelektu un kādas varētu būt viņu bažas. Nākamais solis ir izvēlēties īsto sarunas formātu – tas var būt detalizēts e-pasts, infografika iekšējā komunikācijas sistēmā, saruna aci pret aci vai tikšanās, uz kuru uzaicināti visi uzņēmuma darbinieki. Var arī organizēt lekcijas un praktiskās nodarbības, piesaistot kādu ekspertu. Nedrīkst aizmirst par vizuālajiem materiāliem – tā var būt prezentācija vai internetā pieejamie video rullīši.

 • Esi godīgs
  Svarīgi ir ne tikai izskaidrot mākslīgā intelekta būtību un izmantošanas veidus, bet arī mērķi, kāpēc uzņēmumā to plānots ieviest. Radi drošības sajūtu, atklājot uzņēmuma ilgtermiņa plānus, kā iecerēts mākslīgo intelektu izmantot un kā tas varētu uzlabot ikdienas darbu. Tāpat kolēģiem jāapzinās, ka mākslīgais intelekts ir savas attīstības sākumā, tādēļ pilnībā uz to paļauties vēl nevar un svarīgu lēmumu pieņemšana joprojām ir cilvēku pārziņā.
 • Kliedē stereotipus
  Sarunā ar darbiniekiem jāuzsver, ka mākslīgais intelekts domāts tam, lai cilvēka darbu papildinātu, nevis pilnībā aizstātu. Tieši otrādi – pilnveidojot un apgūstot mākslīgā intelekta rīkus, var rasties jaunas profesijas un darbavietas. Dalies ar citu uzņēmumu pieredzi par mākslīgā intelekta izmantošanas ieguvumiem.

Mākslīgais intelekts, tāpat kā automašīna, internets vai dators, ir rīks, ko jāiemācās izmantot.
 • Piedāvā praktiskas nodarbības
  Nodrošini darbiniekiem iespēju pašiem izmēģināt mākslīgā intelekta spējas. Parādi, kā lietot brīvi pieejamos resursus, piemēram, “ChatGPT” vai virtuālos asistentus citu uzņēmumu mājaslapās. Piedāvā darbiniekiem lasāmvielu vai informatīvus video, ko katrs var izpētīt sev ērtākā laikā, vai ļauj tiešsaistē apgūt kādu kursu par šo tēmu, piemēram, “Coursera” vai “Udemy” vietnē.
 • Mudini uzdot jautājumus
  Izveido platformu, kur darbinieki var anonīmi uzdot sev interesējošos jautājumus un paust savas domas. Atbildes uz jautājumiem būtu jāsniedz uzņēmuma vadībai, lai darbinieki varētu pārliecināties, ka uzņēmuma vērtību pamatā joprojām ir cilvēki un viņu spējas.

 • Atgādini par drošību un nākotni
  Mākslīgā intelekta rīki, piemēram, “ChatGPT”, nesniedz 100% pareizas atbildes, un uz tiem nedrīkst pilnībā paļauties. Drīzāk tas jāuztver kā iedvesmas avots. Tāpat jābrīdina kolēģi, ka jāatceras par autortiesībām un plaģiātismu un jābūt piesardzīgiem ar personas un uzņēmumu datu izmantošanu mākslīgā intelekta rīkos. Un galvenais, kas jāpatur prātā, – mākslīgais intelekts nekur nepazudīs un no tā izvairīties nevarēs, tāpēc labāk ar to sadraudzēties un izmantot to savā labā.
Foto: "Shutterstock"
Ja gada sakumā mākslīga intelekta (MI) ienākšana tirgū lielā daļā sabiedrības radīja bailes par savas profesijas nākotni, tad šobrīd vismaz mūsu kolēģu vidū par to gandrīz neviens vairs nerunā. Tagad mans kā Tehnoloģiju un attīstības vadītāja galvenais uzdevums ir drīzāk vēl vairāk popularizēt mākslīgā intelekta izmantošanas prakses un meklēt drošākos un ērtākos rīkus, ko piedāvāt kolēģu ikdienas uzlabošanai un uzņēmuma produktivitātes celšanai.
Pauls Jansons
"Atea Global Services" Tehnoloģiju un attīstības vadītājs
"ATEA" pieredze

Mēs jau no paša sākuma par mākslīgo intelektu ar saviem darbiniekiem izvēlējāmies runāt daudz un atklāti. Tomēr, ja kādam radusies sajūta, ka mākslīgais intelekts jūsu darbinieku vidū vēl aizvien rada paralizējošas bailes, kas ierobežo uzņēmuma attīstību, tad es ieteiktu tam pieiet centralizēti. Es sāktu ar to, ka mudinātu uzņēmuma vadītājus atklāti runāt par viņu pieredzi MI rīku izmantošanā, lai normalizētu to lietošanu visos uzņēmuma līmeņos. Līdztekus tam vērts ieguldīt laiku un enerģiju, lai izveidotu uzņēmuma iekšējo nostāju par šo rīku lietošanu. Tam nav jābūt oficiālam dokumentam, tomēr par to ir jārunā publiski. Tas palīdzēs attīstīt kultūru, kurā MI rīku lietošana asociējas ar produktivitātes un efektivitātes celšanu nevis slinkumu, krāpšanos vai mēģinājumu kādu aizvietot.


Tomēr skaidrs, ka ar sarunām un brīvu informācijas piekļuvi vien būs par maz, lai tiktu līdz reālai darīšanai. Te ieteiktu atvērt iekšējo platformu, kur darbinieki mēģina MI rīkus un dalās savā pieredzē. Mēs paši to pamatā organizējam kā regulāru sarunu ciklu, kurā gan rādu praktiski, kā dažādi MI rīki darbojas, gan dodam vietu un telpu sarunām, kur kolēģi savstarpēji dalās ar savu pieredzi šo rīku lietošanā. Un te nav jābaidās, ka šis pavērs vietu jautājumiem, uz kuriem pašiem iespējams vēl nav atbilžu. Šāda pieeja tikai visiem atgādina, ka esam kopīgā izzināšanas ceļa sākumā un jebkurš kolēģis var pievienot savu vērtību, daloties ar pārdomām, pieredzi un zināšanām.


Un visbeidzot mēs esam nosprauduši gana vienkāršu, bet svarīgu mērķi – katrā komandā atrast vienu zinātkāru un tehnoloģijās ieinteresētu atbalsta cilvēku. Šie cilvēki mums palīdz iedzīvināt jaunās tehnoloģijas ikdienā. Mūsuprāt, katrā komandā būtu jābūt cilvēkam, kas spētu pārtulkot biznesa vajadzības uz tehnoloģiskajām iespējām, jo viens CTO (Chief Tehnology Officer) nespēs nodrošināt to klātbūtni un uzmanību, kas nepieciešama, lai arī mazās problēmas pārtulkotu jaunos risinājumos.


Latvijas dzimšanas dienas mēnesī nevaru neizmantot iespēju piemest nelielu patriotisma dzirksti šai diskusijai. Nav noslēpums, ka Latvija efektivitātes ziņā min nopakaļ citām valstīm, tomēr MI mums var palīdzēt noķert pārējos. Te gan katram uzņēmējam jāatrod sava formula. Kopumā cilvēkiem pārmaiņas nepatīk. Tieši tāpēc darba devējiem ir jāspēj saviem darbiniekiem nodot ziņu, ka mākslīgais intelekts nav drauds darba ņēmējiem. Tas drīzāk ir potenciāls drauds tiem, kuri to neizmanto. Bizness, kas atpaliks šajās tendencēs, visdrīzāk zaudēs konkurentiem un līdz ar to zaudēs arī darbinieki.