Foto: "Shutterstock"

Z paaudze darba tirgū. Mīti un reāla pieredze
Z paaudze – tā tiek dēvēti tie, kuri dzimuši laika posmā no 1997. līdz aptuveni 2012. gadam. Tiek uzskatīts, ka šiem cilvēkiem ir milzīgs potenciāls mainīt līdzšinējos uzskatus un pieņēmumus dažādās dzīves nozarēs, tostarp arī korporatīvajā vidē. Tajā pašā laikā darba tirgū uz "gen Z" lūkojas piesardzīgi – ne visi ir gatavi jaunām vēsmām profesionālajā sfērā.
Netrūkst uzņēmumu, kuros gadiem ilgi prioritāri ir bijuši tikai darbinieku uzrādītie rezultāti, kamēr viņu labbūtība, darba un privātās dzīves balanss un citi tikpat būtiski aspekti atstāti novārtā. Tā dēvētie mileniāļi (dzimuši laika posmā no 1981. līdz 1996. gadam) palīdzējuši šos tematus aktualizēt un par tiem diskutēt, bet joprojām ir gatavi kompromisiem un dažādiem risinājumiem. Tiek uzskatīts, kas savukārt Z paaudze ir pirmā, kura savu prioritāšu augšgalā vispirms izvirza sevi un tikai tad darbu.

"Gen Z" paaudzes vecākie pārstāvji jau ir nonākuši darba tirgū, un ir izplatījušies neskaitāmi stereotipi par viņu darba ētiku, uzskatiem un attieksmi pret darba un privātās dzīves balansu. Piemēram, daudzi šo paaudzi uzskata par domātspējīgu un uz savu pašizaugsmi vērstu, bet netrūkst arī tādu, kas "gen Z" dēvē par no tehnoloģijām atkarīgiem sliņķiem, kuri negrib strādāt un meklē vieglu peļņu. Kā ir patiesībā, kāpēc ir svarīgi dot iespēju "jaunajiem" un kā Z paaudzes skatījums uz dzīvi var palīdzēt uzņēmumam?

Uzņēmumā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA no nedaudz vairāk nekā 1200 darbiniekiem 140 jeb 11,5% ir "Gen Z" pārstāvji. Ņemot vērā uzņēmuma pamatnodarbošanos un darba specifiku, lielākā daļa no viņiem ir nodarbināti dažādos ražošanas operatoru un ražošanas palīgstrādnieku amatos, taču ir arī desmit tehniskie prāti (mehatroniķi, mehāniķis, elektroinženieris), jaunākie produktu inženieri ar ķīmijas un tekstila novirziena izglītību un pāris administratīvie darbinieki.

Dace Purmale
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Personāla direktore
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pieredze

Mūsu uzņēmumā ir piemēri, ka "Gen Z" paaudzes darbinieki jau paspējuši izaugt līdz maiņas vadītājiem. Tas nozīmē, ka pie mums attīstības iespējas ir visiem neatkarīgi no vecuma. Uzņēmumā ir pārstāvētas visas paaudzes, sākot no senioru paaudzes jeb "baby boomers" līdz "Gen Z", un šis paaudžu sajaukums veido patieso uzņēmuma kultūru.


Uzņēmumā vismaz šobrīd vēl nepraktizējam individuālu amata pienākumu sadali, kas pielāgota katra individuālajām stiprajām pusēm, bet, piemēram, ražošanas operatoriem ir konkrēts dienas, nedēļas un mēneša ražošanas apjoms, kas ir jāizpilda. Katras paaudzes stiprās un vājās puses noteikti rada ietekmi, taču kopā kā komandai noteiktais plāns ir jāizpilda. Ikdienā nav novērojamas būtiskas atširības dažādu vecuma darbinieku darbu izpildes tehnikā vai paradumos, taču ļoti dažādas ir prasmes, kas gūtas ārējās vides ietekmē.


"Gen Z" noteikti ir prasmīgākā paaudze darbā ar dažādām tehnoloģijām un ļoti ātri apgūst jauninājumus, jo šai paaudzei jau kopš dzimšanas tehnoloģijas ir bijušas pieejamas – viņi ir auguši straujā tehnoloģiju attīstības laikmetā. Šī paaudze ir ar plašāku skatu uz pasauli un iespējām, jo ir pavisam cita informācijas pieejamībā, nekā senioru paaudzei. Kā vienu no paaudzes vājām pusēm jāmin fiziskā izturība, kas nepieciešama darbam ražošanā. Tehnoloģiju vide ir būtiski mainījusi dzīves paradumus, jaunieši jau no skolas vecuma daudz mazāk iesaistās aktīvās pēc skolas aktivitātēs, vasaras nav jāpavada lauku darbos, izpaliek malkas un siena talkas, to airstāj aizvien garākas stundas pie datora vai citām ierīcēm. Mums kā darba devējam tas liek meklēt iespējas automatizācijai un robotizācijai, lai samazinātu manuālu darbu un atvieglotu darba apstākļus.


Tomēr, neskatoties uz paaudzi un plaši aprakstītām atšķirībām, vislielāko vērtību bāzi jebkuram cilvēkam veido ģimene un apstākļi, kādā jaunietis ir audzis – attieksme pret darbu, cieņa pret kolēģiem un vadītājiem, ētikas ievērošana, darba kārtības ievērošana – šīs ir katra cilvēka pamatvērtības, ko ieliek vecāki, un tās nevar vairs izmainīt 30 vai 50 gados. Lai gan jau tiek izplatīti dažādi mīti par Z paaudzi un viņu darbaspējām, man tomēr gribētos uzsvērt, ka vērtības mainās no vecumposma, kurā atrodas konkrētā paaudze. "Gen Z" ir nesen ienākuši darba tirgū, arī iepriekšējās paaudzes savos 20 gados nemeklēja darbu, kur strādāt līdz pensijai, bet gan līdz nākamajam interesantam piedāvājumam vai izaicinājumam. Tāpēc tas ir saprotami, ka jaunākās paaudzes darbinieki vairāk maina darba vietas, jo ir sava īstā ceļa un amata meklējumos. Jaunība ir laiks, kad piedzīvot karjeras attīstību, mācīties ko jaunu, ir vieglāk izkāpt ārpus savas komforta zonas un eksperimentēt.


Es noteikti iesaku darba devējiem būt atvērtiem, veidot dažādu un iekļaujošu kolektīvu! Tas prasīs lielāku elastību, ieklausīšanos un pielāgošanos, bet nesīs dažādas idejas un atšķirīgus skatījumus.