Foto: Publicitātes foto
Viens no galvenajiem uzstādījumiem dzimumu līdztiesības jomā Eiropas Savienībā ir saistīts ar nodarbinātību un darba samaksu. Lai gan pirms vairāk nekā 60 gadiem tika ieviests princips ''vienāda darba samaksa par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu'', vēl joprojām sievietes Eiropas Savienībā saņem mazāku atalgojumu stundā nekā vīrieši.

Nesenā darba devēju diskusijā Sabiedrības integrācijas fonds aktualizēja Centrālās Statistikas pārvaldes datus, kas liecina, ka atšķirība starp sieviešu un vīriešu vidējo bruto darba samaksu stundā vairākus gadus pēc kārtas pieauga: 2018. gadā atšķirība bija 19,6%, 2019. gadā – 21,2%, bet 2020. gadā jau 23,3%. Taču tendence mainījās 2021. gadā, kad tika novērots samazinājums par 7,7 procentpunktiem, nokrītot uz 14,6%. Pozitīvā statistikas tendence ir saistīta ar pandēmijas laikā ieviestajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kā arī valsts atbalsta pasākumiem, taču normālā situācijā, iespējams, šāds rezultāts netiktu sasniegts.

Sieviešu un vīriešu atalgojumu atšķirību iemesli ir saistīti ar konkrēto dzimumu pārstāvju skaitu nozarē, profesijām un amata pienākumiem, izglītības līmeni un darba pieredzi, vecumu, stereotipiem vai pieņemtajām normām sabiedrībā, kā arī citiem aspektiem, taču bieži arī vienlīdzīgos vai pat labākos apstākļos sievietes pelna mazāk. Finanšu nozarē atšķirība starp sieviešu un vīriešu vidējo bruto darba samaksu stundā ir vēl lielāka, un tāpat kā tirgū kopumā, līdz pat 2021. gadam šis rādītājs arvien bija ievērojams: 2018. gadā – 33,5%, 2019. gadā – 32%, 2020. gadā – 35,1%. Savukārt 2021. gadā šī plaisa samazinājās par 4,7 procentpunktiem un veidoja 30,4%, kas joprojām ir milzīga plaisa, kā to norāda Centrālā statistikas pārvalde.

Daudzus gadus "Swedbank" mērķtiecīgi un sistemātiski strādā pie trim ar ilgtspēju savstarpēji saistītām jomām – finanšu un ekonomikas, sociālās, kā arī vides joma. Uzņēmums integrē ilgtspējas apsvērumus visos savos biznesa procesos un lēmumos, jo mērķis ir ne vien būt ilgtspējīgākiem pašiem, bet arī palīdzēt klientiem un piegādātājiem pieņemt tālredzīgākus lēmumus.

"Swedbank" apņemšanās ir nodrošināt saviem darbiniekiem iekļaujošu darba vidi, kurā tiek pieņemta dažādība. Banka cenšas nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem – tiek atbalstīta viedokļu, pieredzes un personību dažādība, īstenojot vienlīdzīgu attieksmi pret ikvienu neatkarīgi no dzimuma, dzimuma identitātes vai izpausmes, seksuālās orientācijas, vecuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskām iezīmēm, valodas, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, invaliditātes, reliģijas vai ticības, politiskiem vai jebkuriem citiem uzskatiem. Dažādības un iekļaušanas politika palīdz definēt, ko banka vēlas nodrošināt šajā jomā. "Swedbank" ir nulles tolerance pret aizskaršanu un diskrimināciju – izstrādāti procesi un vadlīnijas rīcībai, par tiem tiek runāts ar visiem kolēģiem, lai kopā veidotu iekļaujošu vidi ikvienam.

Tajā pašā laikā notiek nepārtraukts darbs jautājumā par atalgojuma atšķirības mazināšanu sievietēm un vīriešiem par līdzvērtīgu darbu, jo vēlamies nodrošināt, ka atalgojuma atšķirība par līdzvērtīgu darbu ir aptuveni 1% robežās. Mērķtiecīgi un sistemātiski esam darījuši visu, lai šī pieeja tiktu iekļauta un visu laiku ņemta vērā visos ar personālu saistītos procesos, tostarp atlasē, darbiniekam mainot amatu vai atgriežoties pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.

Paralēli esam strādājuši pie lielākas caurspīdības par darba samaksas noteicošajiem faktoriem, padarot pieejamu informāciju par visiem darba samaksas intervāliem ("algu šķērēm") bankā. Līdztekus tam, tiek rīkotas regulāras dažādības un iekļaušanas mācības vadītājiem un darbiniekiem, lai kopā būtu iespējams runāt par iekļaujošas vides izveidi. Jo īpaši liela loma iekļaujošas politikas iedzīvināšanā ir vadītājiem– viņi ir tie, kuri katru dienu strādā kopā ar savu komandu un veido iekļaujošu vidi.

"Swedbank" tiecas uz dzimumu līdzsvaru. Pašreiz visvairāk uzmanības veltām vadības līmeņiem, kur vēlamies sasniegt 60/40 proporciju atbilstoši Eiropas Savienības rekomendācijai. Līdzīgi kā daudziem citiem uzņēmumiem, arī bankā ir atsevišķas lomas vai amatu kategorijas, kur ir novērots, ka vairāk uz vakancēm piesakās viens vai otrs dzimums. To, visdrīzāk, ietekmē stereotipi un ieradumi sabiedrībā, kas laika gaitā ir izveidojušies un nosaka, kādas lomas ir atbilstošas katram no dzimumiem. "Swedbank" cenšas mainīt un "lauzt" šos aizspriedumus, šādā veidā cerot ietekmēt arī situāciju kopumā. Piemēram, mēs vienmēr iekļaujam dzimumu līdzsvara jautājumu atlases procesā, runājam par sieviešu tiesībām Starptautiskajā sieviešu dienā, dažādības darbnīcās jau vairākus gadus pievēršam uzmanību jautājumam par to, ka arī vīriešiem ir iespēja doties bērna kopšanas atvaļinājumā. Rīkojam kampaņas, uzrunājot tās kandidātu grupas, kas, iespējams, sākotnēji nav aizdomājušās par karjeru bankas sektorā vai retāk piesakās uz konkrētiem amatiem. Kā, piemēram, vīriešus aicinot pieteikties uz apkalpošanas speciālistu amatiem vai cilvēkus ar dzīves bagātu pieredzi uzsākt savu karjeru bankā pirmo reizi. Mēs paplašinām un attīstām savas iekšējas kompetences, lai arī mūsu darbinieki būtu gatavi pieteikties uz vakancēm, kas viņus interesē.

Lai varētu izprast to, kā veicas ar izvirzītajiem uzdevumiem un kas jādara turpmāk, "Swedbank" regulāri seko līdzi rādītājiem, kas atspoguļo vairākus ar dažādību un iekļaušanu saistītus datus, kā arī palīdz noteikt nākamos darbības soļus. Papildu tam banka regulārajās darbinieku aptaujās izzina arī viņu viedokli, lai gūtu pilnvērtīgu un daudzpusīgu redzējumu par to, kas darbojas labi un kuras jomas ir nepieciešams turpināt attīstīt.

Runājot par sociālām garantijām, "Swedbank" neiedala tās atsevišķi sievietēm un vīriešiem. Primāri tiek ievērota valsts likumdošana, savukārt, ja tiek izstrādāti iekšējie papildu labumi, tie tiek izvērtēti no dažādām perspektīvām, piemēram, vai bankas piedāvājums ir atbilstošs darbiniekiem, kuriem ir bērni, vai darbiniekiem, kuriem bērnu nav vai ir jau izauguši, gados jaunākiem un vecākiem kolēģiem, darbiniekiem, kuri strādā bankā pavisam īsu periodu un tiem, kas strādā jau daudzus gadus, vai ir labumi, kas palīdz stiprināt komandas garu, ieskaitot tos, kas ir ilgstošā prombūtnē.

Dažādība ir vērtība un par to jādomā nepārtraukti! Tikai esot dažādi, mēs spējam sadzirdēt un ieraudzīt jaunas perspektīvas, viedokļus, un tādā veidā iegūst gan darbinieki, gan klienti, gan sabiedrība kopumā. Aicinu jebkuru uzņēmumu pārdomāt savu personāla politiku, jo tieši mūsu dažādība padara ne tikai darba dzīvi aizraujošu, bet arī veicina jaunu un inovatīvu pieeju ikdienas pieredzē.

Par kampaņu:

Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas "Tas nav par dzimumu!" mērķis ir, organizējot mērķtiecīgus atbalsta un tematiskos pasākumus, paaugstināt sabiedrības izpratni un informētību par dzimumu diskriminācijas pamatu, veicināt sabiedrības integrāciju un dažādību, mazināt diskrimināciju un vairot sabiedrības toleranci.

Kampaņa tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda pasākumu kopuma "Izstāstīt saliedētību" ietvaros.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!