Foto: "Shutterstock"

Kā palūgt algas pielikumu: kas darbiniekam jāņem vērā
Ikvienam, kas ir strādājis algotu darbu, vismaz reizi dzīvē noteikti ir radies jautājums – kā palūgt algas pielikumu? Skaidrs, ka tāpat vien nevienam papildus nemaksās, tāpēc pirms svarīgās sarunas ar darba devēju obligāti jāsagatavojas. Kas jāņem vērā, lai pārrunas par algas pielikumu būtu efektīvas un sniegtu gaidīto rezultātu, – par to šajā rakstā.
Vispirms pašam sev jāuzdod jautājums – vai es patiešām esmu pielikumu nopelnījis? Pozitīvas atbildes gadījumā jābūt kādam pamatojumam. Lai argumentētu algas pielikuma nepieciešamību, ir jāizmanto konkrēti fakti un dati, kas atspoguļos darbinieka ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē un sasniegumos. Šāda pieeja ievērojami palielinās izredzes, ka sarunas iznākums būs pozitīvs.
 • Prasīt algas pielikumu ir pilnīgi normāli!
  Lai gan jautājums par algas pielikumu, visticamāk, darbiniekā izraisa satraukumu, jāņem vērā, ka vadītājam šis temats nerada tik lielu saspringumu, jo finanšu jautājumu apspriešana un risināšana ir daļa no viņa ikdienas. Darba devējs saprot, ka darbinieka veikums ir jāatalgo un ka periodiska algas apmēra pārskatīšana ir biznesa ikdienišķa sastāvdaļa.
 • Izvēlieties piemērotāko brīdi
  Ņemiet vērā – arī vadītājs ir tikai cilvēks. Uzsākot diskusiju par algas pielikumu brīdī, kad tiešais priekšnieks ir īpaši aizņemts vai uzņēmums nonācis finansiālās grūtībās, pastāv lielāks risks, ka algas pielikums ies secen. Vislabāk uz sarunu par algas apmēra pārskatīšanu vadītāju aicināt tad, kad nesen esat uzņēmuma labā paveicis kaut ko ievērojamu, piemēram, piesaistījis kādu stratēģiski svarīgu klientu vai realizējis kādu nozīmīgu projektu. Pievērsiet uzmanību saviem sasniegumiem, vadītāja noskaņojumam un attieksmei pret jūsu darbu, kā arī kopējam klimatam uzņēmumā.
 • Darba apjoma vai produktivitātes pieaugums
  Ja jūsu darba apjoms ir palielinājies vai ievērojami uzlabojusies jūsu produktivitāte (un to iespējams argumentēt ar konkrētiem faktiem), to var izmantot kā argumentu algas pielikumam.
 • Pieredze un kompetence
  Akcentējiet, kādā virzienā un veidos esat attīstījies un profesionāli audzis kopš pēdējām pārrunām par atalgojumu. Izskaidrojiet, kāpēc pašreizējā alga vairs nav atbilstoša jūsu pieredzei un zināšanām konkrētajā amatā.
 • Tirgus analīze
  Apzinieties savu tirgus vērtību! Rūpīgi izpētiet darba tirgu un noskaidrojiet, vai līdzīgiem amatiem citur tiek piedāvāts lielāks atalgojums par to, ko šobrīd saņemat. Šāds salīdzinājums var būt pirmais solis, uzsākot sarunu par algas apmēra pārskatīšanu.
 • Jūsu sasniegumi un uzņēmuma labklājība
  Ja pieaugusi uzņēmuma peļņa vai ir gūti citi panākumi, prasību pēc algas pielikuma varat argumentēt, norādot uz sasniegtajiem rezultātiem un savu personīgo ieguldījumu tajos.
 • Tiešie pienākumi un papildu uzdevumi
  Skaidri definējiet savus tiešos darba pienākumus un sarunā ar vadītāju miniet uzdevumus vai atbildības, kuras laika gaitā esat uzņēmies un kas papildus nākušas klāt jūsu līdzšinējiem pienākumiem. Izskaidrojiet, kā ir augusi jūsu kompetence un kādas jaunas prasmes esat apguvis, lai paplašinātu pienākumu loku.
 • Papildu kvalifikācija vai sertifikāti
  Ja esat ieguvis kādas jaunas prasmes, kvalifikāciju vai sertifikātu, kas ir svarīgs jūsu pašreizējam amatam un var veicināt ne tikai jūsu, bet arī uzņēmuma kopējo izaugsmi, sarunā ar vadītāju varat argumentēt, ka šis papildu ieguldījums attaisno algas pielikumu.
Foto: "Shutterstock"
Manuprāt, par šo jautājumu darba tirgū diskutējam nepiedodami maz, jo algas sarunas ir neatņemama profesionālās dzīves sastāvdaļa. Darba devēja pienākums ir pārliecināties, ka viņa darbinieki jūtās ērti par to runāt, un apzinās, kā sarunu uzsākt un kā tai sagatavoties. Pretējā gadījumā darba devējs riskē, ka vērtīgi darbinieki meklēs izaugsmes iespējas citur. Tieši tāpēc mēs "Atea Global Services" esam iestrādājuši algu diskusiju jau standarta darbinieku pieredzes ceļā. Tas nozīmē, ka dodam vietu un telpu šai sarunai ik gadu. Tās rezultāts gan ir atkarīgs no darbinieka spējas argumentēt un pierādīt darba devējam biznesa vērtību šādam lēmumam, jo saruna iet roku rokā ar regulāro attīstības dialogu, kurā tiek pārrunāti gan darbinieka nākamā gada profesionālie mērķi, gan iepriekšējā gada izaugsme un sasniegumi.
Inese Erdmane
"Atea Global Services" Finanšu direktore
"ATEA" pieredze

Mans pirmais ieteikums ir nākt atvērtam uz šo sarunu. Kareivīga nostāja nav nepieciešama. Kopēja tendence rāda, ka darba devēji ir ieinteresēti ar saviem darbiniekiem dalīties panākumos, kuru radīšanā viņi ir pielikuši savu roku. Uz to norāda arī pieaugošā tendence attīstīt darbinieku akciju programmas. Arī mēs "Atea" šāda veida programmu ieviesām šī gada pavasarī, sniedzot saviem darbiniekiem iespēju kļūt daļai no uzņēmuma akcionāriem. Tas viss tikai vēlreiz pierāda, ka gudri uzņēmēji pēc noklusējuma izprot, ka darbinieku individuālā izaugsme ir cieši saistīta ar visa uzņēmuma izaugsmi, un investīcijas darbiniekos ir daļa no uzņēmuma ilgtermiņa plāna.


Kas attiecas uz sarunas strukturēšanu, aicinātu jebkuru, kam šī tēma ir aktuāla, jau laikus apdomāt savus argumentus. Darba devējam ir svarīga darbinieku iniciatīva un izpratne par uzņēmuma ilgtermiņa mērķiem, tāpēc sarunas galvenajam fokusam būtu jābūt ap to, kā tu radi pievienoto vērtību uzņēmuma nākotnes attīstībai un kā tu vari šo vērtību palielināt nākotnē. Papildus vēlos atgādināt, ka arī ieguldījums uzņēmuma kultūras un tēla veidošanā ir svarīgs faktors, ko pieminēt. Tā, piemēram, ja šogad esi lieliski pildījis savus tiešos darba pienākumus, bet nekādus lielus uzlabojumus nav izdevies ieviest, tad, iespējams, tava proaktivitāte ārpus tiešajiem darba pienākumiem, piemēram, dalība uzņēmuma tēla kampaņās vai iesaistīšanas iekšējās kultūras iniciatīvās pievērsīs darba devēja uzmanību. Aktīva dalība uzņēmuma kultūras dzīve ir viens no faktoriem, kā darba devējs var pārliecināties, ka starp jums pastāv kultūras saderība un tu saredzi sevi šeit ilgtermiņā.


Visbeidzot, kā svarīgu sarunas izdošanās faktoru jāmin reālistiskas gaidas. Gatavojoties sarunai, aicinātu darbiniekus izpētīt, kādi ir atalgojuma griesti konkrētajai pozīcijai uzņēmumā. Protams, nav aizliegts par atalgojumu diskutēt, salīdzinot to ar konkurentiem, tomēr svarīgi atcerēties, ka vienādi pozīciju nosaukumi ne vienmēr atbildīs vienādām atbildībām. Savukārt gadījumos, kad darbinieks saprot, ka amata pozīcijas griesti ir sasniegti un tie neatbilst viņa personīgajiem ilgtermiņa plāniem, būtu laiks uzsākt sarunu ar vadītāju par citām izaugsmes iespējām. Šādos gadījumos vadītājs palīdzēs izstrādāt plānu, kā darbinieks varētu sasniegt nākamo profesionālo līmeni jau jaunā pozīcijā, kas paredzētu ne vien jaunu atalgojuma līmeni, bet arī jaunas atbildības.