Foto: Publicitātes foto

Rīgas Tālmācības vidusskola (RTV) turpina attīstību izglītības inovācijās, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu jaunu mācību metodoloģiju attīstībā, aktīvi piedaloties starptautiskajos projektos, strādājot pie unikālas mācību vides, ieviešot mākslīgā intelekta un virtuālās realitātes tehnoloģijas apmācību procesā caur ilgtspējas paradigmu.

Izprotot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējas mērķus un programmas Skola 2030 standarta nozīmi, RTV izceļas kā līdere izglītības inovācijās, īpaši tās piemērojot tālmācības specifikai. Skola ne tikai sniedz būtisku ieguldījumu jaunu mācību metodoloģiju attīstībā, iekļaujot tās savā mācību procesa nodrošinājumā, bet arī aktīvi piedalās starptautiskajos projektos, virzoties uz ilgtspējīgu izglītības modeli. Strādājot pie savas unikālas mācību vides, skola ievieš mākslīgā intelekta un virtuālās realitātes tehnoloģijas apmācību procesā, veicinot ilgtspējas paradigmas integrāciju. Šīs pūles atbilst ANO ilgtspējas mērķiem un Skola 2030 standartam, sniedzot skolas studentiem un skolas kopienai iespēju attīstīties un kļūt par mūsdienīgiem sabiedrības locekļiem.Formas sākums

Rīgas Tālmācības vidusskolas ceļš uz inovācijām izglītībā caur aprites ekonomikas prizmu

Aprites ekonomika, kuras mērķis ir pēc iespējas ilgāk izmantot jebkurus resursus vai materiālus, tos atkārtoti pārstrādājot, pasaulē tiek arvien vairāk novērtēta un saukta par tautsaimniecības "zaļo glābšanas riņķi". Taču, domājot par jaunās paaudzes izglītošanu aprites ekonomikas jautājumos gan Latvijā, gan citur Eiropā vēl ir, kur augt, uzskata RTV pedagogs Edgars Čerkovskis. RTV piedalās starptautiskā projektā, izstrādājot metodoloģiju, kas palīdzēs integrēt aprites ekonomikas tēmas skolu mācību priekšmetos.

Foto: Publicitātes foto

Edgars, piedaloties starptautiskajā konferencē, kas norisinājās Kolumbijas pilsētā Monterijā, Pontifikālā Bolivāra universitātē, prezentējis projekta pirmos rezultātus un RTV pieredzi aprites ekonomikas mācīšanā.

Kā stāsta Edgars, Eiropas Komisijas finansētā projekta izstrādē piedalās piecas valstis: Itālija, Serbija, Spānija, Vācija un Latvija. "Tas, ko visi kopā vēlamies sasniegt, ir aprites ekonomikas jautājumu integrēšana un veiksmīga iekļaušana eksaktajos priekšmetos Rīgas Tālmācības vidusskolā."

Foto: Publicitātes foto

Tāpat, šī paša projekta ietvaros RTV sociālo zinātņu pedagogs Edgars Čerkovskis un direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Ričards Kalniņš nesen devās uz Serbiju, vienu no sešām sadarbības valstīm, lai 3 dienu ilgā vizītē kopā ar partneriem no Vācijas, Itālijas, Spānijas un Portugāles novērtētu līdz šim paveikto darbu. Līdz šim tika izstrādāti 6 mācību moduļi, organizētas fokusgrupas, radīta mācību vide un praktiskās darbnīcas, kas jau nākamajā mācību gadā tiks integrētas skolas mācību vidē. Tā kā direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Ričards Kalniņš pats veidojis skolas inovatīvo mācību vidi no nulles, tad praktiskās darbnīcas ļoti palīdzējušas integrēt un ieviest inovācijas šajā mācību vidē.

Serbijas galvaspilsētā Belgradā RTV komanda aktīvi piedalījās moduļu apmācībās, pievēršoties tematiem par "Aprites ekonomikas izaicinājumiem un projektiem", "Aprites ekonomikas tendencēm" un "Digitālajām prasmēm aprites ekonomikā". Īpaši jāuzsver modulis "Digitālās prasmes un rīki aprites ekonomikā", kuru izstrādāja un vadīja skolas sociālo zinātņu pedagogs Edgars Čerkovskis.

Foto: Publicitātes foto

"Liels prieks, ka mums ir paveicies ar tik novatoriskiem partneriem, kuri palīdz mums turpināt ieviest inovācijas mūsu skolas mācību procesā," norāda Edgars Čerkovskis, viens no projekta dalībniekiem un skolas pedagogiem.

Foto: Publicitātes foto

Ričards Kalniņš par projektu saka tā: "Šis projekts man sniedza ne tikai iespēju iegūt jaunas zināšanas par aprites ekonomiku, bet arī iesaistīties starptautiskā sadarbībā, paplašinot savu redzesloku un iegūt jaunas idejas no kolēģiem citās valstīs. Tas palīdzēs man attīstīt gan profesionālo, gan personīgo kompetenci, piedaloties jaunas mācību metodikas un tehnoloģiju izstrādē, kas veicina inovācijas un mūsdienīgu pieeju izglītības procesā, apvienojot STEM ar aprites ekonomikas modeli."

Motivēti, jauni pedagogi ir RTV panākumu atslēga

"RTV sasniegumi ir cieši saistīti ar mūsu jauno un motivēto pedagogu pūlēm," norāda skolas dibinātāja Ilze Kalniņa, "viņi ir īstie darītāji, kuri tic tālmācībai kā nākotnes izglītības ceļam. Viņu radošums un enerģija ir virzījuši RTV līderu pozīcijās tālmācības jomā, novērtējot pedagogu atbildību, ieinteresētību un ieguldījumu mūsu skolas panākumos."

Foto: Publicitātes foto

RTV pedagogi ir īpaši novērtējuši tālmācības potenciālu. Viņi ir izstrādājuši un ieviesuši jaunākās tehnoloģijas un mācību metodiku, lai radītu interaktīvus un iesaistošus mācību procesus. Viņu centieni ir veicinājuši skolēnu izpratni, radošumu un mācību priekšrocības.

"RTV pedagogi ir mani iedvesmojoši," stāsta RTV studente Marta Nikola Dreimane 25. valsts ekonomikas olimpiādes II pakāpes laureāte, "skolotāju entuziasms un atbalsts ir padarījuši mācīšanos par aizraujošu pieredzi." Augstie panākumi nav gadījuma rezultāts, bet gan ilgtspējas ekonomikas jomas izcilības un virtuālās realitātes tehnoloģiju apvienojums. Šie elementi ir nodrošinājuši RTV studentiem un pedagogiem iespēju studēt ekonomiku nebijušā līmenī, atklājot jaunas iespējas un panākot izcilus rezultātus.

RTV ir integrējusi virtuālās realitātes tehnoloģijas savā mācību procesā, piedāvājot saviem studentiem iespēju iegrimt reālās ekonomikas situācijās un veikt praktiskas darbības, kas veicina dziļāku saprašanu un prasmes attīstību. Šīs tehnoloģijas ļauj skolēniem iepazīties ar ekonomikas procesiem, risināt problēmas un veikt analīzi virtuālā vidē, radot stimulējošu un aizraujošu mācību pieredzi. Par šo darbu 2021. gada 2. decembrī skolas pedagogs Edgars Čerkovskis saņēma Latvijas tehnoloģiju gada balvas "Platīna pele" sabiedrības simpātiju balvu.

Foto: Publicitātes foto

RTV pedagogu vadībā studenti ne tikai mācās faktus, bet arī attīsta kritisko domāšanu, sadarbības prasmes un problēmu risināšanas spējas - visu nepieciešamo, lai sasniegtu panākumus gan skolā, gan ārpus tās.

RTV turpina sekmīgi virzīties uz priekšu, izmantojot jaunākās izglītības jomas tendences un tehnoloģiskās inovācijas, un tas ir iespējams, pateicoties RTV jaunajiem un motivētajiem pedagogiem, kuri tic tālmācībai un nepārtraukti meklē iespējas uzlabot skolas pieredzi.

RTV apliecina turpmāko apņemšanos uzņemties lomu izglītības inovāciju veicināšanā un turpināt aktīvu sadarbību starptautiskajās projektu iniciatīvās.

Rīgas Tālmācības vidusskola:

+371 28652400

info@talmacibasvsk.lv

www.talmacibasvsk.lv

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!