Viena diena
“McDonald’s”
ģimenē
Viena diena
“McDonald’s”
ģimenē
Veidoja:
Teksts: Līga Švāne
Video: KMM VISUALS
Dizains: Ralfs Eglītis
Izstrāde: Artis Rozenlaulks
Projekta vadība: Žanete Kļaviņa
Mediju komunikācijas eksperts: Ieva Zeibote
Avoti:
Projektā izmantoti: attēli no McDonald's
Projekts sadarbībā ar: