Foto: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes absolvente, LR Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica
Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sniedz Latvijā labāko, ļoti plaša spektra, globāli orientētu biznesa izglītību, atbilstīgu aktuālajām darba tirgus tendencēm, ko veicina veiksmīga sadarbība ar industriju. Ir izveidota vide, kur iegūt vērtīgas zināšanas, iespēju visu labāk izprast un analizēt procesus, kā arī iegūto turpmāk pielietot dzīvē – darbā. Tā ir vide, kur studentiem māca strādāt nevis vairāk, bet gudrāk un rezultātā vairāk nopelnīt. Būt inovatīviem, radošiem līderiem, kas spēj uzņemties atbildību par savu, savas ģimenes un savas valsts labklājības veidošanu.

Saskaņā ar pētnieciskā uzņēmuma SKDS jau desmit gadus īstenoto Latvijas darba devēju aptauju novērtēts, ka Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) piedāvā Latvijā labāko biznesa izglītību, turklāt ļoti plašā spektrā: var studēt gan ekonomiku un finanses, gan grāmatvedību un auditu, kā arī e-biznesa vadību un biznesa vadību ar dažādām specializācijas iespējām. Tāpat studentiem piedāvā vairākas starpdisciplināras studiju programmas, piemēram, Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, Industriālā inženierija un vadība. Maģistra līmenī jāizceļ tādas programmas kā Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija, Sabiedrības vadība un Projektu vadība.

Šogad BVEF studētgribētājiem piedāvā 15 bakalaura un maģistra programmas, kas pērn ar panākumiem izgājušas un uz nākamajiem sešiem gadiem saņēmušas starptautisko akreditāciju, informē Evija Ansonska, BVEF Komunikācijas centra vadītāja un pētniece. "Īpaši esam gandarīti par starptautiskās akreditācijas komisijas ekspertu atzinīgajiem vārdiem, uzteicot fakultātes augsto internacionalizācijas līmeni un programmu atbilstību aktuālajām darba tirgus tendencēm, kā arī veiksmīgo sadarbību ar industriju," saka centra vadītāja.

Foto: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Komunikācijas centra vadītāja un pētniece Evija Ansonska

Fakultāte piedāvā arī iespēju turpināt studijas doktorantūrā un pēcdoktorantūrā tiem, kuri vēlas nodarboties ar zinātni un akadēmisko darbu, kas pašlaik ir ļoti populāri un prestiži, tāpēc arvien vairāk cilvēku izvēlas šo aizraujošo izziņas un karjeras ceļu. BVEF ir daļa no LU plašā studiju klāsta, kas dod iespēju studējošajiem papildus savu studiju kursu apguvei izvēlēties arī kursus no citām fakultātēm, piemēram, apgūt psiholoģiju, filozofiju, valodas u.tml.

LU BVEF docē vairāk nekā 100 pasniedzēju, kas visi ir zvaigznes un vadošie eksperti savā nozarē gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī, pasniedz arī daudz praktiķu, tostarp ārvalstu mācībspēku.

Veido veiksmīgu karjeru

Vairāk nekā 90% BVEF absolventu strādā un veiksmīgi veido karjeru savā iegūtajā specialitātē, kā arī paši kļūst par uzņēmējiem un darba devējiem. "Mūsu absolventi strādā gan starptautiskajās institūcijās un uzņēmumos, gan valsts pārvaldē un privātajā sektorā. Ir vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, ekonomisti, finansisti, grāmatveži, diplomāti un politiķi," stāsta Ansonska.

BVEF absolventu vidū ir arī Zanda Kalniņa-Lukaševica, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre, kuru bieži esam manījuši medijos, skaidrojot valsts politiskos procesus un ārpolitikas nostādnes. Viņa BVEF apguvusi vadības zinības sabiedrības vadībā maģistratūras un doktorantūras studijās.

Izvēlēties studijas pamudinājusi darba pieredze. "Tobrīd strādāju pašvaldībā, un redzēju gan to, ka varam veidot labāku dzīves vidi cilvēkiem, sniegt viņiem atbalstu, gan arī to, ka ir daudz nepilnību un ierobežojumu. Vēlējos studēt konkrēto programmu, lai iemācītos un iegūtu iespēju mainīt sistēmu un publiskās pārvaldes praksi. Šī vēlme kopā ar zināšanām un pieredzi ir vadījusi manu izvēli gan par studiju programmu, gan arī turpmākās darba gaitas," stāsta Kalniņa-Lukaševica.

Studijas viņai bija ļoti vērtīgas, jo fakultātes pasniedzēji, profesori devuši daudz zināšanu, bijuši
ļoti atsaucīgi sadarbībā un iedrošinoši. "Studijas ir izcils treniņš izvirzīt mērķi un strādāt tā sasniegšanai, manā gadījumā veidojot kombināciju starp fakultātes dotajām zināšanām, pašas pastāvīgo darbu un sadarbību ar ļoti atsaucīgiem pasniedzējiem," piebilst viņa, sakot, ka iegūtās zināšanas, piemēram, konstitucionālo tiesību pamatos, projektu vadībā, vai sistēmu teorijā un vadībzinībās, devušas iespēju visu labāk izprast un analizēt procesus, kā arī iegūto turpmāk pielietot dzīvē – savā darbā.

Cieša sadarbība ar darba devējiem

"Fakultāte sadarbojas ar nozares lielākajiem darba devējiem, kā arī izveidojusi Darba devēju padomi, tāpēc esam lietas kursā gan par to, kā viņi vērtē attālinātas studijas un kādas prasības pašlaik tiek izvirzītas darbiniekiem," stāsta Ansonska. BVEF ir noslēgti prakšu līgumi ar darba devējiem, dodot iespēju studentiem praktizēties pie labākajiem savā nozarē. Nereti prakses vietas kļūst par nākamajām studentu darba vietām, jo darba devēji šo redz kā iespēju noskatīt un pie sevis paturēt labākos no labākajiem.

Arī Kalniņa-Lukaševica, atbildot uz jautājumu, kāpēc studijām būtu jāizvēlas LU un tieši BVEF, uzsver studiju un izvēlētās darba jomas potenciālo mijiedarbību. Viņa saka: "Ir svarīgi atrast jomu, kas ļauj izbaudīt vispirms studiju procesu un tad darbu izvēlētajā jomā. Lai var gūt gandarījumu un prieku gan no darba, gan no tā, ko dod šī fakultāte, kas ir moderna un arī pozitīvi ambicioza sniegt labu, kvalitatīvu izglītību, ņemot vērā šī brīža tendences. Kopā ar pasniedzējiem un fakultātes vadību tiek veidota laba vide, kur iegūt stabilu pamatu, vērtīgas zināšanas, izpratni turpmākai darba dzīvei."

Jāatzīmē, ka tieši BVEF paspārnē darbojas Latvijas Produktivitātes padome un zinātniskajā institūtā LVPEAK tiek izdots "Latvijas produktivitātes ziņojums", kurā tiek analizēti Latvijas ekonomikas attīstības ilgtermiņa scenāriji un padziļināti pētīta produktivitāte. Sadarbojoties ar Latvijas lielākajiem uzņēmumiem, piemēram, "LMT", "Tet" u.c., notiek ļoti aktīvs pētniecības darbs. Tiek izstrādātas inovatīvas pieejas ekonomisko procesu analīzei.

Plašas starptautiskās iespējas

2017. gadā BVEF kļuva par Starptautiskās biznesa augstskolu attīstības asociācijas jeb AACSB ("The Association to Advance Collegiate Schools of Business") biedru. AACSB apvieno vadošās pasaules biznesa augstskolas un tās biedriem piedāvā visdažādākās sadarbības iespējas, dalība asociācijā ir iespēja būt starp labākajiem pasaulē, lai mācītos no tiem un celtu savu konkurētspēju starptautiskā mērogā. Šobrīd fakultātē strādā, lai iegūtu starptautiskās biznesa skolas akreditāciju.

Fakultātē ir universitātē lielākais piedāvāto studiju programmu klāsts angļu valodā, kurās var studēt ne tikai ārvalstu, bet arī pašmāju studenti. Fakultāte lepojas ar lielāko ārvalstu studentu skaitu visā LU: ik gadu šeit studē vairāki simti jauniešu no vairāk nekā 20 valstīm. Studentiem ir iespēja doties arī apmaksātās apmaiņas studijās uz citām Eiropas un ASV augstskolām, kas ļauj veidot starptautiskus kontaktus uz mūžu. Tāpat vairāku studiju programmu studenti dodas mācību braucienos uz Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Centrālo banku un starptautiskiem uzņēmumiem.

Fakultātē darbojas Latvijā lielākais – LU studentu Biznesa inkubators, kas jau studiju laikā ļauj ikvienam izmēģināt spēkus biznesā – radīt un pārdot savu pirmo produktu un pakalpojumu. Labāko ideju autori saņem finansējumu un nereti BVEF absolvē ne tikai ar diplomu kabatā, bet arī jau ar savu veiksmīgu uzņēmumu.

Patlaban fakultāte atrodas Rīgas centra sirdī – Aspazijas bulvārī 5, bet jau 2023. gada rudenī tā pārcelsies uz LU Akadēmisko centru Torņakalnā, kur top "Rakstu māja".

Uzzini vairāk par Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti: https://www.bvef.lu.lv/lv/

Vienotā pieteikšanās koledžas un bakalaura studijām notiek no 5. līdz 18. jūlijam portālā www.latvija.lv, uzņemšana maģistra līmeņa studijās no 4. līdz 15. jūlijam. Uzzini vairāk www.gribustudet.lv

Lai uzzinātu LU aktualitātes, kā arī par pasākumiem skolēniem, piesakies jaunumiem: https://www.lu.lv/gribustudet/piesakies-jaunumiem/

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!