Foto: Publicitātes foto
Bizness vēl nekad nav bijis tik globāls. Uzņēmēji zina, ka robežas, okeāni vai valodu zināšanas vairs nav šķērslis veiksmīgai attīstībai. Gudri uzņēmēji zina, ka viena no biznesa panākumu atslēgām ir unikāls tirdzniecības piedāvājums un konkurences priekšrocību izveide. Par to, kā uzņēmumam, pateicoties intelektuālā īpašuma aizsardzībai, nodrošināt konkurences priekšrocības un ieņemt ievērojamas pozīcijas tirgū, esam aprunājušies ar uzņēmuma "Pētersona Patents - AAA Law" pārstāvjiem. Šī saruna it īpaši svarīga šobrīd, kad uzņēmumiem rodas problēmas vai trūkst izpratnes par to, kā turpināt attīstīt biznesu situācijā, kad Ukrainā notiek Krievijas izraisīts karš.

"Pētersona Patents - AAA Law" ir pilna servisa intelektuālā īpašuma (turpmāk tekstā – IP) tiesību juridiskā firma, kas klientus no visas pasaules konsultē par visdažādākajiem ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un aizsardzību saistītiem jautājumiem. Šī gada 28. aprīlī uzņēmumam aprit 30 gadu, tā portfelis ir mērāms 10 000 klientu lietu. Uzņēmumam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pasaules zīmoliem, kā "Chanel", "Martel", "Hennessy" un pašmāju zīmoliem, kā "Orkla", "Dobeles dzirnavnieks", "Bigbank" u.c. Uzņēmumam, sakrājot plašu pieredzi un godam nopelnot nevainojamu reputāciju, radās iekšējā nepieciešamība sniegt savu pienesumu Latvijas uzņēmēju izglītošanā, kā rezultātā tapa īss ceļvedis. Tajā ir aprakstītas šī brīža tirgus tendences un 4 konkrēti soļi, ko būtu jāsper uzņēmumiem IP aizsardzības sfērā, lai iegūtu konkurētspēju Latvijas, Baltijas un pasaules mērogā.

Veidojam stratēģiju

Gatis Meržvinskis, "Pētersona Patents - AAA Law" vadošais partneris, patentpilnvarnieks, skaidro pamatdefinīcijas un apraksta procesu, kam, izejot cauri, uzņēmumam rodas spēja izveidot savu tēlu, paaugstināt šī tēla atpazīstamību un celt uzņēmuma vērtību.

Sākumā ir jāsaprot, kas ir intelektuālais īpašums kā tāds. IP – nav tikai patenti (izgudrojumi), bet arī dizainparaugi, preču zīmes, zinātība ("know-how") un citi IP tiesību objekti – autortiesības, blakustiesības, programmatūra utt. IP vai jaunrades objekti, kas rodas katrā uzņēmumā attiecīgā procesa gaitā, ir unikāli un katram uzņēmumam individuāli. Tie tiek aizsargāti īpašā veidā. To nodrošina valsts, piešķirot uzņēmumam tiesības izmantot IP apzīmējumu tādā veidā, ka uzņēmums var arī aizliegt izmantot to citiem, reģistrējot IP objektu Patentu valdē. Te mēs runājam par izgudrojumu patentiem, dizainparaugiem un preču zīmēm.

IP, kas nepieder nevienam citam, pienes uzņēmumam lielu vērtību, gan ražojot preces, gan sniedzot pakalpojumus. Būtībā IP rada, veido un attīsta gan uzņēmuma tēlu, gan arī to vērtību.

Starp mūsu klientiem ir lieli, vidēji, mazi uzņēmumi, ir arī privātpersonas, kuras tikai apsver iespēju kļūt par uzņēmējiem. Visiem klientiem primārais ir biznesa stratēģija. Papildus biznesa radītājiem, ko plānots panākt, stratēģijā ir arī jāiekļauj IP tiesības un to aizsardzības plāni konfliktu gadījumos. Tāpēc, sadarbojoties ar klientiem, kuri vēlas aizsargāt esošu vai topošu IP, mēs veicam tā saucamo IP auditu. Ilggadējā prakse ļauj ļoti ātri identificēt IP, tātad mēs saprotam, kas tiek gudrots, kas jau ir izgudrots, varbūt ir kāda preču zīme, varbūt ir izveidots kāds vizuāli pievilcīgs produkts/izstrādājums, ko vajadzētu aizsargāt ar dizainparaugu.

Ar šo auditu klientam tiek sniegta arī izpratne par konfidencialitātes nosacījumiem, komercnoslēpumiem utt. Audita rezultāti palīdz izveidot to daļu no uzņēmuma stratēģijas, kas attiecas uz IP. IP tiesību aizsardzības stratēģija definē uzņēmumam piederošā IP statusu un ietver plānu, kā uzņēmumam rīkoties nākamo 3 gadu laikā ar visu to bagātību, kas jau ir un kas tikai top.

Svarīgi izvērtēt arī potenciālā produkta ilgspējību. Ja uzņēmumā ir izveidotas kādas preču zīmes vai produkts, kura ārējo veidolu var aizsargāt ar dizainparaugu, ir jāsaprot, cik ilgstoši klients vēlas to lietot. Zinot, cik ilgi tirgū būs attiecīgais produkts, var saprast, kādā veidā būvēt produkta aizsardzības stratēģiju.

Veidojam konkurences priekšrocību

Dr. Artis Kromanis, "Pētersona Patents - AAA Law" partneris, IP vērtētājs un Eiropas patentpilnvarotais, ir pārliecināts, ka intelektuālais īpašums ir neatņemama sastāvdaļa jebkurā uzņēmumā, kas vēlas būt mūsdienīgs, inovatīvs un finansiāli veiksmīgs.

Patents, preču zīme vai dizainparaugs kalpo kā pierādījums, ka tiesības kādu produktu ražot vai pārdot ir tikai tā īpašniekam un ka šo tiesību īpašnieks var vērsties pret šo īpašumtiesību pārkāpēju. Līdz ar to tiek iegūtas komerciālas priekšrocības, jo tikai tiesību īpašnieks ir tiesīgs pārdot produktus vai pakalpojumus attiecīgajā teritorijā un tiesiskā veidā aizliegt to darīt citiem.

Patents ir instruments, kā paaugstināt savu konkurētspēju, jo ar tā palīdzību tiek nodrošināts tas, ka konkurents vispār nevar ieiet ar līdzīgu produktu tirgū. Aizliegums var ilgt pat 20 gadus, un, ja runa ir par zālēm, tad šis termiņš var tikt pagarināts vēl par 5 gadiem.

Gandrīz jebkurš uzņēmums var ražot preces lētākos tirgos, piemēram, Ķīnā, meklēt lētākas preces tālākpārdošanai, un šajā situācijā uzņēmums ir iesaistīts sarežģītā lētākas cenas konkurencē. Gudrākie uzņēmēji iet citu ceļu un meklē iespējas, kā savu produktu padarīt unikālu un pārspēt konkurentus ar unikālu piedāvājumu vai inovācijām noteiktā tirgū.

Pozitīva tendence Latvijā ir globāla domāšana. Mītnes zeme biznesam vairs nav svarīga. Okeāns ir palicis ļoti mazs, un uzņēmēji uztver pasauli kā vienu māju un mēģina to apsaimniekot. Mums ir klienti, kas skatās uz Arābu valstīm kā vēl vienu jauno reģionu. ASV, Japāna, Ķīna tagad tiek uztvertas kā Lietuva vai Zviedrija sasniedzamības ziņā, un mēs redzam, ka uzņēmēju rosība raiti notiek arī tālajos un pat eksotiskajos reģionos.

Viens no svarīgiem faktiem, ko esam novērojuši praksē: runājot par izgudrojumiem, investori ir sākuši sekot līdzi patentu datu bāzēm. Lai cik inovatīvs būtu jaunuzņēmums pēc tā paša vārdiem, visiem interesē inovācijas pierādījums. Patenta pieteikums un patents ir labs pierādījums, ka jaunuzņēmums tiešām inovē, jo tukša deklarācija par nefiksētām inovācijām nevienu investoru neinteresē.

Īlons Masks reiz teica, ka ilgtspējīgai attīstībai ir svarīgs inovāciju ātrums. Kā mēs varam izmērīt to ātrumu? Viens no šādiem mēriem ir patentu, patentu pieteikuma un dizainparaugu reģistrāciju apjoms un biežums. Tas ir labs kvantitatīvais un arī kvalitatīvais indikators, lai identificētu, ka analizētais jaunuzņēmums ir inovatīvs un turpina attīstīties.

Sekojam līdzi tirgus tendencēm

Kristīne Viļķina, "Pētersona Patents - AAA Law partnere", vecākā juriste un patentpilnvarniece skaidro, kāpēc nepieciešams sekot līdzi tirgus tendencēm un kādu pienesumu uzņēmumam var sniegt patenti un globāla domāšana, ja ir vēlme piesaistīt investorus.

No pozitīvām tendencēm esmu novērojusi, ka uzņēmumos aug apzinātība, ka vajag aizsargāt preču zīmes. Tāpēc es priecājos par tiem uzņēmumiem, kuri cenšas būt kreatīvi
un veido produktus ar lielu atšķirtspēju, jo tieši tas palīdz veidot unikālu tēlu un zīmolu.

Sarunu par tendencēm pašlaik nevar sākt bez tā fakta konstatēšanas, ka Krievija iebruka Ukrainā. Katram komersantam, kurš jau darbojas vai kuram pirms kara bija interese darboties Krievijā, ir jāpieņem biznesa lēmums, ņemot vērā gan ekonomisko situāciju, gan ētikas principus. Strādājot un maksājot nodokļus Krievijā, tiek atbalstīts karš.

Mēs neesam kategoriski un nesakām klientiem: jūs nedrīkstat tur strādāt, jo daudziem klientiem ir meitas uzņēmumi Krievijā vai apakšuzņēmumi, kas, piemēram, ražo ierīču detaļas. Tāpēc uzņēmumam ir pašam jāsaprot, vai tas vēlas doties prom no Krievijas tirgus vai turpināt darboties, saprotot spēles noteikumus.

Mums ir daudz klientu, kuriem ir aizsargātas preču zīmju tiesības arī Krievijā. Tie ir gan lieli, gan arī mazi un vidēji Latvijas uzņēmumi. Šīs tiesības var būt piešķirtas reģistrācijas ceļā un tās varētu būt nepieciešams atjaunot, ja ir pienācis atjaunošanas termiņš. Pašlaik klientam ir izšķiršanās mirklis: turpināt uzturēt šīs tiesības spēkā vai nē, vērtējot pašreizējo situāciju Krievijā.

Esošajā situācijā mēs iesakām nedarīt neko divu risku dēļ: pirmkārt, IP tiesības varētu tikt atņemtas jebkurā brīdī, jo Krievijā ir tendence uz IP nacionalizāciju. Otrkārt, IP tiesības Krievijā pašlaik ir grūti realizējamas. Izvēloties stratēģiju "nedarīt neko", klients panāk divas lietas. Pirmā: IP tiesību uzturēšanas maksas netiek iemaksātas Krievijas budžetā, līdz ar ko neviens cents neaiziet kara atbalstam. Otrā: nemaksājot uzturēšanas maksu, patentam, preču zīmei vai dizainparaugam pašam par sevi beidzas spēkā esamības termiņš. Mēs prognozējam, ka Krievijas tirgus būs nepieejams vai slēgts vismaz 10 gadus.

Izvairāmies no kļūdām

Gunta Zariņa, "Pētersona Patents - AAA Law" vecākā juriste un patentpilnvarniece noslēguma stāsta par klupšanas akmeņiem, ar kuriem nereti sastopas vietēji un ārzemju uzņēmēji.

Latvijā uzņēmumi mācās no savām kļūdām un tikai tad griežas pie profesionāļiem, tāpēc mēs cenšamies izplatīt savas zināšanas. Sadarbojamies ar LIAA, LTRK, biznesa inkubatoriem u.c, lai radītu izpratni uzņēmēju vidū, ka IP tiesības ir viens no svarīgiem posmiem, ar ko jāsāk produkta izstrāde. Īpaši preču zīme vai produkta ārējais veidols (dizainparaugs) ir viena no atpazīšanās vērtībām, kas uzņēmumam sekos visu attīstības gaitu. Jo stiprāks ir IP un labākā veidā aizsargāts, jo lielāka būs interese no investoru puses.

Viena no visizplatītākajām kļūdām ir tajā, ka uzņēmēji neiekļauj patentu vai citas IP tiesības un to aizsardzību savā biznesa stratēģijā. Diemžēl, tajā momentā, kad uzņēmums vēršas pie mums ar konkrētu problēmu vai konfliktu, pastāv liela varbūtība, ka jau ir par vēlu. Tāpēc, ja liekas, ka jums ir jauna un vērtīga ideja, nekad nevajag kautrēties atnākt un iztaujāt profesionāļus: katru mēnesi mums ir bezmaksas konsultāciju diena. Mēs runājam ar potenciāliem uzņēmumiem un nosakām, vai viņu idejā ir kaut kas aizsargājams.

Vēl viena visbiežākā kļūda tieši ar izgudrojumu patentēšanu vai dizainparaugu reģistrēšanu ir vilcināšanās. Patentēt var tos izgudrojumus, kas bijuši konfidenciāli līdz patentpieteikuma iesniegšanas brīdim un dizainparauga pieteikumu var iesniegt ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc dizainparauga pirmās publiskošanas.

Ir konkrēti gadījumi, it īpaši pētnieciskajā vidē, kad vispirms izgudrojums tiek atklāts publiski, un tikai pēc tam izgudrotājs ir aizdomājies to aizsargāt. Kad iesniedz patentpieteikumu Patentu valdē, tad tur aprakstītais izgudrojums nedrīkst būt izpausts iepriekš nekur citur jebkādā veidā publiski. To ne vienmēr vispār zina un atceras. Šajā situācijā patentēšana ir novēlota vai pat lieka. Tāpēc ļoti svarīgi ievērot konfidencialitāti, zinātības aizsardzību tieši idejas attīstības gaitā līdz pieteikuma brīdim.

—-

"Pētersona Patents - AAA Law" birojā, kur notika saruna, valda lietišķa un tai pat laikā nepiespiesta atmosfēra: var just, ka ikdienā šeit plecu pie pleca strādā profesionāli un izpalīdzīgi kolēģi. Lai pārliecinātos par to personīgi, nāciet uz ikmēneša bezmaksas konsultācijām, kā arī piesakiet individuālas tikšanās, kur izrunāt visus ar IP tiesībām saistītos jautājumus.

Rīgas birojs: Citadeles iela 12, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67324695, +371 29216466

E-pasts: petpat@petpat.lv

https://petpat.lv/

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!