Foto: "Shutterstock"

Jaunu zināšanu apgūšana un darbinieku pārkvalifikācija – vai pastāv riski?
Darba likuma normas nenosaka, cik bieži darba devējam būtu jānodrošina darbinieka profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana. Tajā pašā laikā novērojama tendence, ka moderni un uz ilgtspēju tendēti uzņēmumi, kuriem rūp labbūtība, ne tikai izrāda iniciatīvu darbinieku kompetenču paaugstināšanā, bet arī labprāt atbalsta viņu vēlmi mācīties kaut ko jaunu, kas nav tieši saistīts ar šī brīža profesiju.
Izglītoti un profesionāli darbinieki ir uzņēmuma vērtība, bet kā nodrošināt darbinieku izaugsmi, vienlaikus veicinot lojalitāti uzņēmumam?
Cīņa par spēcīgiem, izglītotiem darbiniekiem dažādās nozarēs ir sīva, tāpēc darba devējiem jāmeklē jauni veidi, kā piesaistīt talantīgus speciālistus. Konkurētspējīgs atalgojums ir viens no veidiem, taču mūsdienās darbinieki papildus finansiālajai stabilitātei sagaida arī citus labumus, tostarp apmācības, kas sekmē kā profesionālo, tā personīgo izaugsmi.

Daudzi uzņēmumi izvēlas izstrādāt uzņēmuma iekšējās apmācības. Lai šīs apmācības būtu motivējošas un rosinātu darbinieku interesi, ir svarīgi noskaidrot darbinieku attīstības vēlmes. Turklāt jāņem vērā – tas, kas der vienam, nederēs visiem. Šajā situācijā jāspēj nodrošināt daudzpusīgas izglītošanās iespējas dažādām vajadzībām.

Apmācības var būt arī dažādas akreditētas mācību programmas, kas ne tikai papildina darbinieka zināšanas, bet arī CV, paverot jaunas karjeras iespējas pašreizējā darbavietā vai nākotnē, mainot darba devēju.
Kāpēc ieguldīt darbinieku attīstībā?
Lai nopelnītu naudu, nākas naudu arī tērēt – ir būtiski uzņēmējiem turpināt ieguldīt biznesā un darīt to gudri un stratēģiski, lai nezaudētu konkurētspēju nemitīgi mainīgajā tirgū. Spēcīgi profesionāļi ir daļa no šī tirgus. Daudzi ārzemju izaugsmes treneri un mārketinga speciālisti uzskata, ka darbinieku attīstība un apmācību kā prioritātes izvirzīšana ir viens no stūrakmeņiem, uz kā mūsdienās balstās stipra korporācija.

Daudzu uzņēmumu pieredze apliecinājusi – lielāks risks pazaudēt labu darbinieku ir tad, ja viņam netiek sniegtas izaugsmes un jaunu zināšanu apguves iespējas.

Globālais digitālo biznesa pakalpojumu uzņēmums "Emergn" 2022. gadā veica pētījumu par efektīvām apmācībām darbavietā. 75% aptaujāto nozares pārstāvju atzina, ka kvalitatīvu apmācību pieejamība būtiski ietekmē viņu lēmumu turpināt strādāt pie konkrētā darba devēja, nevis meklēt citas iespējas.

65% aptaujāto bija norādījuši, ka profesionālajai un personīgajai izaugsmei atbilstošu apmācību pieejamība paaugstinājusi viņu produktivitāti darbā. Savukārt 56% aptaujāto atzina, ka apmācības veicinājušas viņu spēju pielāgoties dažādiem jauninājumiem darba vidē, bet 55% uzskata, ka apmācības veicina darbinieku kopējo labsajūtu.
Darba devēju ievērībai – darbinieku apmācību programmu izveidei ir jābūt stratēģiskai. Piemēram, tehnoloģiju jomā klasiski tiek izvēlēti divi karjeras attīstības virzieni
  • Līderības prasmju (power skills) attīstīšana
    Veicina izaugsmi līdz vadītāja līmenim. Šajā scenārijā tiek gūtas zināšanas, kas palīdz efektīvi vadīt komandu, izstrādāt plānus un stratēģiju, pārraudzīt to izpildi.
  • Tehnisko zināšanu attīstīšana
    Prasmju pilnveidošana, kas paredzēta, lai darbinieks kļūtu par spēcīgāku sevis pārstāvētās jomas profesionāli.
Foto: "Shutterstock"
Pēdējos gados par aktuālu tendenci, īpaši IT nozarē, kļuvušas darbinieku apmācības ar mērķi dot iespēju darbiniekiem pārkvalificēties un potenciāli mainīt amatu esošās darba vietas ietvaros. Ja ir atrasts organizācijas kultūrai atbilstošs darbinieks, darba devējs tikai iegūst, atbalstot darbinieka profesionālo attīstību un dodot iespēju atrast sev vispiemērotāko amatu. Esam novērojuši, ka ambiciozāko darbinieku vidū apmācības un skaidrs izaugsmes ceļš ir vieni no visaugstāk vērtētajiem labumiem. Tieši konstanta darbinieka vērtības celšana caur jaunu zināšanu apguvi ir tas, kas darbiniekam veido novērtējuma sajūtu un rezultējas lojalitātē. 
Sintija Ludborža
"Atea Global Services" Personāla mācību speciāliste
"ATEA" pieredze

Gadu gaitā esam secinājuši, ka mūsu darbinieki ļoti novērtē iespēju mainīt darba specifiku, mainot nodaļas vai amatus. Šīs pārmaiņas var būt pat tik krasas, ka jaunais amats ir pilnībā nesaistīts ar iepriekšējo pieredzi vai sākotnējo izglītību. Vēlamies, lai mūsu vīzija – "vieta, kur būt" – kļūst par pirmo asociāciju ar "Atea" ikvienam mūsu kolēģim neatkarīgi no profesionālajiem mērķiem vai dzīves posma. Un to varam realizēt, vien atbalstot kolēģu ambīcijas un vajadzības, lai viņiem nenāktos to darīt ārpus uzņēmuma.


Lepojamies daudzu gadu garumā redzēt savus darbiniekus izdzīvojam vairākas profesionālās dzīves vienā darba vietā. Tā kā aizvien vairāk tiek runāts par to, ka jaunajā tehnoloģiju laikmetā neviens no mums vairs nevarēs turēties pie vienas profesijas visu dzīvi, mēs aktīvi ieguldām darbinieku apmācībās. Laiks un pieredze mums ir pierādījusi, ka lielāks risks zaudēt kolēģi ir viņam nesniedzot iespēju attīstīties un pārkvalificēties, jo šis scenārijs viņu dzīvēs kļūst aizvien neizbēgamāks. Arī mūsu dati rāda, ka šī stratēģija strādā. "Atea Global Services" ir vairāk nekā 550 darbinieku, un gandrīz puse no mūsu kolēģiem ir ar darba stāžu virs četriem gadiem, kas tikai vēlreiz pierāda, ka, cilvēki, kas saredz savas izaugsmes un personīgās transformācijas iespējas, būs ieinteresēti palikt ilgāk.


Vienlaikus mēs esam organizācija, kas aktīvi pieņem darbā jaunus speciālistus. Bieži vien šī ir viņu pirmā darba vieta, tāpēc neizbēgami nonākam situācijās, kur jaunais profesionālis secina, ka esošais amats nav tas, ko viņš patiesībā vēlētos darīt ilgtermiņā. Šajās situācijas mums lieti palīdz veiksmīgi ieviestās attīstības pārrunas. Tajās vadītājs noskaidro, kā darbinieks šobrīd redz sevi uzņēmumā un fiksē vēlamās pārmaiņas, ja tādas ir. Ja ir skaidrs, kāds ir gaidāmais rezultāts, un tas sakrīt ar uzņēmuma iespējām un plānoto attīstības virzienu, darbinieks turpmāk tiek virzīts uz mācībām, lai apgūtu nepieciešamās kompetences un specifiskākos gadījumos arī tiek piešķirts apmācīts mentors, kas viņu palīdzēs ievadīt jaunajā amatā.


Manuprāt, uz apmācībām jāskatās ne tikai kā nepieciešamību. Tās ir arī iedrošinājums un motivātors. Ja cilvēks jūtas novērtēts un esošā darba vieta viņam gan vērtību, gan iekšējās kultūras ziņā ir atbilstoša, visdrīzāk, viņš rūpīgi apsvērs visas iespējas attīstīt sevi esošajā organizācijā pirms pieņems lēmumu aiziet. Un te ļoti liela nozīmē ir tiešajam vadītājam un tam, kā šī informācija nonāk pie darbinieka, tādēļ mēs īpašu uzmanību pievēršam vadītāju attīstības programmām, savstarpējās komunikācijas apmācībām un koučinga kultūras ieviešanai organizācijā.